Η Intracom Telecom, μέλος της Sitronics, μέσω της θυγατρικής της Intracom Bulgaria, υπέγραψε σύμβαση ύψους 30 εκ. λέβα (περίπου 15 εκ. ευρώ) με τη Βουλγαρική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (BTC), για την ολοκληρωμένη υλοποίηση των εργασιών υποδομής του GSM δικτύου της.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, η εταιρεία ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή του GSM δικτύου της BTC. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.