Σημάδια ανάκαμψης εμφάνισε τον Νοέμβριο ο εν γένει κλάδος της Πληροφορικής και ανάπτυξης λύσεων και εφαρμογών λογισμικού στη χώρα μας, όπως προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας που συντάσσει σε μηνιαίο επίπεδο το ΙΟΒΕ.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών ανήλθε στις 84,4 μονάδες έναντι 78,9 τον προηγούμενο μήνα και 82,1 μονάδες τον Οκτώβριο του 2017. Οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων του χώρου, ωστόσο, επιδεινώνονται (-12 από -8 μονάδες ο δείκτης), ενώ σε ανοδική τροχιά κινούνται οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης, καθώς θα φτάσει στις +5 μονάδες έναντι -3 μέχρι πρότινος.