Η InTTrust τα τελευταία δύο έτη έχει προχωρήσει σε περισσότερες από (40) πιστοποιήσεις των μηχανικών της σε προηγμένες τεχνολογίες των κατασκευαστών IBM, Microsoft & Oracle.

Οι πιστοποιήσεις αυτές σε καινοτόμες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο, στο οποίο η InTTrust στηρίζει την ανάπτυξή της. Η InTTrust από την ίδρυσή της έχει επικεντρώσει στην στελέχωσή της με επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής που διαθέτουν θεωρητική κατάρτιση υψηλού επιπέδου και εμπειρίες στην υλοποίηση σύνθετων έργων στοχεύοντας στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών που διαθέτουν οι κατασκευαστές με τους οποίους έχει επιλέξει να συνεργάζεται αποκλειστικά. Ο βασικός κανόνας για την επιτυχία και την περαιτέρω ποιοτική ανάπτυξη είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με συνεχή προσπάθεια και εκπαίδευση, δυο συστατικά που χαρακτηρίζουν το μοντέλο λειτουργίας της InTTrust.