Η Intersys Α.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στο χώρο της παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, των Συστημάτων Οργάνωσης Γραφείου και των Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων. Τα τελευταία δύο χρόνια η Intersys, με σύμμαχό της την Canon, δραστηριοποιείται στο χώρο των Managed Print Services (MPS). Ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων του Τομέα Αυτοματισμού Γραφείου της Intersys Α.Ε., μας εξηγεί γιατί οι λύσεις MPS είναι μονόδρομος στην προσπάθεια των εταιρειών να ελέγξουν και να μειώσουν τα εκτυπωτικά τους κόστη. Η Intersys προσφέρει στην ελληνική αγορά μια από τις πιο αξιόλογες προτάσεις σε αυτόν τον τομέα και αναλύει τους λόγους.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης και η δομή της Intersys και ποια η θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η δομή της Intersys περιλαμβάνει δύο εταιρικούς τομείς. Ο Τομέας Καταναλωτικών Προϊόντων δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με την αντιπροσώπευση και τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων κορυφαίων Οίκων της παγκόσμιας αγοράς.  Πέρα από τη μακρόχρονη συνεργασία της Intersys με την Canon, την Toshiba και την Pioneer, ήρθε πρόσφατα να προστεθεί και η TomTom, μια ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στο χώρο των συστημάτων πλοήγησης.

Ο Τομέας Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Αυτοματισμού Γραφείου ασχολείται με λύσεις και υπηρεσίες για το περιβάλλον γραφείου, που περιλαμβάνουν κυρίως εκτυπωτικό εξοπλισμό της Canon. Προσεγγίζουμε την αγορά ακολουθώντας ένα B2B μοντέλο πωλήσεων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα καλύπτεται από δίκτυο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων ανά νομό. Ο συγκεκριμένος Τομέας παράγει περίπου το 30% του συνολικού τζίρου της εταιρείας.

Οσον αφορά τα προϊόντα του Τομέα, τα Ασπρόμαυρα Πολυλειτουργικά Μηχανήματα της Canon καταλαμβάνουν την πρώτη θέση πωλήσεων στην ελληνική αγορά, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά στο χώρο των MPS και διαχειριζόμαστε σημαντικό αριθμό συμβολαίων.

NetWeek: Ας μιλήσουμε για το κομμάτι των λύσεων περιβάλλοντος γραφείου και ειδικά για τα MPS. Ποιες είναι οι λύσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Intersys;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η Intersys ταυτιζόμενη με την προϊοντική γκάμα της Canon σε hardware και software, κατάφερε εύκολα να διεισδύσει στην αγορά των MPS και στη συνέχεια να καθορίσει την ανάπτυξή της. Διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό, καθώς προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία με στόχο τον εξορθολογισμό των εκτυπωτικών διαδικασιών του πελάτη μας.

NetWeek: Μιλήστε μας για αυτή την ολοκληρωμένη μεθοδολογία εξορθολογισμού…

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Καταρχάς, έχουμε τη δυνατότητα και τη γνώση να πραγματοποιήσουμε ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη στο περιβάλλον των υποψήφιων πελατών μας, μέσα από την οποία αναδεικνύουμε τα υφιστάμενα εκτυπωτικά κόστη, αλλά και τα πιθανά προβλήματα λειτουργικότητας, όπως η έλλειψη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού, η μειωμένη παραγωγικότητα κ.λπ.

Στη συνέχεια, αξιολογούμε τις ανάγκες και καταλήγουμε σε συγκεκριμένη πρόταση που μειώνει σημαντικά το εκτυπωτικό κόστος, βελτιώνει τη λειτουργικότητα και κατ’ επέκταση αυξάνει την παραγωγικότητα. Η πρόταση βασίζεται σε συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία που προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από τη μελέτη.

Η προσφερόμενη υπηρεσία αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διάθεσης εξοπλισμού, διαχείρισης αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης. Η υπηρεσία δεν προϋποθέτει την αγορά πάγιου εξοπλισμού από την πλευρά του πελάτη, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού του.


