Δυο από τις τρεις εταιρείες οι οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στον διαγωνισμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. για νέο τεχνολογικό πάροχο, στις 14 Μαρτίου 2011, συνεχίζουν στην επόμενη φάση του κλειστού διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ενέκρινε την προεπιλογή των εταιρειών: α) ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών και β) Ένωση Εταιρειών GTECH Corporation – GTECH Global Services Corporation Limited. Κατά την πρώτη φάση, εξετάστηκε – όπως προέβλεπε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – η χρηματοικονομική επάρκεια και η ειδική εμπειρία των υποψηφίων.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Scientific Games. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού, υπηρεσιών υλοποίησης, την εκπαίδευση, θέση σε παραγωγική λειτουργία, συντήρηση, τεχνική διαχείριση συστημάτων (system administration), διαχείριση εφαρμογών (application administration) και υποστήριξη επιχειρησιακής λειτουργίας, που αφορούν στη λειτουργία τόσο των παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που ήδη διεξάγονται από τηνΟΠΑΠ Α.Ε., όσο και αυτών στα οποία ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μελλοντικά.