Τα προϊόντα της Airties διαθέσιμα στα καταστήματα Multirama

Τα προϊόντα που θα διατίθενται, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: RT-205 (125Mbps Wireless ADSL 2+, 1 port router):

Μια λύση για σύνδεση στο Internet που επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν εύκολα το ασύρματο δίκτυό τους και την υπηρεσία ADSL προσφέροντας ταυτόχρονη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε έως και 253 υπολογιστές.

WUS-300 (125Mbps Wireless USB Adaptor): Παρέχει σε χρήστες σταθερών ή φορητών υπολογιστών δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και σύνδεσης σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο.

WUS-201 (54Mbps Wireless USB Adaptor): Αποτελεί μια λύση για επιτραπέζιους υπολογιστές και laptops που δεν διαθέτουν δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης.

Το WUS-201 συνδέεται στη συνηθισμένη θύρα USB που υπάρχει σε κάθε υπολογιστή και παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σύνδεσης με τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης WPA2, WPA και WEP.

Εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων του ΟΤΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λόγω της ελάχιστης ή μηδενικής εμπορικής δραστηριότητάς τους, κρίνεται σκόπιμη η διακοπή της λειτουργίας περίπου 135 συνολικά καταστημάτων του δικτύου του ΟΤΕ.

Τα καταστήματα αυτά συνεισφέρουν περίπου το 3% των πωλήσεων των καταναλωτικών προϊόντων του ΟΤΕ. Οι παραπάνω πωλήσεις θα αναδρομολογηθούν στα πλησιέστερα καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ και στο 134, το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Όσον αφορά στους περίπου 250 εργαζομένους στα εν λόγω καταστήματα, ο ΟΤΕ διαβεβαιώνει ότι αφενός οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισμένες, αφετέρου έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την αξιοποίησή τους σε άλλες οργανικές θέσεις εργασίας.

Όλοι φρενάρουν, η Google επιταχύνει

Συγκεκριμένα τα κέρδη της Google διαμορφώθηκαν σε 1,35 δισ. δολάρια και τα έσοδα στα 4 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρεία το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων και κερδών προέρχεται από διαφημίσεις που εμφανίζονται δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός της αύξησης των εσόδων από τη χρήση υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η οικονομική κρίση αναμένεται να επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς περισσότεροι χρήστες συγκρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες αναζητώντας πληροφορίες και επιπρόσθετα η online διαφήμιση αποτελεί μια οικονομικότερη εναλλακτική λύση απέναντι στα άλλα διαφημιστικά κανάλια.

Στην ένωση εταιρειών Logotech – Alternative – Planet έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Το έργο στοχεύει στην εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών Ε&Τ σε πανελλαδική βάση και τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, των προβλημάτων και των προοπτικών των Ε&Τ Ειδικοτήτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων (ΕΠΕΤΕ).

Στον διαγωνισμό είχαν υποβάλλει προσφορά ακόμη 4 εταιρείες. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 458 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η Unisystems ανέλαβε έργο της Κτηματολόγιο

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2007 είχαν υποβάλλει προσφορά ακόμη 2 εταιρείες. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 197 χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο Matt Williams Consumer Commercial Director στη Vodafone

O Matt Williams αναλαμβάνει τη θέση του Consumer Commercial Director. Ο κ. Williams έχει 14ετή διεθνή εμπειρία στις τηλεπικοινωνίες και προέρχεται από το Vodafone Group, όπου τα τελευταία 4 χρόνια κατείχε ηγετικές θέσεις στην στρατηγική του marketing and planning για το Global Marketing, έχοντας την ευκαιρία να εργαστεί εκτεταμένα με τις διάφορες εταιρίες της Vodafone ανά τον κόσμο. 

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Vodafone Νέας Ζηλανδίας το 1994, όπου εργάστηκε σε περιοχές Στρατηγικής, Εμπορικές Δ/νσεις και Marketing σε διοικητικούς ρόλους πριν μεταφερθεί στην Vizzavi, τον πάροχο του internet της συνεργασίας Vodafone και Vivendi – Universal.

Έχει επιπλέον εργαστεί ως σύμβουλος σε θέματα στρατηγικής διαχειριζόμενος μεγάλο εύρος θεμάτων για πελάτες, όπως η Sony Ericsson, Nokia, O2., κ.ά.

Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ κατά της Altec Telecoms

Σύμφωνα με την Απόφαση Προσωρινών Μέτρων:
1. Η εταιρεία Altec Telecoms καλείται ως Πάροχος – Δότης, να προβεί άμεσα σε αποδοχή, μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) όλων των αιτήσεων φορητότητας που υποβάλλονται νομίμως και οπωσδήποτε εντός της ιδίας ημέρας υποβολής των σχετικών αιτημάτων φορητότητας.

2. Σε κάθε περίπτωση, εντέλλεται ο διαχειριστής της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αποδοχής του συνόλου των αιτήσεων φορητότητας που υποβάλλονται νομίμως, εντός της ίδιας ημέρας υποβολής των σχετικών αιτημάτων.

3. Τα συγκεκριμένα Προσωρινά Μέτρα ισχύουν μέχρι τη λήψη οριστικής Απόφασης της ΕΕΤΤ.

Με την εν λόγω ρύθμιση της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται να δοθεί άμεση λύση και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “Σύζευξις”, με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες σε 75 φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

Νωρίτερα σήμερα η Altec Telecoms κατέθεσε αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για κήρυξη πτώχευσης, λόγω επαπειλούμενης οικονομικής αδυναμίας κατά άρθρο 3 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η εταιρεία, όπως υποστηρίζει, σκοπεύει άμεσα, και πάντως εντός της νομίμου προθεσμίας, να υποβάλει στο πτωχευτικό δικαστήριο πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης, με στόχο τη διάσωση, την εξυγίανση και την καλύτερη αξιοποίησή της.

“Η αξία της συμμετοχής της Altec ABEE στην Altec Telecoms ανέρχεται στα 19,6 εκατ. ευρώ, οι απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας από την δεύτερη ανέρχονται στα  28,8 εκατ. ευρώ, οι εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας για τη θυγατρική της ανέρχονται στο ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναμενόμενα έσοδα της μητρικής εταιρείας από εργασίες σε εξέλιξη στην θυγατρική της ανέρχονται στα περίπου 31 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση θεωρεί πως οι επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης της Altec Telecoms προς τον όμιλο Altec θα είναι σημαντικές, αλλά δεν θα είναι ικανές να δημιουργήσουν πρόβλημα στην συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου”.