Το Internet of Things συζητιέται πολύ ως «νέα τεχνολογία», αλλά στην πραγματικότητα δεν πρόκειται τόσο για αυτό, αλλά κυρίως για τον τρόπο αξιοποίησης της δυνατότητας που έχουν οι υπάρχουσες – και οι επερχόμενες, φυσικά – τεχνολογίες, να αλληλοεπιδρούν και μεταξύ τους.

Αυτή είναι και η ουσιαστική διαφορά, καθώς μέχρι τώρα η λογική της αλληλεπίδρασης των τεχνολογιών είχε σαν κεντρικό (και ουσιαστικά μοναδικό) άξονα – σημείο αποφάσεων τον άνθρωπο, ενώ η λογική του IoT θέλει τα συστήματα (ή τις «μηχανές», όπως ακόμα προτιμούν ορισμένοι να τα αποκαλούν) να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και, σε πολλές περιπτώσεις, να λαμβάνουν εκείνα αυτόματα μία σειρά αποφάσεων (με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν και από την αλληλεπίδραση), και ο άνθρωπος να λειτουργεί ως «επόπτης» του όλου συστήματος, φυσικά με δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε όποιον τομέα και χρονικό διάστημα εκείνος κρίνει. Παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογίες IoT «ακούγονται» κυρίως τα τελευταία χρόνια, στην πραγματικότητα άρχισαν να λειτουργούν (έστω και σε σχετικά πρώιμο στάδιο) αρκετά χρόνια παλαιότερα, όταν ορισμένα ERP συστήματα έδιναν τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση για αυτόματη παρακολούθηση των αποθεμάτων προϊόντων της, και αυτόματης τοποθέτησης παραγγελίας στους προμηθευτές της (με βάση και σύγκριση τιμών, όπου αυτό ήταν εφικτό), χωρίς να χρειάζεται η «χειροκίνητη» σχετική ενέργεια από κάποιον άνθρωπο. Το παραπάνω βέβαια είχε ως προϋπόθεση την ύπαρξη της βασικής παραμέτρου που είναι και σήμερα απαραίτητη για να λειτουργήσουν οι τεχνολογίες IoT: τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ένα θέμα που «παραδόξως» (και δυστυχώς) απασχολεί ακόμα και σήμερα τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα της μικρομεσαίες, που είναι και η «ραχοκοκκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Μεγάλος ωφελημένος οι επιχειρήσεις
Αν και το μεγαλύτερο μέρος της προβολής των τεχνολογιών IoT επικεντρώνεται στις πιο «εμπορικές» εφαρμογές για τον τελικό χρήστη, στην πραγματικότητα η εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών είναι πολύ πιο επωφελής για τις επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να φέρει έντονη ανάπτυξης της παραγωγικότητας, αλλά και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, πολύ καλύτερη εκμετάλλευση των υποδομών της και των assets της, δυνατότητα διείσδυσης σε νέους παραγωγικούς κλάδους και προσφοράς νέων υπηρεσιών (με ανάλογες θετικές επιπτώσεις στα έσοδα), ακόμα καλύτερη οικονομική διαχείριση και περικοπή κόστους και άλλων

Πέραν αυτών όμως, οι τεχνολογίες IoT δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν δεδομένα που δεν είχαν πιο πριν, ώστε να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, και να παρέχουν εξατομικευμένες λύσεις για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε πελάτη, αλλά και να μειώσουν σημαντικά και οι ίδιες τα κόστη λειτουργίας τους.

Όλα τα παραπάνω βέβαια οδηγούν με γρήγορους ρυθμούς στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας, και η γρήγορη προσαρμογή στα νέα δεδομένα αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για τις εταιρείες, καθώς σε άλλη περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν σύντομα σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και, τελικά, εκτός αγοράς. Στο παρόν αφιέρωμα, θα επικεντρωθούμε σε βασικούς επιχειρησιακούς τομείς, όπου οι τεχνολογίες IoT μπορούν να έχουν σημαντικές εφαρμογές και αλλάζουν τα δεδομένα.

Η «έξυπνη» πόλη
Οι βιώσιμες αναπτυξιακές προκλήσεις θα υπάρξουν όλο και περισσότερο στις πόλεις, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να έχει τάσεις συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα.

Οι τεχνολογίες IoT βαηθούν τους φορείς να παρακολουθούν με προηγμένα συστήματα και ενσωματωμένους αισθητήρες το σύνολο των υποδομών μιας πόλης, συμπεριλαμβανομένων των οδών, των γεφυρών, των σηράγγων, τους σιδηρόδρομους – μετρό, τα αεροδρόμια, τα θαλάσσια λιμάνια, τις τηλεπικοινωνίες, το νερό, την ενέργεια, ακόμη και τα κτίρια.

Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο όπου ταυτόχρονα θα αξιολογούνται, με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων αλλά και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων της διοίκησης της πόλης. Με την βοήθεια των αισθητήρων, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της διαθεσιμότητας των χώρων στάθμευσης στην πόλη (smart parking), της παρακολούθησης των δονήσεων και την κατάσταση των υλικών των κτιρίων, των γεφυρών και των ιστορικών μνημείων (structural health), της παρακολούθησης της ηχορύπανσης σε πραγματικό χρόνο, στις περιοχές που υπάρχουν καταστήματα εστίασης και στις κεντρικές ζώνες της πόλης (noise urban maps), του εντοπισμού κινητών τηλεφώνων και οποιασδήποτε άλλης συσκευής που χρησιμοποιεί Wi-Fi ή bluetooth διασύνδεση (smartphone detection). Επίσης, τη μέτρηση της ενέργειας που ακτινοβολείται από τους σταθμούς βάσης κινητών επικοινωνιών και από τα Wi-Fi hotspot, την παρακολούθηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαδρομών πεζοπορίας και οδήγησης, την προσαρμογή του Δημόσιου φωτισμού σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες (smart lighting), την ανίχνευση του επιπέδου σκουπιδιών στους κάδων απορριμμάτων βελτιώνοντας τις διαδρομές συλλογής απορριμμάτων (waste management) και τη δημιουργία «έξυπνων» αυτοκινητόδρομων με προειδοποιητικά μηνύματα για τις κλιματολογικές συνθήκες και τα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ατυχήματα σε πραγματικό χρόνο (smart roads).

Το φυσικό περιβάλλον, ο αέρας και το νερό παρακολουθούνται, επίσης, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό τη βέλτιστη ποιότητα, δημιουργώντας έτσι ένα βελτιωμένο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας που είναι καθαρό, αποτελεσματικό και ασφαλές και προσφέρει πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης χρήσης όλων των πόρων.

Το «έξυπνο» εργοστάσιο
Οι τεχνολογίες IoT είναι βασικό μέρος της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης (industry 4.0). Τα big data, η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπηρεσίες cloud είναι αυτές που θα καθορίσουν αυτή την επανάσταση, και η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στον βιομηχανικό αυτοματισμό, στις επιχειρήσεις και στο εμπόριο αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό το βιομηχανικό κλάδο. Τα προϊόντα και οι μηχανές γίνονται «έξυπνες», με την έννοια ότι όχι μόνο έχουν ικανότητες πληροφορικής, επικοινωνίας και ελέγχου, αλλά την αυτονομία και την ικανότητα να αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους και με το διαδίκτυο. Η δομή ενός έξυπνου εργοστασίου αποτελείται από τους φυσικούς πόρους, το βιομηχανικό δίκτυο, την τεχνολογία cloud, την επίβλεψη και τον έλεγχο μέσω τερματικών.

Οι φυσικοί πόροι, δηλαδή, οι έξυπνες μηχανές, τα «έξυπνα» προϊόντα και οι «έξυπνοι» μεταφορείς, επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του βιομηχανικού δικτύου και είναι σε θέση να συνεργαστούν για την διεκπεραίωση μιας σειράς εργασιών που απαιτούνται για τη κατασκευή ενός προϊόντος. Έτσι, δημιουργείται ένα αυτο-οργανωμένο και αυτόνομο σύστημα παραγωγής που βασίζεται στο βιομηχανικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί ένα είδος σημαντικής υποδομής, που όχι μόνο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων, αλλά και συνδέει τους φυσικούς πόρους με το cloud.

Κατά τη λειτουργία τους, τα «έξυπνα» αντικείμενα παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται στο cloud για επεξεργασία.

Οι μεγάλες αναλύσεις δεδομένων (Big Data Analytics), στη συνέχεια, μπορούν να υποστηρίζουν τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και του ελέγχου μέσω τερματικών.


Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση από τους υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα, στα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το νέφος, υλοποιώντας οποιαδήποτε εργασία θέλουν εξ’ αποστάσεως, μέσω του Διαδικτύου. Η δομή του έξυπνου εργοστασίου αποτελεί ένα ελκυστικό και ελπιδοφόρο πρότυπο παραγωγής με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τα εξής:

