Πτώση των ιντερνετικών εταιρειών

Ωστόσο τα μεγάλα αποθέματα ρευστού τα οποία είχαν αποταμιεύσει οι δύο εταιρείες (11 δις δολάρια για την Google και 3 δις για τη Yahoo!) καθώς και οι online διαφημίσεις, διέσωσαν τις εταιρείες από την κατάρρευση. 

Microsoft: It’s everybody’s business

Το κεντρικό μήνυμα που θέλει να περάσει η Microsoft στους υποψήφιους πελάτες της είναι το “It’s Everybody’s Business”. Η απαλοιφή της γραφειοκρατίας και η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και διαδικασιών εξοικονομεί χρόνο και χρήμα σε κάθε επιχείρηση και η Microsoft θέλει να προβάλει τα software εκείνα που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Η καμπάνια αναμένεται να είναι στον “αέρα” μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα -τουλάχιστον στην Αμερική.

Η Intelli Solutions πιστοποιείται ως Microsoft Gold Certified Partner

Η Intelli Solutions πιστοποιείται ως Microsoft® Gold Certified Partner με τομείς εξειδίκευσης (Microsoft Competencies) SOA and Business Process, Data Management Solutions, Microsoft Business Solutions, Mobility Solutions, Business Intelligence, Small Business Specialist Competence.

Η Mobile Technology ανέλαβε έργο για την Petrogaz

Πρόκειται για τα φορητά τερματικά CK61 και τους φορητούς εκτυπωτές 6821 της Intermec που αποτελούν αξιόπιστη λύση για τις εφαρμογές, όπου ο ορθολογικός προγραμματισμός των δρομολογίων και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης είναι προαπαιτούμενα για την ενεργειακή αυτονομία των τελικών χρηστών (εταιρείες και ιδιώτες).

Αύξηση του μετοχικού ποσοστού της MIG στη SingularLogic

Έτσι, το ποσοστό συμμετοχής της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της SingularLogic αυξήθηκε από το 25,07% στο 30,63%. Εκ του ποσοστού αυτού, α) ποσοστό 29,68% αντιστοιχεί σε 12.917.696 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της SingularLogic που η MIG κατέχει άμεσα και β) ποσοστό 0,96% αντιστοιχεί σε 416.333 δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Euroline A.E.E.X.

Η Enet Solutions-Logicom ανέλαβε τη διανομή προϊόντων της Dell

Μεταξύ των προϊόντων της Dell που απευθύνονται στην αγορά αυτή ανήκουν τα μοντέλα των επιτραπέζιων και φορητών υπολογιστών Dell Studio, XPS και Inspiron, καθώς και περιφερειακές συσκευές όπως οθόνες και εκτυπωτές Dell.

Η Άντακομ ολοκλήρωσε την αποστολή των ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής στη Βουλή

Στις επόμενες ημέρες, αρμόδια στελέχη της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου θα παραδώσουν στους Βουλευτές και τους Γεν. Γραμματείς τα pin ενεργοποίησης των έξυπνων καρτών προκειμένου εκείνοι να αιτηθούν την έκδοση των ψηφιακών τους πιστοποιητικών από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του Σύζευξις.

Με τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών θα μπορούν να κρυπτογραφούν και να υπογράφουν ψηφιακά, ηλεκτρονικά διακινούμενα έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και να πραγματοποιούν ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η Αντακομ, βάση σύμβασης, έχει υλοποιήσει και φιλοξενεί από το 2006 στις ασφαλείς εγκαταστάσεις του Κέντρου Πιστοποίησης που διαθέτει, την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού του Σύζευξις.

Η υποδομή αυτή έχει τη δυνατότητα να εκδώσει 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά κρυπτογράφησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το τίμημα του συνολικού έργου ανέρχεται περίπου στο 1.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009.

Νέο Business Unit για τη Lamda Hellix

Τη Διεύθυνση του νέου Business Unit αναλαμβάνει ο Γιάννης Νούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ (MSc, MBA)  στέλεχος της LAMDA Hellix, ο οποίος είχε υπό την ευθύνη του μέχρι πρόσφατα το τμήμα DC D&D. Διευθυντής Πωλήσεων του unit αναλαμβάνει ο Γιώργος Καλουτάς, ο οποίος μέχρι πρόσφατα τελούσε καθήκοντα Territory Manager για την APC στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ματαιώθηκε διαγωνσιμός του ΟΣΕ

Η προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν τον Μάρτιο του 2006 και υπενθυμίζουμε ότι είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές οι ενώσεις εταιρειών
1) IBM – Οtenet,
2) Intracom – Siemens,
3) PC Systems – Q&R – Profile,
4) Infoquest – Decision,
5) Newsphone – Noetron και η εταιρεία
6) TSF Ζήνων

Η Intracom Telecom ανέλαβε έργο για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδικότερα, ο κύριος όγκος του έργου αφορά στην προμήθεια συσκευών switch της Cisco ενώ περιλαμβάνει ακόμα την προμήθεια adsl δρομολογητών καθώς και αναβάθμιση του λογισμικού HP Open View, που είναι ήδη εγκατεστημένο στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Εκτός της Intracom Telecom, προσφορά είχε καταθέσει αρχικά και η Space Hellas. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 804.123 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ αναμένεται η υλοποίησή του να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου.