Η Intralot αύξησε τη συμμετοχή της στη Supreme Ventures Limited (SVL), το μεγαλύτερο διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών στην Καραϊβική.

Η Intralot Caribbean Ventures Limited, θυγατρική στην οποία η Intralot συμμετέχει με ποσοστό 50,1%, έχει ενοποιήσει την υφιστάμενη συμμετοχή της Intralot, καθώς και των υπόλοιπων μετόχων της Intralot Caribbean Ventures Limited στην SVL, ενώ ταυτόχρονα εξαγόρασε επιπλέον μερίδιο της SVL φτάνοντας τη συνολική συμμετοχή της στην εταιρεία  σε ποσοστό 49,9%. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 1,3 δισ. μετοχές της SVL πέρασαν στην Intralot Caribbean Ventures Limited στην τιμή των 1,95 JMD (USD 0,022) ανά μετοχή.

Η Supreme Ventures, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2001, είναι εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Τζαμάικας. Μετά από μία σύντομη σχετικά πορεία, η Supreme Ventures έχει καταφέρει να θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές και επιτυχημένες εταιρείες στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Η SVL εξαγόρασε σε ποσοστό 100% τη “Jamaica Lottery Company” (JLC) το Δεκέμβριο του 2003, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην τοπική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 11μήνου 2009 οι πωλήσεις της έφτασαν τα 22,2 δισ. JMD (περίπου 250 εκατ. δολα΄ρια) και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τα 1,24 δισ. JΜD (περίπου 14 εκατ. δολάρια).