Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού κινήθηκε έντονα ανοδικά τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, στις 78,9 (από 52,9) μονάδες, σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (81,7 μον.).

Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται (-8 από -50 μον. ο δείκτης), όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (-3 από -33 μον. ο δείκτης), με τον δείκτη των -18 μονάδων στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της να κερδίζει επίσης έδαφος (-3 από -25 μον.). Στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου το σχετικό ισοζύγιο επίσης ανακάμπτει (+14 από -8 μον.), ενώ ως προς τις προβλέψεις για τις τιμές, η αποπληθωριστική τάση εξομαλύνεται και ο σχετικός δείκτης ισοσκελίζεται (από -4 μον.). Τέλος, το 36% (από 25%) των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 32% να επισημαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης και το 19% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης ως τα κυριότερα προσκόμματα στη λειτουργία του.