Στο πλαίσιο του προγράμματoς «Καινοτομία στην Εκπαίδευση» η iSquare, πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα σχετικά με τη χρήση iPad στα σχολεία, η οποία διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα CoSyLlab του Πανεπιστημίου Πειραιά – Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι η χρήση iPad από την πλευρά των μαθητών, των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών είναι αρκετά επωφελής στη μαθησιακή διαδικασία. Συγκεκριμένα:
• οι μαθητές σε ποσοστό 92%, συμφώνησαν ότι ο εκπαιδευτικός με τη χρήση του iPad κάνει το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό,
• oι γονείς σε ποσοστό 88% δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα όταν χρησιμοποιούν το iPad στη μαθησιακή διαδικασία,
• οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τη χρήση του iPad στη μαθησιακή διαδικασία και θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν και την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς θεωρούν ότι τους βοηθά στην ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και στην επικοινωνία με τους μαθητές
Η έρευνα αυτή είναι η τρίτη πιο εκτενής έρευνα διεθνώς για τη χρήση iPad σε αριθμό σχολείων, μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών και οι εμπλεκόμενοι σε αριθμούς που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 62 τμήματα, 424 γονείς, 53 εκπαιδευτικοί, 1172 μαθητές και 11 σχολεία.