Η ανάδειξη του Internet of Things (IoT) ως το ζήτημα με την πιο μεγάλη επιρροή σε όλο το εύρος της τεχνολογίας δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις και ευκαιρίες για τα στελέχη της Πληροφορικής. Το IoT αλλάζει τον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε και θα δημιουργήσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομικά οφέλη τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: Gartner. Απόδοση: Ελένη Χρυσαφοπούλου, exrisafopoulou@boussias.com

Το IoT εξελίσσεται πέρα από τα καθημερινά παραδείγματα των πρώτων ετών (ATMs, μηχανήματα check-in σε αεροδρόμια κ.λπ.), καθώς η αυξανόμενη διείσδυση και ο μεγαλύτερος αριθμός εφαρμογών του οδηγεί σε πολύ ευρύτερη χρήση. Τα κόστη της σύνδεσης και η ενσωματωμένη τεχνολογία έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου πλέον δεν υπάρχουν εμπόδια. Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες, το Wi-Fi, τα Bluetooth και τα mobile δίκτυα είναι, πλέον, πανταχού παρόντα και μπορούν να υποστηρίξουν τεράστιους όγκους συνδεσιμότητας για το IoT, με ελάχιστο κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Οι τεχνολογίες IoT συνδέονται στενά με τις ψηφιακές δραστηριότητες, που εστιάζουν στην επιχειρησιακή μετάβαση μέσω της ένωσης των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και των πραγμάτων. Τα συνδεδεμένα «πράγματα» των ψηφιακών δραστηριοτήτων είναι το σημείο όπου το IoT τέμνεται και αυτός ο συνδυασμός θα παρέχει τεράστια οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη μέσα στα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2020, αναμένεται να υπάρχουν σχεδόν 30 δισ. συνδεδεμένα αντικείμενα που θα χρησιμοποιούνται σε ένα τεράστιο εύρος βιομηχανιών και το IoT θα βρίσκεται σε κάθε σημείο της επιχείρησης.

Μέσω του IoT, οι επιχειρήσεις θα έχουν τεράστια οφέλη που θα εκτείνονται από τη σταδιακή βελτίωση σε ήδη υπάρχουσες διαδικασίες μέχρι και στην πλήρη ψηφιακή μετάβασή τους. Οι συσκευές IoT που αναπτύσσονται για τους καταναλωτές θα παίξουν, επίσης, σημαντικό ρόλο και πολλές τεχνολογίες που αρχικά σχεδιάστηκαν για τους ίδιους θα επεκταθούν και στην επιχείρηση – και αντιστρόφως. Η πολυπλοκότητα και η ευφυΐα των αντικειμένων αυτών εξελίσσεται επίσης. Τα αυξανόμενα επίπεδα ευφυΐας των μηχανών οδηγούν στην ανάπτυξη αυτόνομων συσκευών που μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις.

Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για ταχύτερη – και σε πραγματικό χρόνο – ανταπόκριση ή όπου οι επικοινωνίες με συστήματα back-end δεν είναι εγγυημένη. Η αυτόνομη λειτουργία σύντομα θα επιτρέπει σε «αντικείμενα» να επικοινωνούν μεταξύ τους για αναζήτηση πόρων και πληροφοριών, αλλά και με εξωτερικές πηγές – για παράδειγμα, με υπηρεσίες συντήρησής τους. Η ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων εντός των αντικειμένων αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας, που θα οδηγήσει σε ασύλληπτες αυτήν τη στιγμή εφαρμογές για το IoT. Η μαζική υιοθέτηση και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα θα μεταμορφώσει το IoT σε μια τεράστια δύναμη για τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, ωστόσο ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει ήδη να εξετάζουν τις ευκαιρίες αυτές.