  • Ευελιξία: Τα «έξυπνα» αντικείμενα μπορούν να προσαρμοστούν αυτόματα για την παραγωγή πολλαπλών τύπων προϊόντων. Ακόμα και καινούρια προϊόντα μπορούν να παραγγελθούν απευθείας στο σύστημα. Αυτό βοηθά στην αντιμετώπιση της διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς και στις αυξανόμενες καταναλωτικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Η αυτο-οργάνωση και η δυναμική αναδιάρθρωση οδηγούν, επίσης, στην ευρωστία, υπό την έννοια ότι μπορούν τα καινούργια μηχανήματα να ενταχθούν σε ένα σύστημα «plug & play», με αποτέλεσμα οι δυσλειτουργικές μηχανές να μην επηρεάζουν την γραμμή παραγωγής.
  • Παραγωγικότητα: Σε σύγκριση με την παραδοσιακή γραμμή παραγωγής, το «έξυπνο» εργοστάσιο μπορεί να παράγει προϊόντα μικρού μεγέθους διαφορετικών τύπων πιο αποτελεσματικά. Από τη μία πλευρά, ο χρόνος εγκατάστασης είναι ελαχιστοποιημένος, κατά την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών τύπων προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, καθώς βελτιστοποιείται η παραγωγική διαδικασία με τη βοήθεια της μεγάλης ανατροφοδότησης και του συντονισμού των δεδομένων, οι μεσαίες διαδρομές παραγωγής μειώνονται και ο ρυθμός χρησιμοποίησης μηχανημάτων και άλλων πόρων βελτιώνεται.
  • Αποδοτικότητα πόρων και ενέργειας: Με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τις τεχνολογίες Big Data Analytics, μπορεί να δημιουργηθεί μια ακριβής γνώση της διαδικασίας παραγωγής με ένα σταθερό επίπεδο ποιότητας προϊόντων, με αποτέλεσμα οι απαραίτητες πρώτες ύλες μπορούν να καθοριστούν πριν από την παραγωγή και ο πλεονασμός προϊόντων να ελαχιστοποιηθεί. Επιπλέον, οι «έξυπνες» μηχανές μπορούν να λειτουργούν με πιο «έξυπνο» τρόπο ώστε η κατανάλωση ενέργειας να μειωθεί, με τη βοήθεια και νέων προηγμένων προϊόντων (πχ κινητήρες με ελεγχόμενη ταχύτητα).
  • Διαφάνεια: Τα big data παρέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, για κάθε πτυχή του «έξυπνου» εργοστασίου. Με βάση αυτά, ποσοτικοποιούνται οι δείκτες απόδοσης που σχετίζονται με τις μηχανές, τα προϊόντα και το σύστημα. Αυτό δίνει οδηγεί σε ακριβέστερες και πιο αποτελεσματικές αποφάσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα, ενώ μπορεί επίσης να διευκολύνει το σχέδιο παραγωγής και να επιταχύνει την ανταπόκριση στην έρευνα αγοράς.
  • Μεγαλύτερο κέρδος: Το κόστος των συστημάτων IoT σε ένα εργοστάσιο αναλύεται σε αρχικό επενδυτικό, και λειτουργικό. Το πρώτο αφορά στην αρχική επένδυση που πρέπει να γίνει προκειμένου το εργοστάσιο να ενσωματώσει τις τεχνολογίες εκείνες που θα του επιτρέψουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το δεύτερο αφορά στη συντήρηση και στην αναβάθμιση των εν λόγω συστημάτων, προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Συνήθως, το σημαντικότερο είναι το αρχικό επενδυτικό κόστος, το οποίο όμως σταδιακά αποσβένεται από τα πλεονεκτήματα που φέρνουν τα νέα συστήματα. Το λειτουργικό κόστος είναι σχετικά χαμηλό, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, κάτι που εξηγείται, ανάμεσα σε άλλα, από το «νόμο του Moore» που προβλέπει ότι το κόστος και η απόδοση των τεχνολογιών πληροφορικής κινούνται αντιστρόφως ανάλογα, με το κόστος να έχει συνεχή καθοδική πορεία.

Τεχνολογίες IoT και κανάλια διανομής
Σήμερα, το περιβάλλον εργασίας και εμπορίου είναι ήδη, επί της ουσίας, ένας παγκόσμιος συνδεδεμένος κόσμος, στον οποίο άνθρωποι και αντικείμενα συνδέονται και αλληλοεπιδρούν.

Καθώς τα επιχειρηματικά μοντέλα εξελίσσονται, οι διανομείς στο χονδρικό εμπόριο που κατανοούν τις συνδέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ συσκευών και ανθρώπων, έχουν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού είναι εφικτή η δραστηριοποίησή τους σε νέες αγορές, με τη σύμπραξη διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών εταίρων.

Το κύριο χαρακτηριστικό των καναλιών διανομής, με βάση τις τεχνολογίες IoT, είναι η επικοινωνία μηχανής με μηχανή (Μ2Μ), κατά την οποία υπάρχει αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συσκευών. Ως εκ τούτου, η αυτόματη ενημέρωση στα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών, που πραγματοποιείται μετά από κάθε είδους συναλλαγή βάσει του συστήματος Μ2Μ, οδηγεί σε αναπροσαρμογή των διαδικασιών διανομής, μειώνοντας περιττά κόστη και εξοικονομώντας χρόνο στις εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά στη διανομή λιανικής, σήμερα όλο και περισσότερες εταιρείες ενσωματώνουν αισθητήρες στα προϊόντα τους. Οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ κατασκευαστών, χονδρεμπόρων, λιανοπωλητών και καναλιών διανομής επιτρέπουν την πρόσβαση σε δεδομένα που παράγουν αυτοί οι αισθητήρες, συχνά σε πραγματικό χρόνο. Με ποικιλία και πληθώρα πληροφοριών, οι διανομείς εξυπηρετούν τους πελάτες αποδοτικότερα και με καλύτερη στόχευση στις ανάγκες τους.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες λήξης προϊόντων ή συντήρησης ενός προϊόντος είναι διαθέσιμες άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δημιουργηθούν εντολές αυτόματης αναπλήρωσης των συγκεκριμένων προϊόντων που διαθέτουν έξυπνη τεχνολογία, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία όχι μόνο της διανομής, αλλά συνολικά της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η προστιθέμενη αξία των τεχνολογιών IoT
Η επιχειρηματική αξία των τεχνολογιών IoT προέρχεται από τη γνώση του πώς, πότε και πού να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα με τρόπους προστιθέμενης αξίας, και εάν αυτή η γνώση συνδυαστεί με τα δεδομένα που προέρχονται από τις τεχνολογίες bid data analytics, τότε δημιουργούνται ευκαιρίες και για αύξηση των εσόδων μέσω νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Η προστιθέμενη αξία δημιουργείται κατά την παροχή υπηρεσιών και την αγορά προϊόντων και αφορά στις υπηρεσίες που συνοδεύουν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, τόσο πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την αγορά από τους καταναλωτές διαφόρων υπηρεσιών και προϊόντων και αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο από κάθε καταναλωτή.

