Συνεργασία της Συστήματα Sunlight με την Celectric

Η δραστηριότητά της τα τελευταία 20 χρόνια αφορά στην προώθηση βιομηχανικών μπαταριών (traction και εφεδρικής χρήσης), μπαταριών αυτοκινήτου αλλά και φορτιστών για μπαταρίες στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο (Benelux). Η συνεργασία αφορά στην αντιπροσώπευση και προώθηση των βιομηχανικών μπαταριών Sunlight στην περιοχή Benelux.

Συγκεκριμένα θα διανέμονται βιομηχανικές μπαταρίες ανοικτού τύπου traction (PZS) και εφεδρικής χρήσης κλειστού τύπου. Οι μπαταρίες τύπου traction έχουν εφαρμογή σε περονοφόρα και γενικότερα ηλεκτροκίνητα οχήματα ενώ οι μπαταρίες τύπου Stand-by χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών όπως UPS, Τροφοδοτικά τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών κ.ά.

AON Hellas: Διαχείρηση κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι, μεταξύ άλλων, η ανατομία των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι διεθνείς τάσεις διαχείρισης κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης κινδύνων.

Intracom Telecom: Συνεργασία με τη BTC

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, η εταιρεία ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών που σχετίζονται με την κατασκευή του GSM δικτύου της BTC. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.

Έργο Check Point Power της Dataplex στο Ελ. Βενιζέλος

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συσκευών τύπου Check Point Firewall UTM Power 5070, για την ασφαλή διασύνδεση του δικτύου του οργανισμού. Οι συσκευές Firewall της Check Point Total Security παρέχουν throughput το οποίο φτάνει μέχρι και τα 14 Gbps, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν προστασία των εταιρικών πόρων από κακόβουλες επιθέσεις σε επίπεδο  εφαρμογής, antivirus, webfiltering, VPN, IPS και anti-spyware. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωμένης καταγραφή της κίνησης του δικτύου της εταιρείας και περαιτέρω ανάλυσης αυτής, βάσει των προτύπων SOX. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα $50,000 δολάρια ενώ ο χρόνος υλοποίησης ήταν 15 ημέρες.