Σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της χρήσης ΤΠΕ από τις ΔΕΚΟ

Οι προτάσεις αυτές αγγίζουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω υλοποίησης επενδύσεων σε ευρυζωνικότητα, εφαρμογής οργανωτικών αλλαγών για την εντατικοποίηση της χρήσης των ΤΠΕ, εκπαίδευσης και εποικοδομητικής ενημέρωσης των εργαζομένων για τη χρήση των ΤΠΕ και ανάπτυξης εξωστρεφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και πολίτες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, προκύπτει ότι η δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές και ευρυζωνικότητα μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των ΔΕΚΟ. Επίσης, προκύπτει ότι ο οργανωσιακός και ο οργανωτικός ανασχεδιασμός των επιχειρήσεων μπορεί να συνδράμει στην κατεύθυνση του σχεδιασμού αποτελεσματικών έργων ΤΠΕ, στην αναδόμηση των εσωτερικών λειτουργιών εφαρμόζοντας μια πελατοκεντρική προσέγγιση και στην παροχή χρήσιμων εξωστρεφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, επειδή παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις στη διείσδυση των Η/Υ ανά κλάδο δραστηριοποίησης των ΔΕΚΟ, είναι αναγκαία η λήψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Τέλος, λόγω της αδυναμίας διαλειτουργικότητας των έργων ΤΠΕ, απαιτείται η χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών προτύπων.

Η Εύα Φραγκιουδάκη αποχώρησε από την Infolex

Η κα Φραγκιουδάκη αναλαμβάνει τη θέση της υπεύθυνης επικοινωνίας στον οργανισμό Invest in Greece (πρώην Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Συνεργασία την Lavisoft με την Κύκλος

To Time Master συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “χτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων.

“Η κυβερνητική υπόσχεση για το ΕΣΠΑ δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί”

Η ανακοίνωση συνεχίζει: “Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 ξεκίνησε με μία κυβερνητική υπόσχεση που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί. Υπόσχεση για ουσιαστική ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ από την πολιτεία και επιτάχυνση των δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής. Μάλιστα, στις 6 Φεβρουαρίου του 2008, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε από το Ναύπλιο ότι η πρώτη προκήρυξη του ΕΣΠΑ θα αφορά τις ψηφιακές ενισχύσεις.

Την ίδια ώρα, δύο άξονες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας” πήραν παράταση ολοκλήρωσης έως το 2009, καθώς παρουσιάζονται τραγικές καθυστερήσεις στα έργα που υλοποιούνται. Ταυτόχρονα, υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών σε έργα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως έχει επισημανθεί με επιστολή του ΣΕΠΕ προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομιών και αναφέρεται σε σειρά δημοσιευμάτων του τύπου.

Η κυβερνητική ολιγωρία για τις νέες τεχνολογίες όμως, δημιουργεί σημαντικές δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα τη συντήρηση της νοοτροπίας του κρατικισμού και της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα. Στοιχεία που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για άνθηση της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Γιατί, όσο δεν ολοκληρώνονται δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν επεκτείνεται η διείσδυση των ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα, το έδαφος παραμένει ελεύθερο για κάθε μορφής ανεξέλεγκτη δραστηριότητα.”

Ο Βασίλης Σανιδάς Εμπορικός Διευθυντής στην Ergoman

O κ. Σανιδάς προέρχεται από την Space Hellas, όπου από το 2002 έως πρόσφατα διετέλεσε διευθυντής πωλήσεων, ενώ από το 1997 έως το 2002 sales manager. Από το 1986 έως το 1997 ήταν διευθυντής πωλήσεων στη Microland Computers. Ο κ. Σανιδάς κατέχει πτυχίο Bsc. Computer Science & Statistics από το πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Η Intralot εισέρχεται στην αγορά της Κεντρικής Αμερικής

Η Intralot προχώρησε στη σύσταση κοινοπραξίας, στην οποία είναι ο βασικός μέτοχος, μαζί με τις εταιρείες International Gaming, SGLBVI και VLTBVI. Η λοταρία στη Γουατεμάλα θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του ιδρύματος “Fundaciοn del Nino”, κύριος σκοπός του οποίου είναι η προστασία των παιδιών στη Γουατεμάλα και οι πόροι του προσφέρουν αρωγή στα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Η SGLBVI κατέχει άδεια για τη λειτουργία online λοταρίας στη Γουατεμάλα και η VLTBVI  έχει αδειοδοτηθεί για τη λειτουργία βιντεολόττο.

Η Intralot θα προσφέρει στην αγορά της Γουατεμάλας μία γκάμα αριθμοπαιχνιδιών, στιγμιαίων λαχείων και βιντεολόττο, στην οποία μελλοντικά ενδέχεται να προστεθούν και άλλα παιχνίδια.

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών, κεντρικού συστήματος, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών, όλων των σχετικών υπηρεσιών λογισμικού και συντήρησης, καθώς και τερματικών microLOT.