Η Intrasoft International προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας συνεργασία με τη Mwalimu National, συνεταιριστικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (SACCO) στη Κένυα, για την παροχή των SaaS (Software-as-a-Service) λύσεων Profits for Sacco.

Το Profits της Intrasoft International έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των SACCOs ως κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας στην αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Κένυας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Αφρικής. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα SACCOs στη Κένυα, που αριθμούν πάνω από τρία εκατομμύρια μέλη,  αναζητούν νέους, καινοτόμους τρόπους επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και αφορούν κυρίως το κομμάτι του cyber security και το υψηλό τεχνολογικό κόστος εξυπηρέτησης των μελών τους καθώς και της προσέλκυση νέων, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η υιοθέτηση μοντέλων SaaS θα συμβάλει στο να ξεπεράσουν τα SACCOs το πρόβλημα του υψηλού κόστους και στην γενικότερη τεχνολογική ανάπτυξη.