NetWeek: Μία παλαιότερη, σχετικά, μελέτη της IDC υποστηρίζει ότι το 90% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να εκτιμήσουν τα έξοδά τους σε εκτύπωση εγγράφων. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί που καθιστούν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, τον υπολογισμό μιας δαπάνης που κάθε άλλο παρά αμελητέα μπορεί να θεωρηθεί;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο. Ακόμη και αν καταφέρει μια εταιρεία να υπολογίσει το πρωτογενές εκτυπωτικό της κόστος, που αποτελείται από το άθροισμα των αναλωσίμων υλικών και το κόστος συντήρησης σε βάθος χρόνου, καθώς επίσης και το κόστος κτήσης, είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογίσει το δευτερογενές κόστος.

Το δευτερογενές κόστος περιλαμβάνει παράγοντες και σχετικά κόστη, όπως είναι ο χαμένος χρόνος του προσωπικού στην υποστήριξη κάθε λειτουργίας και στη διαχείριση των παγίων. Επίσης, υπεισέρχονται παράγοντες όπως είναι, π.χ., η υπερβολική κατανάλωση χαρτιού. Συνήθως, τα δευτερογενή κόστη υπολογίζονται κατά προσέγγιση.

NetWeek: Πώς αντιμετωπίζουν τα MPS της Intersys αυτά τα δευτερογενή κόστη;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Η πρόταση μας προς τον υποψήφιο πελάτη δεν περιλαμβάνει ούτε σχετικά ούτε «κρυφά», αλλά μόνο πολύ συγκεκριμένα κόστη. Στον πελάτη που θα επιλέξει λύση MPS της Intersys παρέχουμε σταθερές αξίες χρέωσης. Συνεπώς, το κόστος εκτύπωσης εξαρτάται μόνο από την αύξηση ή τη μείωση της παραγωγής.

Επιπλέον, τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης του εξοπλισμού περιορίζουν στο ελάχιστο την εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού στην υποστήριξη των λειτουργιών. Ανά πάσα στιγμή, ο πελάτης μας μπορεί να προβλέψει το εκτυπωτικό του κόστος μέσα σε μια πενταετία, να επιμερίσει τα κέντρα κόστους ανά τμήμα και ανά επιχειρηματική μονάδα, και να εφαρμόσει οποιαδήποτε πολιτική μείωσης της παραγωγής. Ολα αυτά πραγματοποιούνται χωρίς επιπτώσεις στη λειτουργικότητα.

NetWeek: Σε τι είδους εταιρείες απευθύνονται οι λύσεις MPS; Μπορείτε να αναφέρεται ενδεικτικά κάποιους πελάτες σας;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Οι λύσεις MPS απευθύνονται σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον με σχετικά διευρυμένο όγκο παραγωγής εκτυπώσεων. Οι εταιρείες που οι εκτυπωτικές τους ανάγκες δεν εντάσσονται σε MPS, μπορούν να μειώσουν τα κόστη τους με εκτυπωτικά πολυμηχανήματα της Canon που προσφέρουν οικονομία και αυξημένη λειτουργικότητα.

Το τμήμα MPS της Intersys απευθύνεται κυρίως στον Ιδιωτικό Τομέα και μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, του έχει ανατεθεί σημαντικός αριθμός συμβολαίων με διαρκώς αυξητικές τάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρω την Eurobank, την ΑΓΕΤ Ηρακλής, τον Ομιλο Παζαρόπουλο, την ClaxoSmithKline και την Ελεύθερη Τηλεόραση – Alter. Στο πελατολόγιό μας ανήκουν και άλλες πολύ σημαντικές εταιρείες στο χώρο του αυτοκινήτου και των τηλεπικοινωνιών.


NetWeek: Ποιο είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα όσον αφορά την υλοποίηση των MPS λύσεων;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: Οπως ανέφερα και προηγμένως, διαθέτουμε την πληρέστατη γκάμα προϊόντων της Canon, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά στο χώρο του IT Integration. Πέρα όμως από τα προϊόντα, η μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία μας με την Canon μάς επιτρέπει να λειτουργούμε υιοθετώντας την τεχνογνωσία και τα πρότυπα μιας άρτια οργανωμένης πολυεθνικής εταιρείας.

