Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot, η φράση ”Leadership with excellence” θα χαρακτηρίζει τον Όμιλο τα επόμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία θέλει να παραμείνει στην κορυφή του κλάδου της, με στρατηγική επικεντρωμένη στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, τη διατήρηση της κορυφαίας θέσης του Ομίλου στη διεθνή αγορά, την οργανική ανάπτυξη και την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Στη συνέχεια ο Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε ότι το 2013 ήταν μία χρονιά ορόσημο για τον Όμιλο καθώς ενοποιήθηκαν οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου σε τρεις βασικούς πυλώνες, τα Προϊόντα & Υπηρεσίες (Products & Services), τις Διεθνείς Δραστηριότητες & Πωλήσεις (Global Operations & Sales) και την Τεχνολογία (Technology). Τέλος, ο Αντώνιος Κεραστάρης, CFO, ανέφερε ότι τα τρία τελευταία τρίμηνα η Intralot κατάφερε να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο του υφιστάμενου χρέους της και να ενισχύσει τη ρευστότητά της μέσω της έκδοσης δύο ομολογιακών δανείων και την ανανέωση του κοινοπρακτικού δανείου της.