Η Intralot υπέγραψε συμβόλαιο με την Πολιτειακή Λοταρία του Αμβούργου "Lotto Hamburg GmbH", κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια λογισμικού για το Κεντρικό Σύστημα με δυνατότητα πολλαπλής εξυπηρέτησης και λογισμικού για τη λειτουργία των τερματικών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ιδιαίτερα απαιτητικής γερμανικής αγοράς και τη στρατηγική της Λοταρίας του Αμβούργου.

Το συμβόλαιο είναι αορίστου χρόνου προβλέποντας ως ελάχιστο χρόνο συνεργασίας μία περίοδο 5 ετών. Η συμφωνία περιλαμβάνει την προσαρμογή, την προμήθεια και την εγκατάσταση του Κεντρικού Συστήματος LOTOS/OS™, καθώς και το λογισμικό των 470 τερματικών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση  της Λοταρίας του Αμβούργου. Επιπλέον, η Intralot θα παρέχει στη Λοταρία και υπηρεσίες συντήρησης.