Η Intralot, ως βασικός μέτοχος του κοινοπρακτικού σχήματος LotRich Information Co., Ltd., επελέγη κατόπιν διαγωνισμού ως τεχνολογικός πάροχος από την Taiwan Sports Lottery Corporation (TSLC).

Η Intralot προσέφερε στην TSLC όλη την απαραίτητη υποστήριξη για τη συμμετοχή και επικράτησή της στο διαγωνισμό για την δεκαετή άδεια διαχείρισης της Sports Lottery, η οποία οργανώνει και διεξάγει στοίχημα στη χώρα. Το νέο δεκαετές συμβόλαιο παροχής τεχνολογίας για την οργάνωση και διεξαγωγή στοιχήματος της Intralot θα ξεκινήσει στις αρχές του 2014 με ισχύ έως το τέλος του 2023. Η Intralot ως ο τεχνολογικός πάροχος της TSLC θα προσφέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το λειτουργικό για την λειτουργία της Sports Lottery, την πλατφόρμα LOTOS Horizon, την πλατφόρμα B-On, την πλατφόρμα στοιχήματος iFlex και το κεντρικό σύστημα της Intralot Lotos O/S.

Η Intralot θα παρέχει ακόμα 1.200 τερματικά τελευταίας τεχνολογίας Photon, τα οποία θα εγκατασταθούν σε σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, 1.200 LOTOS HORIZON Multimedia Controllers (LHMC) για την προβολή πληροφοριών για το στοίχημα, καθώς και όλες τις σχετικές υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των συστημάτων και του λογισμικού. Θα παρέχει επίσης,  σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας, υπηρεσίες συντήρησης των τερματικών στα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.