Η σημασία του IoT και τα οφέλη του
Οι «επιπτώσεις» του IoT σε συγκεκριμένες βιομηχανίες μπορεί να είναι ποικίλες και δύσκολα προβλέψιμες. Μπορεί να εκτείνονται από απλές βελτιώσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες και σε επέκταση αποδεδειγμένα καλών επιχειρησιακών μοντέλων, μέχρι και σε επαναστατικές αλλαγές υπό τη μορφή ψηφιακών δραστηριοτήτων. Βλέπουμε, συνεχώς, νέες εφαρμογές να αναδύονται που εστιάζουν στον έλεγχο και στην παρακολούθηση των φυσικών αντικειμένων. Η μορφή των εφαρμογών αυτών ποικίλει και περιλαμβάνει έλεγχο των αποθεμάτων, «απομακρυσμένες» υπηρεσίες υγείας, διαχείριση οικιακής ενέργειας και πολλά άλλα παραδείγματα, που θα επηρεάσουν όλους τους τύπους των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών.

Όλα αυτά δημιουργούν ευκαιρίες σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε κάθετες αγορές, αλλά και στον καταναλωτικό τομέα. Τα επιχειρησιακά μοντέλα που «εκμεταλλεύονται» το IoT έχουν, ήδη, αναδειχθεί, όπως η pay-as-you-go ασφάλεια αυτοκινήτων, οι έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων και οι «απομακρυσμένες» υπηρεσίες υγείας. Νέες ιδέες μπορεί να προέλθουν από οπουδήποτε με μια νέα γενιά startups πιθανόν να αναδεικνύεται μέσα από αυτές.

Για όσους ακόμη δεν έχουν αρχίσει να εξετάζουν και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες αυτές, η προσπάθεια να «προλάβουν» όσους ξεκίνησαν νωρίς θα αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή, καθώς το IoT πιθανόν να αλλάξει τη μορφή και τη λειτουργία ολόκληρων βιομηχανιών. Το IoT δείχνει, ήδη, πρώιμα σημάδια διείσδυσης σε ένα τεράστιο εύρος επιχειρήσεων. Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν πριν υπάρξει η ολοκληρωτική υιοθέτησή του. Η αβεβαιότητα που υπάρχει ακόμη σχετικά με το IoT και τα πιθανά οφέλη του είναι αυτή που εμποδίζει την πλήρη αποδοχή και περαιτέρω εξάπλωσή του.

Ασφαλείς λύσεις IoT
Έχοντας εξασφαλίσει τη διαθέσιμη τεχνολογία και υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στη δημιουργία λύσεων. Προς το παρόν, λίγες επιχειρήσεις έχουν αφιερώσει χρόνο και πόρους στο IoT. Ακόμη λιγότερες έχουν αναγνωρίσει την αξία που μπορούν να κερδίσουν. Παρόλα αυτά, υπάρχει ανάγκη για υιοθέτησή τους και δημιουργία αξίας από το IoT γρήγορα – πριν από τους ανταγωνιστές. Οι επιχειρήσεις, επομένως, πρέπει να διερευνήσουν platform-based στρατηγικές, που θα ανοίξουν το δρόμο, και σταθερές και αξιόπιστες λύσεις. Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το IoT πρέπει να περιμένουν ότι ο όγκος των πληροφοριών από τα συνδεδεμένα αντικείμενα θα αυξηθεί δραματικά. Η κλίμακα των κινδύνων για την ασφάλεια είναι, επομένως, πολύ μεγαλύτερη.

Η ασφάλεια είναι η κορυφαία ανησυχία για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών, όπως φαίνεται και από πολλές έρευνες για το IoT. Το ενσωματωμένο λογισμικό στα περισσότερα συνδεδεμένα αντικείμενα είναι, συνήθως, λιγότερο πολύπλοκο και προσφέρει χαμηλότερη απόδοση από συσκευές όπως οι υπολογιστές, δημιουργώντας έτσι νέες κατηγορίες κινδύνων. Οι ευκαιρίες για antivirus, κρυπτογράφηση και άλλες μορφές προστασίας εντός των αντικειμένων αυτών είναι πιο περιορισμένες και αυτό απαιτεί διαφορετικούς τύπους λύσεων.

Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός διαφορετικών λύσεων IoT αυτή τη στιγμή. Η χρήση τους, η απόδοση και οι δυνατότητες διαλειτουργικότητας είναι άγνωστα και ο χρόνος για τον οποίο οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη δεν είναι ξεκάθαρος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τα συστήματα IoT που συνδέονται με ζητήματα που αφορούν μεγάλους κύκλους ζωής, όπως είναι οι γέφυρες με ενσωματωμένους αισθητήρες, οι διαβάσεις τρένων και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χάρη, όμως, στην εποχή των smartphones που βιώνουμε σήμερα, οι πλατφόρμες ανάπτυξης mobile εφαρμογών έχουν ωριμάσει, επιτρέποντας στις συσκευές επιχειρησιακής τεχνολογίας να ελέγχονται και να παρακολουθούνται απομακρυσμένα από ένα tablet ή μια άλλη συσκευή. Προσθέτονται, επίσης, application programming interfaces (APIs) και άλλες επιχειρησιακές τεχνολογίες ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση στο IoT.

Η μετάβαση αυτή των legacy συστημάτων επιχειρησιακής τεχνολογίας προς μια αρχιτεκτονική IoT θα αποτελέσει κοινό ζήτημα για πολλές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις κατασκευές, τη βιομηχανία και τον κλάδο παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η ενσωμάτωση των δεδομένων IoT στα υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα όπως το customer relationship management και το enterprise resource planning είναι, επίσης, μία μεγάλη ανησυχία για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, το ερώτημα ποια κομμάτια των επιχειρησιακών λύσεων IoT πρέπει να δημιουργηθούν εσωτερικά και ποια πρέπει να γίνουν outsourced, πρέπει να απαντηθεί.

Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται πάντα να αποκτούν νέες τεχνολογικές δυνατότητες εφόσον πολλές από αυτές μπορούν αν επαναχρησιμοποιηθούν από υπάρχουσες υποδομές. Το ζήτημα του τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί θα αποτελέσει βασικό παράγοντα σε πολλές αποφάσεις που αφορούν το IoT. Η δημιουργία λύσεων IoT περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την τεχνολογία. Υπάρχει ανάγκη για νέες δεξιότητες, διαδικασίες και μοντέλα διακυβέρνησης. Καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται, από πολλαπλές και διαφορετικές πηγές, φέρνει μαζί του επιπλέον προβλήματα ασφάλειας, ιδιωτικότητας, ποιότητας και ηθικής (όλες οι διαστάσεις της διακυβέρνησης των πληροφοριών).

Όταν τα «πράγματα» γίνονται πελάτες
Το μοντέλο ψηφιακών δραστηριοτήτων επανακαθορίζει τις σχέσεις με τους πελάτες. Καθώς τα αντικείμενα γίνονται πιο «έξυπνα», θα αποκτούν τη δυνατότητα να αγοράζουν και να πουλούν εντός του χώρου των ψηφιακών δραστηριοτήτων και του IoT. Αυτό σημαίνει ότι θα εμφανιστούν νέες ευκαιρίες κερδών και αποδοτικότητας για όλους τους τύπους των επιχειρήσεων, αλλά και νέοι τρόποι διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες. Και καθώς τα αντικείμενα αποκτούν νέο ρόλο, αυτό θα αλλάξει ριζικά τη σχέση παρόχου/πελάτη σε πολλούς κλάδους. Οι πάροχοι/κατασκευαστές θα δουν ότι οι συσκευές θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια νέα σχέση που θα ξεπερνά τον διανομέα και τον μεσάζοντα λιανικής (οι οποίοι αυτή τη στιγμή μεσολαβούν στη σχέση παρόχου-πελάτη).

