Η Kingston διαθέτει USB stick χωρητικότητας 64 GB

Η Kingston ακολουθώντας αυτή την διαδρομή παρουσίασε το Data Traveler 150 με χωρητικότητα 64 GB, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο.

Ο Laurent Sirgy, Regional Director της Kingston Technology για τη Γαλλία, τη Νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική δήλωσε ότι το 2009 θα υπάρξει μια συρρίκνωση στις εταιρείες που παράγουν μνήμες, καθώς η συμπίεση των τιμών δεν επιτρέπει την επιβίωση για όλους. Επίσης, η αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων απώλειας δεδομένων, εξαιτίας απώλειας φορητών καρτών μνήμης, θα έχει ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση περισσότερων δικλείδων ασφάλειας σε αυτούς τους τύπους προϊόντων.

Όσον αφορά στις επιχειρηματικές εφαρμογές, η αυξανόμενη τάση για εφαρμογές virtualization, δημιουργεί μεγάλη ζήτηση στην αγορά μνήμης. Τέλος, σχετικά με τα SSD, o Laurent Sirgy δήλωσε ότι η Kingston είναι έτοιμη να διαθέσει προϊόντα σε αυτόν τον τομέα, θα το κάνει όμως όταν παρατηρηθεί η απαιτούμενη ζήτηση. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να συμβεί μέσα στο 2009.

Στην ελληνική αγορά, η Kingston σκοπεύει μέσα στο 2009 να ενισχύσει περισσότερο τον τομέα του retail, αυξάνοντας παράλληλα και το μερίδιο της στις b2b συνεργασίες της. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της το 2007 ανήλθαν σε 17,1 εκατ. δολάρια έναντι 13,4 εκατ. δολ. το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,6%.

Μειωμένος κύκλος εργασιών & αυξημένα μικτά κέρδη για τον όμιλο Dionic

Ωστόσο, τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 46,4% και ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 25,3% επί των ενοποιημένων έναντι 16,5% σημειώνοντας αύξηση κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Αύξηση της τάξεως του 31,1% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου και ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2008 έναντι 4,4 εκατ. ευρώ το 2007. Το περιθώριο EBITDA εμφανίζεται ενισχυμένο κατά περίπου 2,9 ποσοστιαίες μονάδες στο 10,1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 7,2% το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2007.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 25,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν αύξηση κατά 27,6% και διαμορφώθηκαν σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2007.

Μειωμένα κέρδη για την Profile το 9μηνο 2008

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν στα 2,789 εκατ. ευρώ έναντι 3,299 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 15,4%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 17,2% και διαμορφώθηκαν σε 1,245 εκατ. ευρώ έναντι 1,504 εκατ. ευρώ, όπως υποστηρίζει η εταιρεία ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπινο δυναμικό και προωθητικές ενέργειες. Τα κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους (EPS) διαμορφώθηκαν στα €0,10 από €0,12 το αντίστοιχο περυσινό εννιάμηνο.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 10,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους προσδιορίσθηκαν στα 819 χιλ. ευρώ.

Η διοίκηση της Profile υποστηρίζει ότι “με βάση τα παραπάνω δεδομένα εκπονεί ήδη νέο επιχειρηματικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις συνθήκες που δημιουργεί η τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, οι μέχρι τώρα επενδύσεις, το ισχυρό πελατολόγιο και οι απαιτήσεις από υλοποιήσεις της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ,  καθώς και σημαντικός αριθμός ανεκτέλεστων έργων αποτελούν σταθερή βάση για την συνετή και συνεπή ανάπτυξη του ομίλου στο εσωτερικό και το εξωτερικό”.

Η Austria Card παρουσιάζει τις έξυπνες κάρτες ανέπαφων πληρωμών

Τον ευκολότερο διότι το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι απλώς να κρατάει την πιστωτική κάρτα, χωρίς να χρησιμοποιεί καμία συσκευή. Και τον πιο γρήγορο διότι όλη η διαδικασία κρατάει μόλις κάποια millisecond. Με τις Dual Interface smart cards, η Austria Card ανοίγει το δρόμο για μια διαφορετική διάσταση στη χρήση των έξυπνων καρτών, καθώς υποστηρίζουν τόσο τις ανέπαφες (contactless) πληρωμές όσο και αυτές με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Inform Λύκος μαζί με την Austria Card θα παρουσιάσουν αυτόν τον μοντέρνο τρόπο πληρωμής στο Bank Management Conference στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στην ένωση Onnex – Globitel – A.D.T. έργο του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας

Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής στους λιμένες Πάτρας και Πρέβεζας για τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας, καθώς και η ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας των λιμένων στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα όσον αφορά στον έλεγχο των λαθρομεταναστών.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η δημιουργία ενός τοπικού κόμβου, εντός κάθε λιμένα, ο οποίος θα συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο, μέσω του ανθρώπινου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού του, άμεσα το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών.

Στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2008, είχαν καταθέσει προσφορά ακόμη δύο εταιρείες. Το συνολικό τελικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 514.600 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ.

Η Vodafone ανεξαρτητοποι είται από τη HOL

Μέχρι τώρα, οι υπηρεσίες της Vodafone στην κατηγορία του double play προσφέρονται με ένα συνδυασμό ενσύρματων και ασύρματων δικτύων. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας “Vodafone για το Σπίτι” βασίζεται στο δίκτυο κεραιών της Vodafone, ενώ για την παροχή υπηρεσιών Internet η εταιρεία χρησιμοποιεί την υποδομή της Hellas On Line.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Vodafone θα έχει τη δυνατότητα σύντομα να παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες ISP και φωνής ενσύρματα μέσω του ιδιωτικού δικτύου της. Το γεγονός αυτό θα της επιτρέψει να δημιουργήσει προϊόν double play με απεριόριστο χρόνο ομιλίας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει και να ανταγωνιστεί πλέον επί ίσοις όροις τους υπόλοιπους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.