Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει ο ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά την ενεργοποίηση, επικαιροποίηση όσο και συντήρηση μέχρι και 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού Oracle - Taxis License για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.287.500 ευρώ με ΦΠΑ.

Μάλιστα, προ ημερών εγκρίθηκαν τα πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών που κατέθεσαν οι Intrasoft International και UniSystems, οι οποίες και διεκδικούν την ανάληψη του σχετικού έργου. Σύμφωνα με πληροφορίες εντός του Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τόσο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών των δύο συμμετεχόντων όσο και της τελικής ανάθεσης υλοποίησης του έργου.