Παραπάνω από έξι μήνες χρειάζονται οι οργανισμοί για να καλύψουν θέσεις στο αντικείμενο της Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το State of Cyber Security Study 2017 του ISACA.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις ένας στους τέσσερις υποψήφιους για θέση cybersecurity έχει τα απαιτούμενα προσόντα ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά τον οργανισμό από τους ψηφιακούς κινδύνους. Στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς δε, το ένα τρίτο των θέσεων μένει ακάλυπτο. Επιπλέον, το 55% των συμμετεχόντων αναφέρει την πρακτική (hands-on) εμπειρία στο αντικείμενο ως το σημαντικότερο προσόν για τους υποψήφιους information security officers ενός οργανισμού. Το 25% αυτών δήλωσε ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες, ενώ το 69% εκφράζει ανοιχτά την προτίμησή του για κατόχους σχετικών επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι το 45% των επαγγελματιών που συμμετείχαν στην έρευνα του ISACA εκτιμά ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν κατανοούν το αντικείμενο της ψηφιακής ασφάλειας, σε όλες του τις διαστάσεις.