Καθώς οι συσκευές θα μπορούν πλέον να λάβουν αποφάσεις, οι καταναλωτές θα μπορούν να προσπεράσουν τα κανάλια λιανικής και υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν. Οι πάροχοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις συνθήκες κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και να βγουν εκτός αγοράς. Όπως ο CIO και ο Διευθυντής Πληροφορικής, ο υπεύθυνος CRM της εταιρείας μπορεί να κινδυνεύει και αυτός να βρεθεί εκτός αγοράς αν δεν είναι έτοιμος να αλλάξει και να εξελιχθεί, καθώς οι συνθήκες εξελίσσονται και οι πελάτες έχουν πλέον γίνει πιο απαιτητικοί. Μέχρι το 2020, η Gartner υπολογίζει ότι τα συνδεδεμένα αντικείμενα θα ξεπεράσουν σε αριθμό τους ανθρώπους (σε αναλογία 4 προς 1), δημιουργώντας νέες δυναμικές για το marketing, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Ο νόμος του Moore θα συνεχίσει να κάνει το computing όλο και φθηνότερο, όπερ σημαίνει ότι θα υπάρχουν αισθητήρες σε πολλά αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι πελάτες και που τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Σήμερα, τα συνδεδεμένα αντικείμενα μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους, ακόμη και την τοποθεσία τους. Η επικοινωνία machine-to-machine (M2M) σημαίνει ότι θα έχουν και τη δυνατότητα να επικοινωνούν – μεταξύ τους, με πελάτες και με επιχειρήσεις. Τα αντικείμενα αυτά θα διευκολύνουν τη ζωή των καταναλωτών, τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική τους ζωή, αναλαμβάνοντας και φέρνοντας εις πέρας καθημερινές εργασίες. Μέσω του machine learning μπορεί ακόμη και να αναπτύξουν δική τους «προσωπικότητα» και να εξελιχθούν από μία απλή παραγγελία προϊόντων σε διαπραγμάτευση για την τιμή τους.

Απαραίτητες τεχνολογίες για το IoT
Πολλές τεχνολογίες και υπηρεσίες χρειάζονται για μια βιώσιμη λύση IoT που προσφέρει επιχειρησιακά οφέλη. Αυτές περιλαμβάνουν αισθητήρες, activators, ενσωματωμένους επεξεργαστές, λογισμικό λειτουργικών συστημάτων, τοπικές και μεγάλης εμβέλειας συνδέσεις, αποθήκευση δεδομένων, mobile εφαρμογές, επιχειρησιακές εφαρμογές, υπηρεσίες υλοποίησης και πολλές άλλες. Οι περισσότερες – αν όχι όλες – από αυτές τις τεχνολογίες θα δημιουργηθούν από τους παρόχους, ενώ κάποιες θα αποτελούν εξέλιξη ήδη υπαρχόντων επιχειρησιακών υποδομών και επενδύσεων. Μία ευρεία γκάμα παρόχων αυτή τη στιγμή «πολεμούν» για την ηγεσία στην αγορά του IoT, δημιουργώντας σύγχυση στην αγορά. Οι πάροχοι δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της τεχνολογίας – από αισθητήρες και chips μέχρι επιχειρησιακά analytics και επαγγελματικές υπηρεσίες IoT, ορισμένες από τις οποίες, όπως οι επαγγελματικές υπηρεσίες, συνήθως αφορούν συγκεκριμένες βιομηχανίες και κλάδους, ενώ άλλες, όπως πολλοί τύποι αισθητήρων, έχουν ευρεία εφαρμογή και απευθύνονται σε οριζόντιες αγορές.

«Έσω έτοιμοι»
Τα έξυπνα αντικείμενα θα δημιουργήσουν τεράστιους όγκους πληροφοριών για τις επιχειρήσεις. Τα δεδομένα που σήμερα φαίνονται τεράστια θα είναι ακόμη μεγαλύτερα, όταν 30 δισ. αντικείμενα συνδεδεμένα στο internet θα παράγουν δεδομένα. Αυτό θα απαιτεί νέους τρόπους εντοπισμού ευκαιριών άμεσα για νέους τρόπους αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων. Οι CIOs πρέπει να βοηθήσουν τους οργανισμούς στην απόκτηση δεξιοτήτων τεχνολογικής ευελιξίας και Αnalytics που χρειάζονται για να αναγνωριστούν νέες ευκαιρίες δραστηριοτήτων.