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με χρήση τεχνολογιών ΙοΤ εντοπίζονται σε τομείς της καθημερινής ή επαγγελματικής ζωής.

Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, η προστιθέμενη αξία δημιουργείται μέσα από τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής και την χρήση των σχετικών «έξυπνων» συσκευών από ασθενείς και ιατρικό προσωπικό για πιο εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, που με τη σειρά της δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται τις συσκευές αυτές, αλλά και για τις ιδιωτικές ή δημόσιες δομές που αξιοποιούν την ανωτέρω τεχνολογία.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, της ενημέρωσης, του τουρισμού κ.α. οι εφαρμογές είναι σχεδόν «άπειρες». Ως ενδεικτικά παραδείγματα, και μόνον, αναφέρονται η δημιουργία υπηρεσιών εικονικών ξεναγήσεων (τουριστικών και άλλων), οι συσκευές με αισθητήρες για ανάλυση των καιρικών συνθηκών για τη διαμόρφωση χώρων όπως τα θερμοκήπια, η εξ αποστάσεως διαχείριση της τροφής που πρέπει να λαμβάνουν τα ζώα στην κτηνοτροφία, η προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων ανάλογα τις προτιμήσεις που έχουν επιδείξει οι πελάτες με αξιοποίηση ιστορικών στοιχείων ή βάσει των αγορών τους, η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με χρήση στοιχείων από τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και την παραγωγή της επιχείρησης ειδικότερα, με εντοπισμό των προβληματικών κομματιών της παραγωγής βάσει αυτόματης ενημέρωσης ενός κεντρικού συστήματος, οι υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης, διαχείρισης ραντεβού μονάδων υγείας, και πολλά ακόμα.


IoT και ασφάλεια
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών IoT είναι άμεσα συνυφασμένη με τη «δραματική» αύξηση τόσο του όγκου των παραγόμενων δεδομένων, όσο και του βαθμού επεξεργασίας τους, αλλά και του βαθμού «ευαισθησίας» που αυτά έχουν.

Δεδομένα που αφορούν στην υγεία των πολιτών, στο βαθμό ασφάλειας ενός σπιτιού ή ενός επαγγελματικού χώρου κ.α. αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που απαιτούν την ανάλογη αντιμετώπιση, που αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση τόσο για τους φορείς που παράγουν και διακινούν τέτοια ψηφιακά δεδομένα, όσο και για τις εταιρείες που καλούνται να αναπτύξουν τα ανάλογα (σε επίπεδο hardware και software) συστήματα παραγωγής και διαχείρισης των εν λόγω δεδομένων.

Σε αυτό το θέμα οι τεχνολογίες IoT μπορούν επίσης να δώσουν λύσεις, εφόσον φυσικά αξιοποιηθούν με σωστό και «χρηστό» τρόπο. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες IoT επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ενάντια σε φυσικές απειλές, με τη χρήση αισθητήρων και βιντεοκαμερών που επιτρέπουν τη δυνατότητα ελέγχου του εξοπλισμού τους, και χάρη στις οποίες μπορούν αξιοποιούν σε πραγματικό χρόνο τα παραγόμενα δεδομένα για τη λήψη ταχύτερων και πιο έξυπνων αποφάσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη, ενώ παράλληλα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία των διάφορων ενδοεταιρικών τμημάτων για την ταχύτερη και καλύτερη διεκπεραίωση εσωτερικών εργασιών και την επίλυση ανάλογων τυχόν προβλημάτων.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε τη σημασία της ολοκληρωμένης και updated πολιτικής ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων (λιγότερο και περισσότερο «ευαίσθητων») όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει ο πρόσφατος ευρωπαϊκός κανονισμός GDPR, αλλά κυρίως επειδή η κατακόρυφη αύξηση της αξίας των δεδομένων (που, μεταξύ άλλων, οφείλεται και στην ανάπτυξη των τεχνολογιών IoT) τα κάνει όλο και μεγαλύτερους στόχους των «ψηφιακών κακοποιών», και ένα πρόβλημα ασφάλειας, πέραν των ποινικών επιπτώσεων, μπορεί να δημιουργήσει και μεγάλη ζημιά στην εταιρική φήμη της εταιρείας, που συχνά έχει πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις όποιες κυρώσεις προβλέπει η νομοθεσία.

    Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Internet of Things, ζητήσαμε από εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα, να μας μεταφέρουν ένα μικρό μέρος της εμπειρίας και της γνώσης τους, για το παρόν και το μέλλον του διαρκώς αναπτυσσόμενου IoT.

