Κατά 7,6% υποχώρησαν τα έσοδα της Intralot το πρώτο εξάμηνο του 2019, αγγίζοντας τα 378,1 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα ο όμιλος κατέγραψε ζημιές της τάξης των 27,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 4,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 652,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2018, επηρεαζόμενος επίσης από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 16.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου ο Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Tα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, παρόλο που εξακολουθούν να απορροφούν τις επιχειρηματικές επιπτώσεις των δυσμενών εξελίξεων της περασμένης χρονιάς, εμφανίζουν βελτίωση στις λειτουργικές ταμειακές ροές αλλά και στη ρευστότητα, με την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής μας που στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, δηλαδή τις λειτουργικές βελτιώσεις, τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και την εκχώρηση μη στρατηγικών παγίων.

Τον Ιούλιο ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη μετάβαση του ιστορικού μας πελάτη ΟΠΑΠ στο νέο κεντρικό σύστημα LotosX, ενώ επιπλέον συνάψαμε συμφωνία με τον ΟΠΑΠ για τη μεταβίβαση του μεριδίου μας (16,5%) στην Ελληνικά Λαχεία, έναντι τιμήματος 20,0 εκατ. ευρώ…»