Μετά την αποχώρηση από τον Όμιλο των κ.κ. Ιωάννη Παντολέων, Group Chief Operating Officer και Γεώργιου Ζενζεφίλη, Group Chief Products & Services Officer, ο μέχρι πρότινος President Latin America, Western Europe & Africa, Νίκος Νικολακόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Group Chief Operating Officer, ενώ τα καθήκοντα του Group Chief Products & Services Officer θα αναλάβει προσωρινά ο Group Deputy CEO, Σωκράτης Σ. Κόκκαλης.