Τα στελέχη δεν αντιλαμβάνονται το virtualization ως μια αποτελεσματική και οικονομική υποδομή

Τα αποτελέσματα  καταδεικνύουν το βαθμό διείσδυσης του virtualization σε επιχειρήσεις μεγάλου και μεσαίου μεγέθους.
Μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση  αντίστοιχων έργων, το 89% υπολογίζει ότι θα έχει οργανώσει εικονικά το εν τέταρτο των συστημάτων τους έως το 2010, ενώ μόνο το εν τρίτο όσων συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζουν την εικονική οργάνωση ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο, καθώς η ισχύς και η δυναμική του virtualization δεν γίνονται ευρύτερα κατανοητές.

Επίσης, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναμένουν να έχουν οργανώσει εικονικά το 75% των συστημάτων τους, πολλοί διευθυντές πληροφορικής και υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων γύρω από επενδύσεις σε υποδομές τεχνολογίας, δεν αντιμετωπίζουν τα χρήματα που δαπανώνται για το virtualization ως επένδυση που ωθεί την επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Παρά το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες  κατανοούν ότι το virtualization μειώνει τα λειτουργικά κόστη και αυξάνει την αποτελεσματικότητα κατά 80% και 70% αντίστοιχα, η πλειοψηφία δεν αντιλαμβάνεται το virtualization ως μια αποτελεσματική και οικονομική υποδομή, σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες με σκοπό την αύξηση της απόδοσης των επιχειρήσεων. Μόνο το 37% των ερωτηθέντων συνδέουν το virtualization με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και το 35% με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Έρευνα της IDC δείχνει ότι το “Green IT” φτάνει σε σημείο αιχμής σε όλη της Ευρώπη

Κατά μέσο όρο, αυτές οι εταιρείες αναμένουν μείωση των πραγματικών εξόδων τους κατά 14,5% στους επόμενους 12 μήνες. Η βαρομετρική μελέτη της IDC για το “Green IT” συμπεριέλαβε τις απόψεις 459 διευθυντών στις τεχνολογίες πληροφορικής από ευρωπαϊκούς οργανισμούς με περισσότερους από 1000 υπαλλήλους που λειτουργούν τουλάχιστον ένα datacenter. Ο μέσος προϋπολογισμός ΙΤ για κάθε συμμετέχοντα είναι 160 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι εταιρείες με στρατηγική “Green IT” αναμένεται να εξοικονομούν 23,2 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Σύμφωνα με τον Nathaniel Martinez, διευθυντή προγράμματος της ομάδας της IDC που ασχολείται με τις λύσεις υποδομής και συστήματος στην Ευρώπη (European System and Infrastructure Solution Group), «η βιωσιμότητα έχει αναδυθεί ως καίριο θέμα συζήτησης σε σημαντικές αποφάσεις εταιρικών επενδύσεων. Η κατανόηση των κινήτρων για την επιδίωξη μιας ‘’πράσινης’’ στρατηγικής, αλλά και η αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και ποια είναι η καλύτερη πρακτική για εφαρμογή, είναι απολύτως συσχετιζόμενα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον».

Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη για την CPI

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της CPI ανήλθε στα 27.517 χιλιάδες ευρώ έναντι 25.016 χιλιάδες ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 1.728 χιλιάδες ευρώ έναντι 1.346 χιλιάδες ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 524 χιλιάδες ευρώ έναντι 320 χιλιάδες ευρώ κατά το 2007. Τέλος, οι υποχρεώσεις της εταιρείας παρουσιάζουν μείωση κατά 16% ανερχόμενες στα 8.746 χιλιάδες ευρώ έναντι 10.384 χιλιάδες ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Ωστόσο, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν ζημίες 23 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 215 χιλιάδες ευρώ την προηγούμενη χρήση, γεγονός που σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται σε καταλογισμό φόρων ύψους 312 χιλιάδες ευρώ για προηγούμενες χρήσεις.

