Η Intralot, σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού υπέγραψε με την ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβόλαιο για την υλοποίηση του νέου κεντρικού συστήματος (συμβόλαιο υλοποίησης) και συμβόλαιο για την υποστήριξη, συντήρηση και εξέλιξη του νέου κεντρικού συστήματος (συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών) συνολικής διάρκειας πέντε ετών. Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εξοπλισμού στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ αρχικής διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα τριών ετήσιων ανανεώσεων.

Η Intralot υπέγραψε ακόμα επέκταση του υφιστάμενου συμβολαίου έως την έναρξη του νέου συστήματος. Το συμβόλαιο υλοποίησης περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, την υλοποίηση και εγκατάσταση του λογισμικού και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υλοποίησης για την έναρξη του νέου συστήματος, καθώς και τις άδειες χρήσης για την Ελλάδα και Κύπρο. Η περίοδος υλοποίησης έχει συμφωνηθεί στους επτά μήνες.

Το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού και του λογισμικού,  την υποστήριξη των λειτουργιών και την περαιτέρω  ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΟΠΑΠ. H συνολική αξία του συμβολαίου υλοποίησης και του συμβολαίου παροχής υπηρεσιών είναι 101 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία της συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εξοπλισμού στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ είναι 46 εκατ. για τα πρώτα δύο έτη μειούμενη κατά 1 εκατ. ανά έτος για κάθε διαδοχική ετήσια ανανέωση.