Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2018 και οι προοπτικές του Ομίλου.

Ο Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings τόνισε στην παρουσίασή του ότι: «Το 2018 ήταν για τον Όμιλο Intracom Holdings μια καλή χρονιά, οργανικής ανάπτυξης, κερδοφορίας και κυρίως διαμόρφωσης του σχήματος που θα τον οδηγήσει σε δυναμική ανάπτυξη. Το στοίχημα του Ομίλου για την επόμενη πενταετία είναι η δημιουργία υγιούς και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας… ».

Συνεχίζοντας την παρουσίασή του, ο κ. Δ. Κλώνης αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2019 μέχρι σήμερα τα οποία αναδιαμόρφωσαν τον χάρτη του Ομίλου και τη δυναμική του και συγκεκριμένα: στην πώληση ποσοστού 20% της Intrakat, την ίδρυση της Intracom Technologies με έδρα το Λουξεμβούργο και την εξαγορά πρόσφατα του υπολειπόμενου 20% της K-Wind, η οποία πλέον ανήκει κατά 100% στην Intracom Holdings.

Ειδικότερα, για την Intrasoft International ο Δ. Κλώνης ανέφερε ότι ενίσχυσε τη δραστηριότητά της στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, τον Δημόσιο Τομέα και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις υπογράφοντας νέες συμβάσεις που προσεγγίζουν τα 200 εκατ. ευρώ. H Intrasoft στοχεύει στην συνέχιση της υγιούς ανάπτυξής της παγκοσμίως, βασιζόμενη στο πολύ μεγάλο ανεκτέλεστο έργων, στα νέα της προϊόντα και το εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό της. Για το 2019, ο Δ. Κλώνης δήλωσε ότι στόχος του Ομίλου Intracom Holdings είναι ενοποιημένες πωλήσεις 520 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία EBITDA 36 εκατ. ευρώ με 115 εκατ. ευρώ καθαρό δανεισμό.