Ο Όμιλος Intracom ενίσχυσε τις πωλήσεις του κατά 7,5% το 2009 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, συρρικνώνοντας σε εντυπωσιακό βαθμό τις ζημιές.

Οι καθαρές ζημιές διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ το 2009 από ζημιές 83,4 εκατ. ευρώ το 2008. Οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύθηκαν στα 547,4 εκατ. ευρώ από 509 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 77,2 εκατ. ευρώ από ζημιές 14,3 εκατ. ευρώ το 2008. Επιπλέον, σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων (EBIT) εμφανίστηκαν κέρδη 14,1 εκατ. ευρώ από ζημιές 53,7 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα μικτά κέρδη υποχώρησαν στα 59,4 εκατ. ευρώ από 74,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως στα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται λογιστικό κέρδος (51,0 εκατ. ευρώ) από την «έμμεση» πώληση του 33,16% της HOL (21,04% απο την πρώτη αύξηση και 12,12 % απο την δεύτερη). Ως «έμμεση» πώληση θεωρείται η μη συμμετοχή της Intracom Holdings στις δύο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της HOL με την αντίστοιχη πώληση των δικαιωμάτων που κατείχε.