Το επόμενο βήμα
Ο κάθε οργανισμός πρέπει να προετοιμαστεί ώστε να αντιμετωπίσει τους πιθανούς κινδύνους με τα δεδομένα από το IoT που προέρχεται από τους πελάτες. Η Gartner «βλέπει» τρία επίπεδα κινδύνου όσον αφορά τα δεδομένα και το IoT:

  • Ασφάλεια: Όταν τα αντικείμενα είναι συνδεδεμένα στο Internet μπορούν να παραβιαστούν. Θα χρειαστούν νέες στρατηγικές για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας, καθώς ο αριθμός των touchpoints αυξάνεται εκθετικά. Η ενδυνάμωση της ασφάλειας των υποδομών ενός οργανισμού για την υποστήριξη των σημαντικών επιχειρησιακών διαδικασιών θα αποτελέσει πλέον αναγκαιότητα. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αναμιχθούν στις διαπραγματεύσεις για νέα στάνταρντ και νέους κανονισμούς, ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να περιμένουν στο μέλλον, με λιγότερη έκθεση στον κίνδυνο.
  • Πρόσβαση: Η Gartner πιστεύει ότι η πρόσβαση στα οικοσυστήματα των δεδομένων του IoT θα αποτελέσει πραγματικό «πεδίο μάχης». Αναμένεται ότι οι «εμπορικοί πόλεμοι» που θα προκληθούν από την εξάπλωση του IoT, θα καθορίσουν το ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα.
  • Ταλέντο: Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τις τεχνολογίες των analytics, τους ανθρώπους και τις διαδικασίες που χρειάζονται για να λειτουργούν επιτυχημένα, όταν τα αντικείμενα γίνουν πελάτες.

Το IoT γύρω μας θα κάνει και θα προσφέρει πολύ περισσότερα στους ανθρώπους στο μέλλον απ’ ότι μπορούμε να φανταστούμε σήμερα. Τα αντικείμενα θα γίνουν οι πελάτες των επιχειρήσεων ή θα λειτουργούν εκ μέρους των πελατών. Το μέλλον διαφαίνεται ενδιαφέρον και ίσως τρομακτικό. Ωστόσο, όσο οι άνθρωποι καθορίζουν τους κανόνες και κρατάνε στα χέρια τους το «διακόπτη» που μπορεί να «κλείσει» τις λειτουργίες αυτές, τότε το μέλλον θα είναι σίγουρα ενδιαφέρον.


ΙοΤ σημαίνει πρόληψη

Του Γιώργου Κιούση, Διευθυντή Τεχνολογίας, Αττικές Διαδρομές

Για την καταγραφή και μέτρηση της οδηγικής συμπεριφοράς και υποβοήθησης της ασφαλούς οδήγησης χρησιμοποιούμε στην εταιρεία μας το σύστημα Traffilog της G4S Telematix. Το σύστημα χρησιμοποιείται στο σύνολο των επιχειρησιακών οχημάτων της εταιρείας και τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Τα βασικά ζητούμενα από τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος είναι, καταρχάς, η διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας των επιχειρησιακών μετακινήσεων, η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση της οδηγικής συπεριφοράς των οδηγών, η υποβοήθηση της προληπτικής συντήρησης του στόλου και της αποφυγής βλαβών, καθώς και η επακόλουθη των παραπάνω εξοικονόμηση κόστους καυσίμου.

