Προς κατακύρωση στην ένωση εταιρειών «Intracom Telecom -Γρίβας» οδεύει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX , ο διαγωνισμός του υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το έργο με τίτλο «Εξειδικευμένες φορητές συσκευές εξοπλισμού (addons) για τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων ICAO ID1-ID3 (ταυτότητες, διαβατήρια κλπ), διακρίβωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων – βιομετρικών στοιχείων συνδεδεμένες με κινητά τηλέφωνα και με εφαρμογές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΕΛ.ΑΣ. και διεθνείς Αρχές Δίωξης».

Η παραπάνω ένωση αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, με την κατάθεση οικονομικής προσφοράς ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχε και η Adaptit. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 250 φορητών συσκευών για την ενίσχυση ελέγχων και ταυτοποίησης στα πλαίσια ελέγχων των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος.

Οι φορητές συσκευές θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου – εγκυρότητας ταξιδιωτικών και νομιμοποιητικών εγγράφων (δελτίο αιτούντος ασύλου) και θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση ατόμων και τη διασταύρωση στοιχείων από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας η άλλων φορέων.