Yποδομές δικτύων
Οι τεχνολογίες Internet of Things είναι εδώ και αναπτύσσονται με εκθετικό ρυθμό για να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις και τις πόλεις. Τις δράσεις του Ομίλου ΟΤΕ μας μεταφέρει Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής Εnterprise & Business Marketing του ομίλου.

Οι προβλέψεις για τα δισεκατομμύρια των διασυνδεδεμένων συσκευών στο προσεχές μέλλον αναθεωρούνται συνεχώς με ανοδική τάση και αποδεικνύουν την δυναμική αυτής της περιοχής.

Σαν Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του Internet of Things παρέχοντας μια σειρά από λύσεις COSMOTE, που εξελίσσουν την επιχείρηση κάθε μεγέθους. Δίνουμε έμφαση σε λύσεις για την διαχείριση του στόλου οχημάτων (fleet management) καθώς βοηθούν στην μείωση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης αλλά και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Επίσης, επικεντρωνόμαστε σε λύσεις διαχείρισης ενέργειας (energy management), που αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα κόστους για όλες τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα βοηθά και στην δημιουργία ενός «πράσινου» προφίλ. Φυσικά, επειδή σαν εταιρεία πιστεύουμε στις συνεργασίες, προωθούμε και άλλες καινοτόμες λύσεις που εξειδικεύονται σε κλάδους (πχ smart winery). Παράλληλα, οι τεχνολογίες Internet of Things βοηθούν και στον μετασχηματισμό των πόλεων. Και σε αυτόν τον τομέα είμαστε πρωτοπόροι, υλοποιώντας έργα σε αρκετές πόλεις τις Ελλάδας και παρέχοντας διαφορετικές λύσεις όπως: Smart Lightning, Smart Parking, Waste Management, Air Pollution Monitoring και άλλα.

Τέλος, το Internet of Things δεν μπορεί να εξαπλωθεί αν δεν βασίζεται σε δίκτυα που συνεχώς εξελίσσονται. Και εκεί ως Όμιλος OTE επενδύουμε τόσο στην συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, όσο και σε νέα δίκτυα, όπως το Narrow Band IoT αλλά και σε μελλοντικά όπως το 5G, που θα βοηθήσουν σημαντικά στην υποστήριξη μαζικής συνδεσιμότητας αλλά και στην ταχύτητα της επικοινωνίας.

Δίκτυα – Cloud – ΑΙ
Στην εποχή που ανατέλλει, των έξυπνων μηχανών και της τεχνητής νοημοσύνης, οι εξελιγμένες τεχνολογίες Internet of Things θα έχουν καταλυτική επίδραση στον τρόπο επικοινωνίας και εργασίας. Ο Άγγελος Αλευράς – Sales Manager, Business Solutions, Greece & Cyprus της TP-Link Hellas γράφει για τις λύσεις IoT που αρχίζουν και διατίθενται πλέον εμπορικά μετά από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης.

Η στρατηγική της TP-Link έχει τρεις βασικούς πυλώνες στο roadmap του ΙοΤ: Wireless mesh networks που δίνουν τη δυνατότητα διασύνδεσης πολύ μεγάλου αριθμού IoT συσκευών, που θα βρίσκονται σε εκτάσεις πολύ μεγάλου εύρους, Cloud που αποτελεί την πλατφόρμα όπου παρέχονται υπηρεσίες που συνεχώς θα διευρύνονται καθώς επίσης ένα πολυεπίπεδο χαρτοφυλάκιο από IoT συσκευές με την δυνατότητα αλληλεπίδρασης και υλοποίησης επιθυμητών σεναρίων δράσης, που καθίστανται πλέον εφικτά με την ανάπτυξη μηχανισμών Artificial Intelligence. Η TP-Link υποστηρίζει IoT οικοσυστήματα ανοικτής αρχιτεκτονικής, παρέχοντας ευελιξία, συμβατότητα με πλατφόρμες άλλων κατασκευαστών και πολλαπλές επιλογές. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα μιας πρόσφατης ΙοΤ λύσης της ΤP-Link είναι το παρακάτω: Αισθητήρες και κάμερες στέλνουν data στο TP-Link cloud. Με τη χρήση μηχανισμών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης στο cloud , γίνεται ανάλυση των δεδομένων, που μπορεί να φτάσει σε επίπεδο αναγνώρισης συγκεκριμένων αντικειμένων, κίνησης, ήχων κλπ. Στη συνέχεια μια διαδραστική πλατφόρμα που έχει πρόσφατα αναπτυχθεί δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί ένα σενάριο όπου IoT συσκευές του οικοσυστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με συγκεκριμένο τρόπο και εκτελούν καθορισμένες εντολές. Η ανωτέρω λύση μπορεί να έχει εφαρμογή σε κάποιες κάθετες αγορές και τα σενάρια δράσης που μπορούν να εφαρμοστούν μπορεί να είναι custom made ώστε να ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες ανάγκες. Η στρατηγική της TP-Link περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαρκώς εξελιγμένων ΙοΤ λύσεων που θα έχουν εφαρμογή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο smart home.