Ταυτόχρονα, όμως, διαθέτουμε την ευελιξία μιας ελληνικής επιχείρησης που είναι σε θέση να ξέρει καλά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς και να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις προς όφελος του πελάτη, παράγοντας πολύ σημαντικός για τη διαχείριση ενός συμβολαίου εν εξελίξει.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα software διαχείρισης εκτυπώσεων, πολύ αξιόπιστα προϊόντα και άκρως ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη ομάδα MPS της Intersys, μας καθιστούν τη βέλτιστη επιλογή προμηθευτή εκτυπωτικών λύσεων και υπηρεσιών.

NetWeek: Ποια είναι τα σχέδια σας και πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της Intersys για το μέλλον;

Γεράσιμος Βασιλόπουλος: H δραστηριοποίησή μας στο χώρο των MPS λύσεων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή στην οποία έχουμε επενδύσει σημαντικά και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε. Η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για την εταιρεία μας μέσα στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Στόχος μας για το 2010 είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου μέρους της αγοράς και να προσφέρουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις υπηρεσίες με πραγματική αξία, μειώνοντας τα εκτυπωτικά τους κόστη. Στην αγορά είναι πλέον έντονη η τάση μείωσης εξόδων και οι ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι οι λύσεις MPS μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Intersys ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που διέγνωσαν και αξιοποίησαν αυτή την τάση και την ευκαιρία που παρουσιάστηκε, καθώς θεωρώ ότι οι λύσεις Managed Print Services ήρθαν για να μείνουν.

Ανάθεση σύμβασης MPS στην INTERSYS A.E. από το ALTER

H ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALTER CHANNEL) ανέθεσε πρόσφατα στην Intersys σύμβαση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης (MPS) και λογισμικού e-maintenance, για ηλεκτρονική βλαβοληπτική παρακολούθηση και αυτοματοποιημένη παραγγελία αναλωσίμων. Για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθούν ασπρόμαυρα και έγχρωμα πολυμηχανήματα γραφείου της Canon, τα οποία θα εγκατασταθούν σε 5 διαφορετικές Διευθύνσεις, σε Αττική και Θεσσαλονίκη.


Απαντήσεις σε 10 καίρια ερωτήματα για τις λύσεις Managed Print Services
Οι λύσεις MPS προϋποθέτουν μελέτη και υλοποίηση έργου, κάτι που συχνά προκαλεί «πονοκέφαλο» στη μηχανογράφηση οποιουδήποτε οργανισμού. Ο Κοσμάς Φρέγκογλου, Διευθυντής Πωλήσεων MPS και o Γιώργος Αβδουλάς, Presales & MPS Manager, απαντούν σε 10 καίρια και αντιπροσωπευτικά ερωτήματα των υπεύθυνων μηχανογράφησης, που σκοπεύουν να υλοποιήσουν MPS.

NetWeek: Πώς μειώνεται το κόστος των εκτυπωτικών εξόδων;

Κοσμάς Φρέγκογλου: Το κόστος των εκτυπωτικών εξόδων μειώνεται από το consolidation του εξοπλισμού, δηλαδή μέσω της κατάργησης των εκτυπωτών αυξημένης κατανάλωσης και την αντικατάστασή τους με πολυλειτουργικές συσκευές (MFD) χαμηλής κατανάλωσης. Εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι η κεντρικοποίηση της παραγωγής και ο περιορισμός του κόστους διαχείρισης και άλλων κρυφών εξόδων.  Τέλος, η κατάλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου εκτυπωτικού εξοπλισμού μπορεί να επιφέρει μείωση των εκτυπωτικών αναγκών και, κατ’ επέκταση, της κατανάλωσης χαρτιού.

NetWeek: Τι πόρους χρειάζεται να διαθέσει ο πελάτης για τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης από την ομάδα MPS της Intersys;

Κοσμάς Φρέγκογλου: Οι πόροι που απαιτούνται για τη μελέτη καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από την ομάδα MPS της Intersys. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη εμπλοκή από το προσωπικό του πελάτη. Κατά την αρχική διαδικασία ένας εκπρόσωπος της μηχανογράφησης συμβάλλει στην αποτύπωση της κατάστασης και ένας εκπρόσωπος από το τμήμα προμηθειών παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες κόστους.

