Ο Δρ. Βασίλης Ζωγράφος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interworks Cloud Services, μιλάει στο netweek για τις μοναδικές υπηρεσίες cloud της εταιρείας και εξηγεί γιατί το cloud computing αποτελεί το παρόν και το μέλλον της Πληροφορικής.

netweek: Ποια είναι η στρατηγική και το όραμα της Interworks;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Το όραμα της Interworks είναι να υποστηρίξει τη διαδικασία ένταξης των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και των hosters στη νέα πραγματικότητα που θέτει η cloud τεχνολογία. Η στρατηγική πραγμάτωσης του οράματος συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:
Α. Στη δημιουργία κατάλληλων εργαλείων διάθεσης των Cloud υπηρεσιών
Β. Στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού portfolio υπηρεσιών και προιόντων Cloud
Γ. Στην ενημέρωση του ευρύτερου επιχειρηματικού κοινού σχετικά με τα πλεονεκτήματα που φέρει η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στην τεχνολογία Cloud.

netweek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας και ποια η θέση της Interworks στην ελληνική αγορά;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Mε ιδιόκτητο Dynamic Data Center, η Interworks είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που προσφέρει αποκλειστικά υπηρεσίες Cloud, δηλαδή Ιnfrastructure as a Service, Platform as a Service και Software as a Service. Και ουσιαστικά, είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που μπορεί να υποστηρίξει το μοντέλο αυτό, καθώς από την αρχή της ίδρυσής της έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή, τους μηχανισμούς υποστήριξης και ελέγχου αυτού του μοντέλου διάθεσης των υπηρεσιών. Για τη λειτουργία του, έχει συνάψει συνέργειες με ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο τους σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο, όπως η Microsoft και η HP.

Παράλληλα, είναι και η μόνη εταιρεία που έχει να υποδείξει υλοποιημένα έργα μεγαλύτερων ή μικρότερων διαστάσεων. Αξίζει, όμως, στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η διάθεση του συνόλου των υπηρεσιών της γίνεται αποκλειστικά μέσω συνεργατών.

netweek: Το τελευταίο διάστημα το cloud computing φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον τόσο των παρόχων τεχνολογικών λύσεων όσο και των εταιρειών-χρηστών της τεχνολογίας. Τι είναι αυτό που φέρνει… το «σύννεφο»;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: To ενδιαφέρον αυτό προκύπτει από δύο κυρίως παράγοντες. Κατ’ αρχάς η ανάγκη εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας μίας επιχείρησης και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του ΙΤ έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και τομέα, στην ανάγκη υιοθέτησης λύσεων που βασίζονται στο Cloud.

Στις λύσεις Cloud οι επιχειρήσεις βρήκαν όχι μόνο την απάντηση στην πρωτογενή τους ανάγκη για μείωση του κόστους, αλλά και συνειδητοποίησαν ή συνειδητοποιούν ότι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των λύσεων αυτών αποτελεί τη μοναδική διέξοδο στο σωστό επιχειρείν. Από την άλλη, οι προμηθευτές που αγγίζουν όλο το εύρος των εταιρειών Πληροφορικής, όπως System Integrators, ΙSVs, hosters, Telcos, καλούνται να διευρύνουν το portfolio των παρεχομένων υπηρεσιών τους με λύσεις Cloud.

Αυτό, λοιπόν, που συνειδητοποιούν οι εταιρείες αυτές, δηλαδή οι προμηθευτές, είναι ότι η παροχή λύσεων Cloud είναι μία επικερδής δραστηριότητα που δημιουργεί συνεχόμενη ροή εσόδων, αυξάνει τον τζίρο αλλά και τα κέρδη τους. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η ζήτηση προέρχεται τελικά από τους πελάτες, αλλά το μοντέλο του Cloud είναι win-win τόσο για τον πελάτη όσο και για τον προμηθευτή.


netweek: Ποια είναι η πρόταση της Interworks όσον αφορά το cloud computing; Ποιες είναι και τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες που παρέχει;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Για να χρησιμοποιήσω τη ρήση υπάρχοντος συνεργάτη μας, και πολύ επιτυχημένου, η Interworks είναι το μεγαλύτερο ελληνικό οικοσύστημα Cloud. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει τους τομείς Infrastructure as a Service Virtual και Cloud Servers, Platform as a Service και Software as Service. Ολες αυτές οι υπηρεσίες διατίθενται μέσω της διεθνώς αναγνωρισμένης provisioning πλατφόρμας Web Serve, παρακολουθούνται με τα κατάλληλα εργαλεία (monitoring, resource management) και υποστηρίζονται με υπηρεσίες managed services 24Χ7.