Το ΥΠΑΝ προειδοποιεί τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών με αυστηρότερες κυρώσεις

Από την πλευρά του υπουργείου στη συνάντηση μετείχαν ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή, Γιάννης Οικονόμου, και υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ από την πλευρά των εταιρειών οι εκπρόσωποι των ΟΤΕ, Forthnet, On Telecoms, Tellas, Vivodi Telecom, Hellas On Line, Net One, Cosmotelco και Teledome.

“Οι εταιρείες εκλήθησαν προκειμένου να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί”, δήλωσε ο κ. Βλάχος. “Είναι ξεκάθαρο ότι από εδώ και στο εξής αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Εξαντλούμε το διάλογο και την πίεση, όμως, μετά την απόφαση για πρόστιμα η επόμενη παρέμβαση θα είναι επώδυνη για όσους συνεχίζουν να μη καταλαβαίνουν. Θα είναι, όμως, δίκαιη, για τους καταναλωτές που μας στηρίζουν και στηρίζονται σε εμάς”.

Ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή, Γιάννης Οικονόμου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσίασε στις εταιρείες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα παράπονά τους. Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν μη επαρκή προσυμβατική ενημέρωση, μεγάλες καθυστερήσεις στη σύνδεση και την ενεργοποίηση, παροχή και χρέωση μη παραγγελθέντων υπηρεσιών, μη παραλαβή αντιγράφου σύμβασης, αμφισβητήσεις χρεώσεων και ανεπαρκής εξυπηρέτηση στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Ο κ. Οικονόμου προειδοποίησε για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων.

Τα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία εξοπλίζονται με Quest Classmate PC

Για την επόμενη χρονιά η διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων προγραμματίζει την επέκταση του σχετικού προγράμματος σε 600 μαθητές.

Τα Quest Classmate, ανήκουν στην κατηγορία του “οικονομικού μαθητικού υπολογιστή”, που εισήγαγε ως ιδέα ο Nicholas Negreponte, προορίζονται για χρήση από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και νεαρούς χρήστες και υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας, εκμάθησης και παρακολούθησης της προόδου παιδιών από 5 έως 14 ετών.

Στρατηγική συνεργασία της Space Hellas με την Sun Microsystems

“H Space Hellas αποκτώντας πλέον πρόσβαση στις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις της Sun Microsystems, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, αλλά και την παρουσία της σε εξειδικευμένες αγορές”, δήλωσε ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, γενικός εμπορικός διευθυντής της πρώτης.

“Για να εφαρμοστεί και να αξιοποιηθεί από τους εταιρικούς πελάτες το πρωτοπόρο τεχνολογικό όραμα της Sun Microsystems απαιτείται η ύπαρξη αξιόπιστων συνεργατών με υψηλή τεχνογνωσία, δέσμευση, αλλά και κύρος στην αγορά”, υποστήριξε από την πλευρά του ο  Αργύρης Μπακλέζος, γενικός διευθυντής της Sun Microsystems. “Σε αυτό το πλαίσιο η συνεργασία με τη Space Hellas έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην παρουσία της Sun Microsystems στην αγορά της περιοχής μας.”

Ενδυνάμωση της Sony Ericsson Ελλάδας με επιπλέον αγορές υπό την ευθύνη της

Οι  χώρες αυτές προστίθενται σε εκείνες που ήδη ελέγχει, δηλαδή τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τα Σκόπια. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενδυνάμωση της Sony Ericsson Eλλάδας με την προσθήκη των δύο αυτών επιπλέον αγορών υπό τη διεύθυνσή της, την καθιστά χώρα πρότυπο για την ευρύτερη περιοχή όπου ανήκει και αυξάνει την επιρροή της σε διεθνές επίπεδο.

