Η Intralot Inc., η θυγατρική του Ομίλου Intralot στις ΗΠΑ, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Λοταρία της Τζόρτζια, των Η.Π.Α. (Georgia Lottery Corporation) για την προμήθεια του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης παιγνιομηχανών και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Intralot θα παρέχει στη Λοταρία υπηρεσίες για την έναρξη του έργου και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος παρακολούθησης παιγνιομηχανών iGEM, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού εξοπλισμού, των site controllers για τα σημεία πώλησης, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που απαιτείται για τη διασύνδεση των site controllers με το κεντρικό σύστημα, καθώς επίσης και υπηρεσίες παροχής αναφορών λειτουργίας, εκπαίδευσης, στελέχωσης και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες που προβλέπει το συμβόλαιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λοταρίας επέλεξε την Intralot ως πάροχο του συστήματος και των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ειδική συνεδρίαση στις 12 Ιουνίου 2014. Το συμβόλαιο θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα τριών επιπλέον μονοετών ανανεώσεων.