Connected Living
H Samsung Electronics είναι από τις σημαντικότερες εταιρείες στις συνδεδεμένες τεχνολογίες διαβίωσης, αυτό που αποκαλούμε Connected Living. Ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του τμήματος κινητής τηλεφωνίας της Samsung Electronics σε Ελλάδα και Κύπρο γράφει για τα συστατικά του, το IoT και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στον πυρήνα του Connected Living, βρίσκονται τεχνολογίες όπως το IoT (Internet of Things) και η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), τις οποίες η Samsung ενσωματώνει με πρωτοποριακό τρόπο σε όλη τη γκάμα των συσκευών της. Ο βασικός μας στόχος πίσω από αυτές τις εξελίξεις είναι να κάνουμε τη ζωή των χρηστών ευκολότερη, καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Η ζωή μας κυριαρχείται από ένα πιεστικό πρόγραμμα με έντονα χρονοδιαγράμματα, που συχνά μας κρατούν μακριά από όσα έχουν πραγματικά σημασία. Στη Samsung σχεδιάζουμε και δημιουργούμε συσκευές που επιτρέπουν στους ανθρώπους να εστιάζουν στα ουσιώδη. Ο Bixby, ο AI φωνητικός βοηθός της Samsung, ενσωματώνεται στις έξυπνες συσκευές μας, τα φορητά προϊόντα, όπως π.χ. smartphone, tablet ή smartwatch, για να συνδέονται με άλλα προϊόντα όπως ψυγείο, τηλεόραση, πλυντήριο κ.α., και να δημιουργούν ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα που να κάνει τη ζωή ευκολότερη και πιο ευχάριστη, τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού, παρέχοντας μια συνεχή, αδιάλειπτη εμπειρία χρήσης.

Έτσι, η Samsung δημιουργεί σήμερα το «περιβάλλον του αύριο» όπου οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τις συσκευές μας μέσω έμπρακτης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Συσκευές οι οποίες προσαρμόζονται στις συνήθειες και προτιμήσεις των χρηστών, καθιστώντας τη λειτουργική τους ικανότητα ένα δυναμικό «σύμμαχο» στην απαιτητική καθημερινότητα. Αυτή είναι η πραγματική ομορφιά του οικοσυστήματος της Samsung και μέσω αυτού επιδιώκουμε να παρέχουμε διαρκώς ουσιαστική καινοτομία στους καταναλωτές, απλουστεύοντας τη ζωή τους.

Ασφάλεια, Ευκολία και Άνεση
Έως το 2025, κάθε λύση της Bοsch θα ενσωματώνει τεχνολογία ΤΝ. Αναλύει ο Ιωάννης Κάπρας, Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Ελλάδας

Στην Bosch θεωρούμε ότι IoT θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη, ασφαλή και αποδοτική από ποτέ, γι’ αυτό συνδέουμε πάνω από το 60% των προϊόντων μας στο Internet, ενώ μέχρι το 2025, κάθε λύση μας θα ενσωματώνει τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο αυτοκίνητο, συνδέοντας τα ηλεκτρονικά συστήματα και υποσυστήματα μεταξύ τους αλλά και με τον έξω κόσμο, παρέχουμε στον οδηγό μεγαλύτερη ασφάλεια, ευκολία και άνεση. Ένα διασυνδεδεμένο όχημα μπορεί να μεταδίδει απευθείας πληροφορίες για τη θέση του και την ταχύτητά του σε άλλα οχήματα, αλλά και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα πάντα. Στον τομέα τον κτιριακό, είτε αυτό λέγεται σπίτι, είτε επιχείρηση, προσφέροντας έξυπνα συστήματα θέρμανσης αλλά και συστήματα ασφαλείας, δίνουμε τη δυνατότητα στον χρήστη να έχει ανά πάσα στιγμή, από όπου και αν βρίσκεται, τη δυνατότητα του απομακρυσμένου χειρισμού και ελέγχου. Επιπλέον, η υψηλή τεχνογνωσία μας στο ΙοΤ, έχει εφαρμογή και στη γεωργία έναν από τους πιο βασικούς τομείς ανάπτυξης της οικονομίας στην Ελλάδα.

IoΤ και εκτυπώσεις
O Ηλίας Μελισσαρόπουλος, Business Development Manager της Canon Greece, γράφει για τον τρόπο που η Canon βοηθά τις εταιρείες να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ετοιμότητας για το ΙοΤ.

Είναι γεγονός ότι το ΙοΤ έχει αποφέρει πολλά οφέλη όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ευελιξία όσο αναφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται η πληροφορία και η ροή της. Παράλληλα με την ανάδειξη του σε μια από τις μεγαλύτερες τάσεις παγκοσμίως ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε φυσικά και στην ασφάλεια των δεδομένων, ένα θέμα που απέκτησε διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα σε ποιο κλάδο της αγοράς απαιτείται και ποιος ο βαθμός πολυπλοκότητας για την τήρηση των σχετικών κανόνων προστασίας της πληροφορίας.

Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό κατασκευαστών, security experts και κοινού έστρεψε την προσοχή του στην προστασία των καταναλωτών μέσα από την χρήση του IoT (φορητές συσκευές, gadgets, έξυπνες συσκευές σπιτιού κ.α), παραλείφθηκε να τονιστεί στο ίδιο κοινό ότι όταν βρίσκεται σε εταιρικό περιβάλλον εγκυμονούν οι ίδιου κίνδυνοι παραβίασης – των εταιρικών δεδομένων αυτή τη φορά – με καταστροφικές συνέπειες.