15 “νήματα” θα καθορίσουν τις δράσεις του Ε.Π. Ψηφιακή Τεχνολογία

Σύμφωνα με τον  Β. Ασημακόπουλο, 10 έως 15 “νήματα”, τα οποία συνδέουν δράσεις προς ένα τελικό στόχο θα διαμορφώσουν το σύνολο των δράσεων του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Κάποια από τα νήματα αυτά είναι: α) Περισσότερη Ψηφιακή γνώση, β) Ψηφιακή Προστασία Περιβάλλοντος, γ) Ψηφιακός καταναλωτής, δ) Ψηφιακή Ασφάλεια, ε) Ψηφιακή Περιφέρεια.

Ο Β. Ασημακόπουλος επιβεβαίωσε την παρουσίαση των πρώτων προσκλήσεων που αφορούν τις δράσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, όπως είχαμε αναφέρει στο  ΝetFAX 25/09/08, ενώ δεν απέκλεισε οι δράσεις που θα απευθύνονται απευθείας στους πολίτες να ξεπεράσουν το 25% του προϋπολογισμού του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Γιώτα Παπαρίδου, Β’ Αντιπρόεδρος του ΣΕΠΕ δήλωσε ότι “οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες δεν έχουν συμβάλει όσο θα έπρεπε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ποιότητα ζωής των πολιτών”.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι “το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία της  Ελλάδας για έργα με την υποστήριξη της Ε.Ε. και ότι για την αξιοποίηση των έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων που θα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες”.

23η η Ελλάδα στην πρόοδο της ευρυζωνικότητας

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, ο δείκτης “διείσδυσης” της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό αποτέλεσε μέχρι σήμερα το βασικό μέτρο σύγκρισης.

Ωστόσο, επειδή η ευρυζωνικότητα εμπεριέχει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την προσφορά (ταχύτητες, τιμές, γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη), αλλά και τη ζήτηση (χρήση ευρυζωνικότητας από πολίτες, δεξιότητες στον πληθυσμό, κόστος, εμπιστοσύνη, κ.λπ.) δημιουργήθηκε η ανάγκη ενός πολυκριτηριακού δείκτη για την ευρυζωνικότητα που αποτυπώνει με βελτιωμένο τρόπο την πρόοδο κάθε χώρας.

Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε με τις χώρες – μέλη, στο πλαίσιο ειδικής τεχνικής ομάδας εργασίας, στην οποία από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν στελέχη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, καθώς και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ο δείκτης Benchmark Performance Index (BPI), αποτυπώνει με πολύ μεγαλύτερη πιστότητα όχι μόνο τη σχετική θέση της κάθε χώρας, αλλά και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ευθύνονται γι’ αυτή την θέση. Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές για τη χάραξη πολιτικών για την ευρυζωνικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2008, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ των 27 χωρών, ενώ σε ό,τι αφορά τον μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενο δείκτη της ευρυζωνικής διείσδυσης στον πληθυσμό, η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση επί συνόλου 27 χωρών.

Η European Dynamics ανέλαβε έργο του Cedefop

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με τα σχέδια διαδικτύου του Cedefop, όπως εξατομικευμένος προγραμματισμός ιστού, ανάπτυξη βάσης δεδομένων, κατασκευή, συντήρηση και στήριξη εφαρμογής ιστού, σχεδιασμός, παροχή συμβουλών, ανάλυση και υπηρεσίες διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν οι εξής τεχνολογίες: ASP, VBScript, JavaScript, Microsoft.NET (dot net) τεχνολογίες πλαισίου, SharePoint.

Στον διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και οι ενώσεις εταιρειών: α. Cosmos Business Systems – All Web Solutions, β. Unisystems – Hypertech, γ. Gmc Software – Strategic System International, δ. Bibliomatica – Mainstrat, καθώς και οι εταιρείες: ε. Trasys, στ. Αρχέτυπον, ζ. Actimage, η. Techteam.

To συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 590 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2008 και η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 48 μήνες.