Οπως έχει αναφερθεί, οι υπηρεσίες μας διατίθενται μέσω συνεργατών μας. Οι συνεργάτες μας εκπαιδεύονται τόσο σε τεχνικό, όσο και εμπορικό επίπεδο, και υποστηρίζονται με τα κατάλληλα support packages. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο άρτια εκπαιδευμένων και ικανών συνεργατών στο Cloud. Τα προγράμματα συνεργασίας μας είναι μοναδικά στην ελληνική αγορά και πραγματικά νιώθουμε περήφανοι γι’αυτό.

netweek: Η Interworks είναι το μοναδικό πιστοποιημένο S+S Incubation Center από τη Microsoft για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Αναφέρθηκα παραπάνω στα προγράμματα συνεργασίας που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των υπηρεσιών μας. Ο ρόλος μας, όμως, ως Microsoft Incubation Center μάς επιβάλλει και μία άλλου είδους σχέση με τις εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό. Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες Microsoft, και σε στενή συνεργασία με την ίδια, συνάπτουμε, μέσω ολοκληρωμένου προγράμματος τριών επιπέδων, ειδικές συνεργασίες με ISVs.

Οι εταιρείες αυτές λαμβάνουν επιχειρηματική καθοδήγηση από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, τους προσφέρεται η κατάλληλη τεχνογνωσία για την παροχή των εφαρμογών τους σε SaaS μοντέλο, ενώ έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και σε ένα εδραιωμένο δίκτυο υπηρεσιών φιλοξενίας (Hosting Services) για την πλέον αξιόπιστη και ασφαλή διάθεση των εφαρμογών τους σε πελάτες.

Το SaaS Interworks Incubation Center βασίζεται στην ιδέα της δημιουργίας ενός ευρύτερου κύκλου πωλήσεων και συνεργειών στα πλαίσια της αγοράς των ISVs. Δηλαδή, οι εφαρμογές αυτές εντάσσονται στο portfolio παρεχομένων υπηρεσιών της Interworks και μπορούν να διατεθούν μέσω των συνεργατών της. Το δίκτυο συνεργατών της είναι ευρύ και ας σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνει μόνο τον ελλαδικό χώρο.

Η H.S. Data, πρωτοπόρος στο χώρο των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην Κύπρο, λειτουργεί ως διανομέας των Cloud υπηρεσιών (ΙaaS, PaaS, SaaS) της Interworks, με στόχο την προσφορά τους σε όλο το εύρος επιχειρήσεων της Κύπρου. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί την έναρξη των δραστηριοτήτων της Interworks σε χώρες εκτός Ελλάδος, με ένταξη στο δίκτυο συνεργατών της ηγέτιδων εταιρειών στην αγορά Πληροφορικής.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντικό όφελος των εταιρειών που ήδη εντάσσονται ή σκοπεύουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πιστοποίησης εφαρμογών της Interworks, καθώς με τη συμφωνία αυτή παρέχεται σε αυτές τις εταιρείες ένα νέο κανάλι πώλησης των SaaS εφαρμογών τους. Στον ελλαδικό χώρο έχουμε συνάψει παρόμοιες συμφωνίες με τους μεγαλύτερους telcos που ουσιαστικά εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο.

netweek: Μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών σας;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Ενδεικτικά αναφέρω τη Soft One Technologies, την IPS, τη Link technologies, τη Regate, την Algosystems. Επίσης, όσον αφορά σε συνεργασίες προώθησης, ενδεικτικά αναφέρω και εκεί την Infoquest και τη Wind. Στο σύνολο συνεργατών μας εντάσσονται καθημερινά νέες εταιρείες με διαφοροποιημένες δραστηριότητες, οι οποίες χρησιμοποιούν τις υποδομές μας ή διαθέτουν τις υπηρεσίες μας με τρόπο τέτοιο που αρμόζει στην υπάρχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στα σχέδιά τους.


