Σύμβαση - πλαίσιο για υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ανέλαβε μέσω κοινοπραξίας η Intrasoft International, μέλος του ομίλου Intracom IT Services.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της Intrasoft ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, με έδρα το Λονδίνο, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιτήρηση των φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της πρόσφατης γρίπης Α (H1N1). Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Intrasoft International, σε συνεργασία με τη Trasys και τη Fujitsu Services, θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, κατασκευή, εφαρμογή και συντήρηση των συστημάτων και εφαρμογών ΤΠ του Οργανισμού.

Παράλληλα μέσα από αυτή τη συνεργασία ο Οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω συστήματα για το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Δίκτυο Φαρμάκων, μιας ομάδας φορέων που ασχολείται με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τα φάρμακα, και που αποτελεί τμήμα της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την τηλεματική. Ο Αθανάσιος Κωτσής, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International, δήλωσε: “Από το 2004, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και Intrasoft
International ενισχύεται σταθερά. Η απειλή του H1N1 και ο κεντρικός ρόλος που ανέλαβε ο οργανισμός για να ανταποκριθεί στην πανδημία απέδειξε την καίρια θέση που κατέχει. Είμαστε υπερήφανοι που ένας τόσο σημαντικός ευρωπαϊκός φορέας μας επέλεξε ως πάροχο υπηρεσιών ΤΠ”.