Η Byte Computer ανέλαβε έργο του ΟΑΕΔ

Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, δικτυακός εξοπλισμός), προκειμένου ο ΟΑΕΔ να βελτιώσει τις υποδομές πληροφορικής που διαθέτει. Στον διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορά και οι εταιρείες Altec, Multirama και η ένωση εταιρειών Pansystems – Unisystems.

Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 560 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 845.673 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Προμηθευτές του εξοπλισμού του έργου είναι οι εταιρείες Lenovo, Lexmark και Cisco.

Η επίδοση της Ελλάδας βάσει του δείκτη ευρυζωνικής επίδοσης BPI

Όπως υποστήριξε η κα Παγουρτζή, “ο δείκτης ΒΡΙ αναπτύχθηκε από την Ε.Ε. ως εργαλείο συγκέντρωσης και αποτίμησης των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη χρήση ευρυζωνικών υποδομών. Στην ουσία, πέρα από το ποσοστό διείσδυσης εξετάζει μια σειρά από σημαντικούς υποδείκτες προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και ορθή εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατέχει την 23η θέση στην ΕΕ-27 στο δείκτη ευρυζωνικής επίδοσης, ενώ στους σχετικούς υποδείκτες καταλαμβάνε μεταξύ άλλων:

  • Την 23η θέση βάσει του παράγοντα απρόσκοπτης δυνατότητας ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές περιοχές.
  • Την 24η θέση σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας του περιβάλλοντος.
  • Την 7η θέση στην κατάταξη του κόστους υπηρεσιών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συνδυαστικά πακέτα προσφορών που διαθέτουν οι πάροχοι.
  • Την 11η θέση σε επίπεδο ταχύτητας και ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, από την οποία προκύπτουν σημαντικοί προβληματισμοί για τους λόγους μη υιοθέτησης ταχυτήτων >2MBs.
  • Την 20η θέση βάσει του επιπέδου αξιοποίησης προηγμένων υπηρεσιών.

Με ευρεία συμμετοχή CIOs το IT Directors’ Forum ’08

To ΙΤ Directors Forum, το οποίο διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί το Συνέδριο που έχει προκαλέσει αίσθηση στις τάξεις όλων όσοι ασχολούνται με την Επιχειρησιακή Πληροφορική. Με Keynote Speaker τον Thomas Koulopoulos και πλήθος ακόμη διεθνών ομιλητών, καθώς επίσης και με πάνελ Ελλήνων IT Directors, οι διευθυντές και τα στελέχη πληροφορικής θα μπορέσουν να  μετρήσουν τη συνεισφορά τους  στην καινοτομία της επιχείρησης, να διευρύνουν  το ρόλο τους και να τον εναρμονίσουν με τις προσδοκίες του business.

Ο διάλογος μεταξύ των IT Leaders και των προμηθευτών τους που έχει ανοίξει από το netweek και το netFAX κορυφώνεται την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου.

Για συμμετοχές και για επιπλέον πληροφόρηση για τους ομιλητές, τα βιογραφικά τους και την εξέλιξη του προγράμματος, μπορείτε να επισκεφθείτε το site του συνεδρίου www.itdirectorsforum.gr ή να επικοινωνήσετε με την Χαρά Κατσαρού στο τηλέφωνο 210-6617777 (εσωτ. 153).

Οι έξι προτάσεις του Αλεξανδρίδη για την ανάπτυξη της “Ευρυζωνικότητας”

Όσον αφορά την ευρυζωνική κάλυψη, ο κ. Αλεξανδρίδης προτείνει η Κυβέρνηση να βάλει ως στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξασφάλιση ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους και να μην περιμένει την Κοινοτική οδηγία που θα συμπεριλάβει την ευρυζωνική πρόσβαση στην Καθολική Υπηρεσία. “Μια ιδέα είναι, με ευέλικτα διαγωνιστικά σχήματα επιδότησης παρόχων (από το Κράτος ή απευθείας από την ΕΕΤΤ χρησιμοποιώντας το αποθεματικό της από τα πρόστιμα και τα τέλη) για τις περιοχές της χώρας που δεν θα έχουν κάλυψη από δίκτυα ADSL και με ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση των κατοίκων μη προνομιούχων περιοχών, η χώρα μας μπορεί να ”πρωτεύσει” στον δείκτη αυτόν πριν από την έκδοση της επίσημης Κοινοτικής οδηγίας.

Όσον αφορά την ταχύτητα και ποιότητα, προτείνεται προώθηση των οπτικών δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς (ώστε να πάψει να λειτουργεί η γραμμή πρόσβασης ”στραγγαλιστικά” στις ταχύτητες των συνδέσεων με το διαδίκτυο). Για τις τιμές προτείνεται περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, ώστε να επιταχυνθεί η μείωση των λιανικών τιμών των γρήγορων συνδέσεων. Για τις προηγμένες υπηρεσίες προτείνεται μεταξύ άλλων προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων διαδικτυακών υπηρεσιών ελληνικού περιεχομένου από το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις ΜΜΕ.

Όσον αφορά το κοινονικο-οικονομικό περιβάλλον προτείνεται προσαρμογή του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού συστήματος της χώρας, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή προσωπική και επαγγελματική τους ζωή και η κοινωνία μας να αποκτήσει “Ευρυζωνική κουλτούρα”.

Τέλος, για την ανταγωνιστικότητα ως προς την κάλυψη προτείνεται περαιτέρω ενδυνάμωση του τηλεπικοινωνιακού Ρυθμιστή για αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό και επενδύσεις σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.”

Στην ΠΑΝΟΥ έργο του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τις εφαρμογές σε πλήρη λειτουργία, αλλά και να τις εντάξει πλήρως στις υφιστάμενες υποδομές του ΟΑΕΔ με τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις.

Στον διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και η Exodus. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 1.988.490 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το αρχικά εκτιμώμενο τίμημα ανέρχονταν στα 2,8 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

H διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 4 μήνες.