NetWeek: Η ενδεχόμενη μείωση του υφιστάμενου εξοπλισμού δημιουργεί προβλήματα λειτουργικότητας και παραγωγικότητας;

Κοσμάς Φρέγκογλου: Αντιθέτως, η λειτουργικότητα και η παραγωγικότητα αυξάνονται. Το consolidation των μηχανών γραφείου αφορά κατά ένα ποσοστό 80% τη συγχώνευση των λειτουργιών σε ένα MFD και κατά ένα ποσοστό της τάξης μόλις του 20% τη μείωση των εκτυπωτικών σημείων. Για παράδειγμα, σε ένα γραφείο 30 εργαζομένων με 5 εκτυπωτές, 3 φωτοαντιγραφικά, 3 fax και 2 scanners, έχουμε 13 λειτουργίες. Αν αυτά αντικατασταθούν με 5 MFD, το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών αυξάνεται σε 20. Αν σε αυτά προσθέσουμε τις αυξημένες δυνατότητες του εξοπλισμού, όπως μεγαλύτερη ταχύτητα, δυνατότητα εξοικονόμησης χαρτιού με λειτουργία αυτόματης διπλής εκτύπωσης, scan to email κ.λπ., γίνεται εύκολα αντιληπτή η αύξηση της παραγωγικότητας.

NetWeek: Πώς μια πρόταση MPS αντιμετωπίζει θέματα ασφάλειας δεδομένων;

Γιώργος Αβδουλάς: Συμφωνούμε όλοι ότι η ηλεκτρονική διακίνηση της πληροφορίας στο δίκτυο του πελάτη είναι σημαντική. Τα MFD της Canon εξοπλίζονται, εφόσον απαιτείται, με λειτουργία encryption κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση της εκτυπωτικής εργασίας και διαθέτουν πιστοποιημένη εφαρμογή διαγραφής δεδομένων από το δίσκο και τη RAM του MFD. Εχουμε πραγματοποιήσει, μέσα στον τελευταίο χρόνο, υλοποιήσεις με ιδιαίτερη επιτυχία, σε οργανισμούς με ιδιαιτέρως ευαίσθητα δεδομένα, όπως τηλεπικοινωνίες και εμπόριο.

NetWeek: Με ποια εργαλεία μπορεί να γίνει η κεντρική διαχείριση του εξοπλισμού;

Γιώργος Αβδουλάς: Η Canon διαθέτει εξειδικευμένα προγράμματα για την κεντρική διαχείριση, όχι μόνο του εκτυπωτικού εξοπλισμού, αλλά και ολόκληρης της εκτυπωτικής αλυσίδας. Λειτουργίες όπως Printing Accounting (για τον πραγματικό επιμερισμό του εκτυπωτικού κόστους σε τμήματα ή ακόμα και χρήστες), Print Anywhere (λειτουργία follow me), Secure Printing, Auto Fail-Over (αυτοματοποιημένη αναδρομολόγηση της εκτύπωσης σε εναλλακτικό μηχάνημα σε περίπτωση βλάβης), θεωρούνται πλέον δεδομένες σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα MPS.

Επιπλέον, ο εκτυπωτικός εξοπλισμός συνοδεύεται από πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για την ενημέρωση βλαβών και την παραγγελία αναλωσίμων χωρίς την παρέμβαση των χρηστών ή του Help-desk του πελάτη.

NetWeek: Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για την τεχνολογική συμβατότητα του νέου εξοπλισμού με τα συστήματα και τις εφαρμογές μου;

Γιώργος Αβδουλάς: Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλά το roll-out ενός έργου, προηγείται ένα σύντομο test-lab, στο οποίο διαπιστώνεται η συμβατότητα του εκτυπωτικού εξοπλισμού σε τεχνολογικό επίπεδο, ενώ παράλληλα γίνονται δοκιμαστικέ ς εκτυπώσεις από όλες τις εφαρμογές του πελάτη. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.


NetWeek: Με ποιο τρόπο εκπαιδεύεται το προσωπικό στο νέο περιβάλλον με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού;

Γιώργος Αβδουλάς: Η εκπαίδευση στις δυνατότητες του νέου εξοπλισμού, είναι κλειδί για την επιτυχημένη πορεία του έργου. Η εκπαίδευση γίνεται αρχικά σε key-users και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι χρήστες ανά ομάδες. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση είναι η προβολή screenshots, η χρήση μηχανών προσομοίωσης και hands-on εκπαίδευση στις συσκευές. Στη συνέχεια, πλήρες πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή παραμένει διαθέσιμο σε κάθε χρήστη. 

