Κοινή αντίληψη στις μεταξύ μας συζητήσεις είναι πως η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στην παροχή υπηρεσιών. Από τον τουρισμό και την εστίαση μέχρι την τεχνολογία, όλοι έχουν να παραθέσουν παραδείγματα μειωμένης ποιότητας, έλλειψης εξυπηρέτησης και υπερβολικές χρεώσεις γι’ αυτό που προσφέρεται.

Ιδιαίτερα στον τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, χρειαζόμαστε άμεσα τρόπο να μπορούμε να επιδεικνύουμε στους συμμέτοχούς μας την ύπαρξη ενός αξιόπιστου και καλοδιαχειριζόμενου μηχανισμού, εστιασμένου στη παροχή υπηρεσιών. Το IT Service Management, και ιδιαίτερα η πιστοποίηση κατά ISO 20000, είναι ο τρόπος και η λύση.

Είναι σημαντική η εφαρμογή του προτύπου σε οργανισμούς όπως χρηματοοικονομικούς, κοινής ωφέλειας και υγείας, όπου η ποιότητα των υπηρεσιών ΙΤ είναι απαραίτητη. Θεωρώ όμως αυτονόητη και  επιτακτική ανάγκη την πιστοποίηση κατά ISO 20000 για οργανισμούς που παρέχουν και διαχειρίζονται υπηρεσίες (managed services, outsourcing) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ως  διαβεβαίωση της δέσμευσής τους για βέλτιστη διαχείριση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Το  ISO 20000 στοχεύει επίσης στη βελτίωση της ευθυγράμμισης των υπηρεσιών Πληροφορικής με την επιχειρηματική στρατηγική και τη κατανόηση, εκ μέρους του προσωπικού του IT, των σχέσεων της υποδομής Πληροφορικής με τα business services που υποστηρίζουν.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως το ISO 20000 απαιτεί  τη συνεχή βελτίωση, η οποία μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία ενός οργανισμού και την ανταγωνιστικότητά του. Ολοι συμφωνούμε πως πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν και είναι, πιστεύω, η κατάλληλη στιγμή, αρκεί όλοι να αποφασίσουμε να δράσουμε.

Η συνεχής εξέλιξη των τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών παρέχει την ευελιξία για δημιουργία και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς σε γεωγραφικού τύπου όρια. Η ευκαιρία που παρουσιάζεται εν μέσω κρίσης είναι μεγάλη, είναι όμως απαραίτητο να πείσουμε εαυτούς και αλλήλους (εντός και εκτός συνόρων) για την αξιοπιστία και την οργάνωσή μας. Αποφασίστε την υλοποίηση IT Service Management και πιστοποιηθείτε κατά ISO 20000. Είναι ο τρόπος και η λύση.