netweek: Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των λύσεων cloud computing; Πιστεύετε ότι σταδιακά στο μέλλον όλο το ΙΤ θα περνάει μέσα από το σύννεφο;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Στο παρελθόν, μιλούσαμε και αναφερόμασταν στα οφέλη του outsourcing. Στο μοντέλο αυτό επισημαίναμε στις εταιρείες το όφελος που προέκυπτε αν τα δεδομένα τους βρίσκονταν σε ειδικές εγκαταστάσεις και υποδομές για τις οποίες την ευθύνη είχαν οι vendors, γεγονός που θα τους επέτρεπε να επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητές τους.

Αυτό και μόνο μείωνε το κόστος τους και βελτίωνε την επιχειρηματική τους αξία. Οι υπηρεσίες Cloud εξελίσσουν αυτό το μοντέλο. Αναφερόμαστε πλέον στην εύκολη χρήση, και διάθεση, όχι μόνο υποδομών αλλά και software, και στην πληρωμή τους με το μήνα ή με τη χρήση. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου, αποτελεί μονόδρομο.

Και όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα επιτυχημένο παράδειγμα που έχω ακούσει και το υιοθετώ: Στις αρχές του 1900 κάθε εργοστάσιο είχε τις δικές του γεννήτριες ρεύματος με τον δικό του Chief Power Officer. Τo πρόβλημα ήταν ότι αυτό το μοντέλο ήταν αδύνατο να κλιμακωθεί και υπήρχε μικρή διεύσδυση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Με τη δημιουργία κεντρικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα σε 35 χρόνια, δηλαδή το 1935, το ηλεκτρικό ρεύμα υιοθετήθηκε κατά 90%. Κάπως έτσι, λοιπόν, παρομοιάζω και την παροχή Internet υπηρεσιών μέσω Cloud. Με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης και διείσδυσης και με πολύ λιγότερα χρόνια υιοθέτησης, η διάθεση των ΙΤ υπηρεσιών από επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε αυτό και μόνο αυτό, αποτελεί μονόδρομο.

netweek: Πολλοί εμφανίζονται διστακτικοί ή επιφυλακτικοί όσον αφορά το cloud. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ποιες είναι οι «γκρίζες» περιοχές και σημεία και με ποιο τρόπο αυτά μπορούν να αποφευχθούν;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Oι περιοχές που «ανησυχούν» τους πελάτες αφορούν στην ασφάλεια των δεδομένων, στο connectivity, στη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, αλλά και την υποστήριξη. Οι δικοί μας συνεργάτες έχουν στη διάθεσή τους αυστηρά SLAs, που εγγυώνται υψηλές ταχύτητες, διαθεσιμότητα, business continuity, ενώ είμαστε πιστοποιημένοι από την Α.Δ.Α.Ε για την ασφάλεια απορρήτου. Οι λοιπές πιστοποιήσεις (βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία πιστοποίησης, ISO:27001) εγγυώνται την οργάνωση και τις αυστηρές διαδικασίες που διέπουν την επιχείρηση και τους εργαζομένους της.

Τους υποψήφιους συνεργάτες μας και πελάτες μας τους καλούμε να έρθουν στις εγκαταστάσεις μας και να χρησιμοποιήσουν ως αναφορά τα πολλαπλά έργα / case studies που έχουμε υλοποιήσει στην αγορά.

netweek: Ποια είναι η παρουσία της εταιρείας στο εξωτερικό;

Δρ. Βασίλης Ζωγράφος: Εχει ήδη ανακοινωθεί η στρατηγική συνεργασία της Interworks με την Ensim Corp για τη διάθεση της πλατφόρμας Web Serve billing σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Εnsim αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους, παγκοσμίως, λύσεων διάθεσης και διαχείρισης ενοποιημένων επικοινωνιών και cloud εφαρμογών για τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς.