Οι πολυλειτουργικές εκτυπωτικές συσκευές έχουν πάψει εδώ και καιρό να είναι οι μόνες συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να μοιράζονται έγγραφα και δεδομένα αποκλειστικά σε έντυπη μορφή. Οι εξελιγμένες δυνατότητες που παρέχουν πλέον τόσο σε επίπεδο διασυνεδεσιμότητας με φορητές συσκευές όσο και στην απευθείας πρόσβαση σε cloud εταιρικές υπηρεσίες και πλατφόρμες, αποτελούν ένα πρόσθετο πονοκέφαλο για τα ΙΤ τμήματα. Λαμβάνοντας υπόψην ότι συσκευές τέτοιου τύπου συνεργάζονται παράλληλα και με ψηφιακές ροές αυτοματοποίησης εργασιών και διανομής της πληροφορίας, λύσεις που και αυτές περιλαμβάνονται στο εκτενές portfolio της Canon, αναδεικνύουν την ευθύνη που έχουμε ως κατασκευαστές να βοηθούμε τις επιχειρήσεις στο να επιτυγχάνουν πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας στις αλλαγές που φέρνει το ΙοΤ στο εργασιακό περιβάλλον.

Business Moments
Ο Κωνσταντίνος Λιβανός, Territory Manager GR&CY της Aruba (a Hewlett Packard Enterprise company) μας δίνει Insights για τις δραστηριότητες της HP Enterprise.

H φράση “Internet of Things” είναι ασαφής, γιατί δεν είναι συγκεκριμένη. Πολλοί πελάτες χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΙοΤ εδώ και χρόνια, απλά ποτέ δεν τις ονομάτιζαν έτσι. Ιατρική τηλεμετρία, WiFi asset tracking, barcode scanning, wireless video surveillance & Meridian wayfinding είναι παραδείγματα εφαρμογών ΙοΤ. Αντίθετα με ότι πιστεύεται, το αντικείμενο του ΙοΤ ΔΕΝ είναι ούτε να συνδέσουμε στο δίκτυο της επιχείρησης κάθε συσκευή, ούτε στο Internet. Οι συσκευές ΙοΤ είναι “οχήματα” για περιεχόμενα και δεδομένα και ο σκοπός είναι να συνδέσουμε και να αντλήσουμε συγκεκριμένη πληροφορία από συγκεκριμένες συσκευές, που χρησιμεύουν στους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους μια εταιρείας έτσι ώστε να πετύχει τους στόχους αυτούς. Σύμφωνα με την Gartner, o όρος “Business moments” αναφέρεται σε ευκαιρίες πελατών, που μπορούν δυναμικά να εκμεταλλευτούν και είναι το σημείο όπου συσχετίζονται οι στόχοι της εταιρείας και οι ΙοΤ πληροφορίες και δεδομένα τα οποία όταν εφαρμοστούν καταλλήλως θα αλλάξουν θετικά την συμπεριφορά των καταναλωτών και το συναίσθημα τους απέναντι στην επιχείρηση αυτή.

Σκοπός λοιπόν είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να καθορίσουν και επιτυχώς να εφαρμόσουν τα “business moments” τα οποία θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών και στρατηγικών τους στόχων. Ο καθορισμός των επιχειρηματικών και των στρατηγικών αυτών στόχων είναι η αρχή της όλης διαδικασίας για ένα έργο ΙοT.


IoΤ και ψηφιακός μετασχηματισμός
«Το Internet of things οδηγεί σε έναν πλήρως συνδεδεμένο κόσμο». Αναλύει ο Κωσταντίνος Χρήστου, Sales Manager, Huawei Enterprise Business Group.

Το Internet of Things (IoT) μας οδηγεί σε έναν νέο κόσμο με τα πάντα αντιληπτά, συνδεδεμένα και ευφυή. Το IoT κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Η αγορά του IoT πρόκειται να αναπτυχθεί ραγδαία. Σύμφωνα με το Global ICT Vision της Huawei, μέχρι το 2025 θα υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια συνδέσεις παγκοσμίως και το ποσοστό διείσδυσης της βιομηχανικής νοημοσύνης θα υπερβεί το 20%. Επίσης, σύμφωνα με στατιστικές του IDC, θα υπολογιστούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με τις δυνατότητες του δικτύου 40% των δεδομένων IoT και το υπόλοιπο 60% θα υποβληθεί σε επεξεργασία στο cloud. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, η Huawei προτείνει τη λύση EC-IoT. Αυτή η λύση βελτιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων, μειώνει το κόστος συντήρησης και εξυπηρέτησης και οδηγεί στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Αυτή η λύση έχει ήδη αναπτυχθεί σε βιομηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευών και βιομηχανικής μεταποίησης.

Έξυπνες Πόλεις – Ενέργεια – Περιβάλλον – Μεταφορές
Ο Σωτήρης Μπίθας, Marketing Director του Telco Software Business Division της Intracom Telecom εξηγεί τη μετάβαση από τις μονολιθικές εφαρμογές IoT σε πιο προηγμένους τομείς εφαρμογής.