NetWeek: Μπορεί μια σύμβαση MPS να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον του πελάτη κατά τη διάρκεια του έργου;

Κοσμάς Φρέγκογλου: Η σύμβαση MPS προβλέπει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των εκτυπωτικών αναγκών του πελάτη. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αναδιαμορφώσουμε τον εκτυπωτικό εξοπλισμό με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή του. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε έπειτα από απαίτηση του πελάτη είτε ακόμα και έπειτα από εισήγηση της ομάδας MPS της Intersys.

NetWeek: Πώς διαμορφώνεται ο ρόλος του τμήματος IT σε ένα νέο ολοκληρωμένο εκτυπωτικό περιβάλλον;

Γιώργος Αβδουλάς: Με την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης των εκτυπωτικών μονάδων και με την αυτοματοποίηση μεγάλου μέρους της διαδικασίας υποστήριξης, η εμπλοκή του τμήματος IT περιορίζεται στην επίβλεψη της λειτουργίας της διαδικασίας.

NetWeek: Πώς επιβεβαιώνεται η αναβάθμιση της εκτυπωτικής διαδικασίας κατά την διάρκεια της σύμβασης;

Κοσμάς Φρέγκογλου: Σε τακτά διαστήματα αποστέλλουμε αναφορές στον πελάτη μέσα από τις οποίες μπορεί να διαπιστώσει το utilization, τη διαθεσιμότητα των μηχανών, καθώς επίσης και να επιβεβαιώσει τις εκτυπωτικές ανάγκες ανά σημείο. Συμπληρωματικά, προβλέπεται αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών που εκτελείται σε τακτά διαστήματα.

Oι λύσεις MPS είναι φιλικές προς το περιβάλλον
• Ολες οι πολυλειτουργικές συσκευές Canon κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά και διακρίνονται για μειωμένη κατανάλωση ρεύματος, καθώς είναι πιστοποιημένες σαν Energy Star προϊόντα.
• Ολα τα εξαρτήματα των συσκευών Canon είναι ανακυκλώσιμα, καθώς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Η Canon έχει υλοποιήσει πρόγραμμα συλλογής των χρησιμοποιημένων   cartridges προς ανακύκλωση, το οποίο εφαρμόζει στην Ελλάδα η Intersys.
• Η αυξημένη λειτουργικότητα που προσφέρουν οι λύσεις MPS, όσον αφορά την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μπορεί να επιφέρει μείωση των εκτυπωτικών αναγκών και κατ’ επέκταση μειωμένη παραγωγή. Σημαντική είναι η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, που επιτυγχάνεται με τη χρήση της δυνατότητας αυτόματης διπλής εκτύπωσης, σε όλα τα μηχανήματα Canon.

Case Study ΑΓΕΤ Ηρακλής
«Η υιοθέτηση μιας ολιστικής (τεχνολογία, διαδικασίες / υπηρεσίες, άνθρωποι) προσέγγισης για τις εταιρικές εκτυπώσεις, καταρχήν ανέδειξε τη μεγάλης κλίμακας μείωση κόστους που μπορεί να επιτευχθεί, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις που επιζητούν ορθολογισμό των δαπανών τους. Τα πρώτα οφέλη από την υιοθέτηση της λύσης έγιναν αντιληπτά με την κατακόρυφη μείωση της πολυτυπίας, καθώς και του συνολικού αριθμού του εξοπλισμού, με παράλληλη μείωση τόσο του συνολικού αριθμού των εκτυπώσεων όσο και του κόστους ανά σελίδα. Ταυτόχρονα, υπήρξε εντυπωσιακή αύξηση της ποιότητας και του εύρους των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τη μείωση του συνολικού εκτυπωτικού κόστους κατά 60% με παράλληλες «πράσινες» ωφέλειες: σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και χαρτιού», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας, Γενικός Διευθυντής SupplyChain & ITτης ΑΓΕΤ Ηρακλής.