Για την εκτίμηση της απόδοσης του συστήματος καθορίστηκαν εξαρχής συγκεκριμένοι στόχοι και δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPIs), οι οποίοι αφορούν την παρακολούθηση της οδηγικής συμπεριφοράς των επιχειρησιακών οδηγών της εταιρείας, καθώς και την κατανάλωση καυσίμου και τις αναφερόμενες βλάβες. Μέσω αυτού του συστήματος όλοι οι οδηγοί παρακολουθούνται και αξιολογούνται σε τακτική βάση. Συγχρόνως, ακολουθείται μια διαδικασία ανάδρασης, ενημέρωσης και συζήτησης με τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της απόδοσής τους.

Αν και η εξέλιξη των παρακολουθούμενων δεικτών είναι ήδη ενθαρρυντική, αναμένουμε τη συμπλήρωση ενός πλήρους έτους εφαρμογής του συστήματος για μια ουσιαστική αποτίμηση της εφαρμογής και της απόδοσής του. Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη: τον εξοπλισμό (που τοποθετείται σε κάθε όχημα) και το κεντρικό σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, το οποίο δεν έχει εγκατασταθεί στο data center της εταιρείας, αλλά προτιμήθηκε η επιλογή του μοντέλου SaaS μέσω της σχετικής υπηρεσίας cloud.

Θερμοκρασίες εν τάξει

Του Κώστα Ξηρομερήσιου, Logistics Manager, Zύμες Αραμπατζής

Για τη διακίνηση των προϊόντων μας στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε ένα στόλο ιδιόκτητων φορτηγών ψυγείων, τροφοδοτώντας καθημερινά με κατεψυγμένα προϊόντα καταστήματα και χώρους μαζικής εστίασης. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούμε ένα σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου του στόλου των οχημάτων, το οποίο εποπτεύει και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα εξής:

  • Στοιχεία για την κίνηση του οχήματος.
  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των θερμοκρασιών των θαλάμων, σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP ISO 22000:2005.

Το σύστημα ενημερώνει με alarms (αποστολή SMS σε τέσσερις υπευθύνους της εταιρείας), όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τα επιτρεπτά όρια που έχουμε ορίσει. Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει ιστορικό καταγραφής θερμοκρασιών των ψυκτικών θαλάμων σε βάθος πέντε ετών (με αυτό έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε εάν κάποιο όχημα παρουσιάζει συχνά προβλήματα στο ψυκτικό σύστημά του). Όσον αφορά την υλοποίηση της λύσης, η δυσκολία ήταν να πειστούμε για την εγκυρότητα των πληροφοριών που μας έδινε. Οπότε διεξαγάγαμε καθημερινούς ελέγχους των στοιχείων που είχαμε από το σύστημα, κάτι που συνεχίζεται έως και σήμερα, για να διασφαλίζουμε την εγκυρότητα των δεδομένων.

Tο σύστημα, από το 2006 που χρησιμοποιούμε έως σήμερα, αναβαθμίζεται συνεχώς, οπότε και οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επιπλέον, το σύστημα έχει καλύψει το 90% των αναγκών μας (ευελπιστούμε στο μέλλον να τις καλύψει κατά 100%), ενώ πρόσφατα το αντικαταστήσαμε εξολοκλήρου με ένα πιο εξελιγμένο σύστημα για την απομακρυσμένη διαχείριση θερμοκρασιών και για τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα HACCP. Με το ΙοΤ ο στόλος οχημάτων μεταφοράς γίνεται «προέκταση» του εργοστασίου μας, διασφαλίζοντας στον τελικό καταναλωτή ότι χρησιμοποιεί ένα προϊόν του οποίου οι προδιαγραφές ποιότητας έχουν τηρηθεί στο ακέραιο.


