Η Intralot κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 16% το 2009, ήτοι στα 903,6 εκατ. ευρώ, από 1.077 εκατ. ευρώ το 2008.

Τα κέρδη μετά φόρων υποχώρησαν κατά 25,8%, στα 77,4 εκατ. ευρώ, από 104,4 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν στα 104,4 εκατ. ευρώ, από 145,5 εκατ. Ευρώ. Οσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2009 ήταν 151,6 εκατ. ευρώ, από 198 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA) διαμορφώθηκαν στα 25,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων (EAT) υποχώρησαν στα 2,7 εκατ. ευρώ από 18,5 εκατ. ευρώ.
Οπως γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 20 Μαΐου 2010, μέρισμα 15 λεπτών ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση της τάξης του 4,3%, με βάση την τιμή της μετοχής, τις τελευταίες ημέρες. Η Intralot, κατά τη διάρκεια του 2009, υλοποίησε επενδύσεις ύψους 176 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός του ομίλου έφθασε τα 253,5 εκατ. Ευρώ.