Η νέα λύση της Interworks εντάσσεται δυναμικά στο portfolio λύσεων της εν λόγω εταιρείας. H νέα λύση παρουσιάστηκε επισήμως κατά τη διάρκεια του Microsoft Hosting Summit 2011 στο Bellevue, στο Seattle, και αποτέλεσε σημείο αναφοράς, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον πολλών Service Providers, τόσο από την Αμερική όσο και από την Ευρώπη.

Το παραπάνω αποτελεί δείγμα των προθέσεων της εταιρείας για την παρουσία της σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γεγονός ότι εξάγουμε τεχνογνωσία και είμαστε περήφανοι και γι’αυτό.


«Walk in the Cloud»
Μία μοναδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  και σημαντικές ανακοινώσεις από την Interworks.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Interworks στη Θεσσαλονίκη «Walk in the Cloud with us», στις 18 Μαΐου. Η εκδήλωση υποστηρίκτηκε από τη Microsoft και τη Hewlett-Packard Hellas, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του ΣΕΠΒΕ. Χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης ήταν το συνεδριακό κέντρο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Interworks. Το γεγονός αυτό έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την Interworks και να περιηγηθούν στις εγκατάστάσεις της και στο Dynamic Data Center από όπου παρέχονται όλες οι υπηρεσίες Cloud.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Κυριάκος Μαλλίνης, Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΒΕ. Στη συνέχεια, ο Βασίλης Ζωγράφος αναφέρθηκε στο όραμα και τις προοπτικές της Interworks στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έγινε και η πρώτη επίσημη ανακοίνωση των υπηρεσιών elastic Cloud με χρέωση κατανάλωσης ανά ώρα. Η Interworks είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που μπορεί και δίνει τέτοιες μορφές χρέωσης, ενώ οι υπηρεσίες αυτές θα είναι σύντομα διαθέσιμες στους συνεργάτες της. Το γεγονός αποτελεί άλλη μία καινοτομία της εταιρείας που οδηγεί τις εξελίξεις στο Cloud.

Στη συνέχεια, η Ελένη Ραχανιώτου, Solution Partner Manager της Microsoft, αναφέρθηκε στο ρόλο του Incubation Center για τη μετάβαση των εταιρειών στο Cloud, ενώ ο Σπύρος Καβαλιεράτος, Communication Sector Lead της Microsoft, αναφέρθηκε στην αλλαγή πλέον του ρόλου των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και επισήμανε τη σημαντική τους συνεισφορά στο μοντέλο παροχής των Cloud υπηρεσιών από την Interworks.

O Κώστας Παπαδημητρίου, Partner Account Manager της Interworks αναφέρθηκε σε επιτυχημένα case studies τελικών πελατών που πραγματοποιήθηκαν μέσω συνεργατών της Interworks, είτε μεγάλων είτε μικρότερων οργανισμών. Ανέλυσε δε, και τους τρόπους που μπορεί μία εταιρεία Πληροφορικής να συνεργαστεί με την Interworks και εξήγησε τα οφέλη.

Από την εταιρεία Soft One Technologies, ο Δημήτρης Γαγανέλης, Business Development Manager, μίλησε για την επιτυχημένη συνεργασία των δύο εταιρειών στο Cloud, ενώ ο Δημήτρης Μπλέρης, από τη Link Technologies, αναφερθηκε στις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την ένταξη της Link στο Microsoft Incubation Center.

Ο κ. Πατρώνης, τεχνικός διευθυντής της IPS, έδωσε έμφαση στον αθρώπινο παράγοντα της επιτυχημένης συνεργασίας των δύο εταιρειών. Εκ μέρους της HP, ο Σπύρος Ραφαήλοβιτς, ESSN Partner Business Manager αναφέρθηκε στη συνέργεια των δύο εταιρειών με στόχο τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες Cloud. Ο Γιάννης Τουλιάτος, Director της NIMATEKS, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Interworks για την επέκταση της δεύτερης στο εξωτερικό, ανέφερε παραδείγματα, ενώ έδωσε έμφαση στη σημασία των συνεργειών μεταξύ των όποιων εταιρειών ως κριτήριο επιτυχίας.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το Netweek και το Netfax του Ομίλου Μπούσιας.