Βρισκόμαστε, ήδη, στη δεύτερη γενιά του Ιnternet οf Τhings, έχοντας περάσει από το επίπεδο των μονολιθικών εφαρμογών, όπως Έξυπνος Φωτισμός, στις “Ευφυείς Λύσεις” που αφορούν ταυτόχρονα περισσότερους από έναν τομείς δραστηριοτήτων, όπως το τετράπτυχο: Έξυπνες Πόλεις – Ενέργεια – Περιβάλλον – Μεταφορές. Με βασικό άξονα τις σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής (Cloud-to-edge-computing, Wirelless Connectivity, Analytics και ΑΙ), που σήμερα αποτελούν απαραίτητα συστατικά των λύσεων IοΤ, καθώς και την τεράστια εμπειρία στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών, η Intracom Telecom έχει εισέλθει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στο χώρο προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προηγμένων συστημάτων και εφαρμογών που έρχονται να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απεικόνιση, παρακολούθηση και διαχείριση των έξυπνων διασυνδεδεμένων συσκευών, η ολιστική λύση uiTOP της Intracom Telecom έρχεται να απλουστεύσει την ανάπτυξη εφαρμογών ΙοΤ, αναλαμβάνοντας τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από συσκευές διαφορετικού τύπου, πάνω από διαφορετικές μεθόδους διασύνδεσης (πχ. ΝΒ-ΙοΤ, LoRa/Sigfox, 4G, WiFi), κι όλα αυτά προσφερόμενα με την ευελιξία και τα πλεονεκτήματα των PaaS (Platform-as-a-Service) μοντέλων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ομογενοποίηση των δεδομένων και την διάθεση τους μέσω ανοικτών διεπαφών (APIs) σε τρίτους, τηρώντας πάντα αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και την δυνατότητα προσαρμογής της λύσης στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, έρχονται να μας διαφοροποιήσουν σημαντικά στην αγορά του ΙοΤ.

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών IoT
O Χάρης Λιναρδάκης, IBM Cloud Leader για την Ελλάδα και την Κύπρο, εξηγεί τα βασικά βήματα για κάθε επιχείρηση που θέλει να υιοθετήσει τεχνολογίες IoT στη λειτουργία της.

Οι τεχνολογίες IoT έχουν εξελιχθεί και συνεχίζουν να εξελίσσονται με εκθετικό ρυθμό. Οι εταιρείες που επιθυμούν να αντλήσουν πραγματική αξία από την υιοθέτησή τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά βήματα και δοκιμασμένες μεθοδολογίες. Το πρώτο μεγάλο βήμα αφορά τη συλλογή δεδομένων ΙοΤ, δηλαδή δεδομένων που παράγονται από συσκευές και μετρητές σε αξιοποιήσιμη μορφή. Δεύτερο βήμα, η οπτικοποίηση των δεδομένων, για τη γρήγορη κατανόηση προτύπων σε αυτά και εξαγωγή γνώσης για το πως οι συσκευές χρησιμοποιούνται και αποδίδουν. Η αναγνώριση αυτών των προτύπων επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν που και πως μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους και χρήματα ή να παράγουν μεγαλύτερη αξία στον οργανισμό τους. Τρίτο βήμα στην υιοθέτηση τεχνολογιών ΙοΤ, είναι να καταστούν τα δεδομένα ακόμα πιο έξυπνα με τη χρήση εξελιγμένων λύσεων ανάλυσης δεδομένων. Έτσι, σε πραγματικό χρόνο είναι δυνατή η συσχέτιση δεδομένων ΙοΤ με άλλες πηγές δεδομένων αλλά και με ιστορικά στοιχεία για την κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει, όχι μόνο στις συσκευές, αλλά και στο περιβάλλον τους. Μόνο έτσι είναι δυνατή η δημιουργία προβλέψεων και η υιοθέτηση νέων πρακτικών, οι οποίες όταν εφαρμόζονται αποτρέπουν πιθανά προβλήματα, όπως τη μη διαθεσιμότητα των συστημάτων που περιορίζει σημαντικά τη συνολική παραγωγικότητα μιας εταιρείας. Το τέταρτο βήμα επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), για να είναι δυνατή η προηγμένη ταξινόμηση των δεδομένων σε σημαντικά και λιγότερα σημαντικά, μια που όλα τα δεδομένα δεν είναι ίδια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αυτή που βοηθάει στην επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας δεδομένων και των συνεργιών μεταξύ τους, ακόμα και μεταξύ αυτών που παρουσιάζονται με την πρώτη ματιά ασυσχέτιστα και δεν μπορούν να βρεθούν με τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών ανάλυσης. Έτσι, τα μοντέλα πρόβλεψης, η προληπτική συντήρηση και η άμεση ανίχνευση ανωμαλιών μπορούν να εφαρμοστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η ΙΒΜ διαθέτει την πλατφόρμα IBM Watson IoT για την ασφαλή συλλογή, διαχείριση και προηγμένη ανάλυση δεδομένων ΙοΤ, η οποία έχει βοηθήσει πολλές εταιρείες παγκοσμίως να ξεκινήσουν, να υλοποιήσουν και να τελειοποιήσουν τις ΙοΤ δραστηριότητες τους.