Ασφαλείς μεταφορές

Του Philippe Ernst, Contract Logistics Director, KUEHNE + NAGEL A.E.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η ανάπτυξη της μαύρης αγοράς και του οργανωμένου εγκλήματος αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται διεθνώς στο χώρο των μεταφορών και των Logistics. Ανάμεσα στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εταιρείες Logistics περιλαμβάνεται και η εύρεση λύσεων που συμβάλουν στη μείωση του κόστους των πελατών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς. To ΙοΤ δίνει προστιθέμενη αξία στις μεταφορές, επιτρέποντας την υλοποίηση αποτελεσματικών συστημάτων παρακολούθησης, συνεισφέροντας στην παροχή πληροφόρησης (κατανάλωση καυσίμου, καταγραφή ατυχημάτων, συμπεριφορά οδηγών κ.λπ.) σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας την καθημερινή λειτουργία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.

Στην εταιρεία μας χρησιμοποιούμε μια λύση IoT, η οποία, ανάλογα και με το είδος των προϊόντων που μεταφέρουμε, μας επιτρέπει να καταγράφουμε και να παρακολουθούμε συμβάντα ασφαλείας χρησιμοποιώντας ένα σύστημα MRM. Στην προκειμένη περίπτωση η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική, καθώς όταν συμβεί ένα γεγονός το προσωπικό πρέπει να δράσει άμεσα χωρίς δεύτερη σκέψη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από εκπαίδευση και εξειδίκευση. Το IoT βοηθάει στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου και στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των οδηγών και των εμπορευμάτων.

Το IoT είναι περισσότερο reactive, πιο ακριβές και ενεργεί σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτάμε μεγαλύτερο έλεγχο στα δρομολόγια του εκάστοτε οδηγού και όταν χρειαστεί να ενεργούμε μέσα σε λίγα λεπτά. Τα πρώτα λεπτά ενός συμβάντος άλλωστε είναι συχνά και τα πιο κρίσιμα για την καθυστέρηση μιας ληστείας – επιτρέποντας στην αστυνομία να φτάνει στο τόπο του συμβάντος ακόμα και πριν διαφύγουν οι δράστες.

Οικονομία και ευκολία

Του Δημήτρη Σαμαρά, Διευθυντή Προμηθειών Αγορών Electrolux Ελλάς

Η Electrolux Ελλάς αποτελεί μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με ένα μικρό, σχετικά, στόλο οχημάτων. Λόγω της φύσης των εργασιών μας, απασχολούμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ένα σύνολο πωλητών, οι οποίοι ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Για να ελέγξουμε όλο αυτό το σύνολο των πωλητών και το σχετικό στόλο οχημάτων που τους αντιστοιχεί αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας λύσης διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων, την οποία και επιλέξαμε και για τις λύσεις που μας έδωσε ο κατασκευαστής της, αλλά και για την πρωτοτυπία της.

Η εν λόγω λύση παρακολούθησης χρησιμοποιείται σε όλο τον στόλο αυτοκινήτων της εταιρείας μας. Για παράδειγμα, ακόμα και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας έχει εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του το ειδικό μηχάνημα που απαιτείται από τη λύση. Όσον αφορά τα οφέλη που αποκομίσαμε, παρατηρήσαμε ότι είχαμε μια μείωση του λειτουργικού κόστους του στόλου οχημάτων κατά 16-17% περίπου, ενώ αποκτήσαμε τον άμεσο έλεγχο των δαπανών σε καύσιμα, και, επιπρόσθετα, μια πίστωση τριάντα ημερών.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης στόλου οχημάτων μας κοστίζει συνολικά περίπου 400 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, όπως προανέφερα, το οικονομικό όφελος που έχει αποκομίσει η εταιρεία μας είναι σαφώς μεγαλύτερο και αντικατοπτρίζεται στη μείωση των δαπανών της εταιρεία σε καύσιμο, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό.

Εκείνο, όμως, το όφελος για την εταιρεία που δεν είναι μετρήσιμο και παραμένει σημαντικό είναι η μείωση των εργατοωρών του λογιστηρίου, η μείωση των ανθρωπίνων λαθών και η ευκολία που αποκτάνε οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους, όσον αφορά την πλήρωση καυσίμων στα οχήματά τους. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτελέσματα του IoT και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και στο μέλλον τη σχετική λύση που έχουμε επιλέξει.