Μια κοινοπραξία με έντονο το ελληνικό στοιχείο επέλεξε ως εταίρο έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αναλάβει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου & Forum στον πολλά υποσχόμενο και ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο του Blockchain, με στόχο την αξιοποίηση των άπειρων δυνατοτήτων και εφαρμογών αυτής της τεχνολογίας σε πλήθος τομέων.

Επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι η Intrasoft, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με υπεργολάβους τους Bitfury Group, OpenForum Europe AISBL, White Research και PLANET S.A., που αναλαμβάνουν πλέον να προωθήσουν την ανάπτυξη του Blockchain στην Ευρώπη, τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κοινοπραξία, με επικεφαλής την ελβετική ConsenSys AG, εταιρία που ίδρυσε ο συνδημιουργός του Ethereum, Γιόζεφ Λούμπιν. Αποστολή και στόχος της κοινοπραξίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του Blockchain στις χώρες-μέλη, η συνεισφορά της Ευρώπης στο παγκόσμιο οικοσύστημα αυτής της τεχνολογίας, αλλά και η αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών από τη χρήση της.

18 workshops και 9 έρευνες Ο συνδυασμός των δυο αλληλοσυμπληρούμενων φορέων έκανε την «πρεμιέρα» του τον Φεβρουάριο του 2018, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και με τη συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του κατά την πρώτη περίοδο της ζωής του ήταν να συγκεντρώσει και να αναλύσει τις τάσεις που διαμορφώνονταν με άξονα το Blockchain, να αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις, εκφέροντας γνώμη και προτείνοντας λύσεις, αλλά και να διερευνήσει τις όποιες κοινωνικο-οικονομικές πτυχές και προεκτάσεις αυτής της τεχνολογίας. Αυτό μεταφράστηκε στην πράξη σε 18 workshops και εννιά έρευνες για διάφορα θέματα, με άλλες τέσσερις υπό έκδοση. Έχει χαρτογραφήσει περισσότερες από 700 δράσεις Blockchain σε παγκόσμιο διαδραστικό χάρτη και συνεχίζει να αποτελεί τον πυρήνα της σημαντικής κοινότητας Blockchain στην Ευρώπη, με 2100 μέλη και 9.500 ακόλουθους στο Twitter.