Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012, φτάνοντας τα 355,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 32,1% φτάνοντας τα 55,1 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφθασαν τα 21,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 39,7%.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αυξήθηκαν κατά 23,9% φθάνοντας τα 18,9 εκατ. Αναφορικά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 28,4 εκατ. μειωμένος κατά 30,4% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 46,3% φτάνοντας τα 12,4 εκατ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε: «Η εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση 32% του EBITDA, 17% της κερδοφορίας και 24% των λειτουργικών ταμειακών ροών, γεγονός που οφείλεται στην επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής που ακολουθούμε για βελτίωση της κερδοφορίας των έργων μας, καθώς και στη συνεισφορά των νέων έργων, όπως το σύστημα εποπτείας VLT στη Βικτώρια της Αυστραλίας και του αθλητικού στοιχήματος στο Αζερμπαϊτζάν.»