Η απάντηση της Γενικής Leasing στη Lannet

Και συνεχίζει λέγοντας πως η Γενική Leasing σέβεται σε κάθε περίπτωση τη νομιμότητα και έχει συμμορφωθεί απολύτως σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις και Προσωρινές Διαταγές που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί. Επιφυλάσσεται δε όλων των νομίμων δικαιωμάτων της έναντι οποιουδήποτε δηλώνει ή υπαινίσσεται το αντίθετο.

Διψήφιος αριθμός ανάπτυξης για τη SAP

Πιο συγκεκριμένα, η SAP AG σημείωσε έσοδα της τάξης των 8,46 δισ. ευρώ από πωλήσεις λογισμικού και από την παροχή σχετικών υπηρεσιών, παρουσιάζοντας  αύξηση 16% σε σχέση με το χρηματοοικονομικό έτος 2007, όταν τα αντίστοιχα μεγέθη είχαν ανέλθει στα 7,43 δισ. ευρώ.

Η σημαντική αύξηση των εσόδων οδήγησε σε άνοδο των λειτουργικών κερδών κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (3,31 δισ. έναντι 2,79 δισ.). Και στην Ελλάδα, η SAP συνέχισε σταθερά τη δυναμική της πορεία, σημειώνοντας ανάπτυξη της τάξης του 27%  σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (πωλήσεις λογισμικού και συντήρησης).

Κατά το 2008, η SAP προσέλκυσε 73 νέους πελάτες στην Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ των οποίων: ΔΕΗ,  Cosmote, Groupama Φοίνιξ Aσφαλιστική, Marfin Investment Group, Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, X.A. Παπαελληνας & ΣΙΑ, Βιοϊατρική, Ράδιο Κορασίδης, ΙΟΝ, Design Doors.

Έναρξη λειτουργιών της Virtual Trip Spain S.L.

Στόχος του ομίλου Virtual Trip είναι οι πωλήσεις της θυγατρικής στην Ισπανία το 2011 να αποτελούν το 40% του κύκλου εργασιών του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου Virtual Trip ο Andrew Hughes, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ανέλαβε καθήκοντα Country Manager.

Η Virtual Trip Spain στεγάζεται στην περιοχή “La Moraleja”, προάστιο στα βόρεια της Μαδρίτης, μια περιοχή με έντονη επιχειρηματική ανάπτυξη στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, ενώ  το γραφείο βρίσκεται στη διεύθυνση “Avda de Europa, 14”.

Πλαίσιο Computers: Αύξηση πωλήσεων, μειωμένη κερδοφορία

Ωστόσο, η κερδοφορία εμφανίζεται μειωμένη κατά 56,8%. Οι λόγοι της εν λόγω μείωσης αποδίδονται τόσο στις ενδογενείς όσο και στις εξωγενείς δυσμενείς επιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδογενείς παράγοντες αφορούν την αύξηση του προσωπικού και ειδικότερα για την παράλληλη λειτουργία του κέντρου διανομής με το νέο αυτόματο και τον παλιό τρόπο, καθώς και στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω αυξημένου δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Ο Όμιλος στη διάρκεια του 2008, προέβη σε σειρά επενδύσεων τόσο για την αναμόρφωση και τη δημιουργία νέων καταστημάτων, όσο και για το νέο κέντρο διανομής στη Μαγούλα. Οι εξωγενείς παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες στα αστικά κέντρα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 με αποκορύφωμα τον εμπρησμό του μεγαλύτερου και ιστορικότερου καταστήματος της εταιρείας στη Στουρνάρη.

H Syntax Πληροφορική Χορηγός στο συνέδριο ISO/IEC 20000

Την Syntax θα εκπροσωπήσει ο υπεύθυνος υλοποιήσεων λύσεων SLM (Service Level Management), Σταύρος Λαγουδάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει συνοπτική, επισκοπική μελέτη έργου που διεκπεραίωσε επιτυχώς η εταιρεία, με εντολέα την Wind (Ιταλίας) και αποδέκτη την Enel (Ιταλίας), στο πλέον αναγνωρισμένο περιβάλλον Oblicore GuaranteeΤΜ.

H Teledrom επιλέγει το WebCRM της Interworks

Η Teledrom παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε διαχειριστές και παρόχους υποδομών που εγκαθιστούν και λειτουργούν δίκτυα IP & τηλεπικοινωνιών. Δύο σημεία-κλειδιά για την Teledrom είναι η διαχείριση των πωλήσεων από τη διοικητική ομάδα, καθώς επίσης η διαχείριση των βλαβών και των τεχνικών εργασιών, με την επιστροφή Αναφορών (Reports) σε όλη την εταιρεία.

H Sieben υλοποίησε έργο e-business start-up

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της οργάνωσης των επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας. Διαθέτοντας πλέον ένα εκτενές πελατολόγιο και λόγω των αυξημένων αναγκών της εταιρείας να βελτιώσει αλλά και να προωθήσει τον τρόπο επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο και μεταξύ των υπαλλήλων της, διάλεξε το e-business start-up της Sieben.

Η λύση βασίζεται στη λειτουργικότητα που προσφέρει ο Microsoft Small Business Server 2008 και το Microsoft Office System 2007 απαρτιζόμενο από τη δικτύωση των σταθμών εργασίας, την ανάπτυξη πλατφόρμας ενδοεταιρικής επικοινωνίας, τη χρήση business content management, groove και sharepoint services ενώ το δίκτυο θωρακίζεται με ασφάλεια.

Χρησιμοποιώντας τον Office Communications Server 2007 και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προϊόντα του Microsoft Office, η εταιρεία είναι σε θέση πλέον να αναβαθμίσει το τρόπο εργασίας της προωθώντας τη συνεργασία και επικοινωνία ενδοεταιρικά αλλά και με τους πελάτες της. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ήταν 25 ημέρες ενώ το κόστος του έργου ήταν περίπου στις 15.000 ευρώ.

H iteam ανέλαβε έργο για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Το έργο αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, για την επέκταση των λειτουργιών του υφιστάμενου συστήματος, με σκοπό την κάλυψη των ολοένα αυξημένων αναγκών της εταιρείας.