Ο Carl-Henric Svanberg, CEO της Ericsson, μέλος του Earth Institute

Ο διορισμός του αναδεικνύει τη σημασία των τηλεπικοινωνιών στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών. Ενισχύει, επίσης, τη δέσμευση της Ericsson να υποστηρίζει την επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης Χιλιετίας του Ο.Η.Ε., οι οποίοι αποσκοπούν στον περιορισμό της ακραίας φτώχειας παγκοσμίως.
Η συνεργασία μεταξύ της Ericsson και του Earth Institute άρχισε το 2007 με το έργο των Millennium Villages και, μέσα στην τελευταία διετία, απέδειξε πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και κυβερνήσεων.

H Intel εξετάζει το ενδεχόμενο επενδύσεων στη Ρουμανία

Παρά τις αρνητικές συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης στις επιλογές των καταναλωτών για την αγορά υπολογιστών, η Intel θα επιδιώξει να συνεχίσει το ετήσιο πρόγραμμα επενδύσεών της, οικονομικού ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων στα 2,6 GHz

Στόχος της Διαβούλευσης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, κυρίως όσον αφορά στον τρόπο και στο χρόνο που θα πρέπει να λάβει χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της αγοράς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε (2008/477/ΕΚ) την εναρμόνιση της χρήσης της ζώνης των 2,6 GHz (2 500-2 690 MHz) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε η ζώνη αυτή να διατεθεί, για την ανάπτυξη επίγειων συστημάτων, ικανών να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

1 στις 2 γυναίκες κάνουν χρήση του internet

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το Διαδίκτυο, το ποσοστό των γυναικών που το χρησιμοποιεί εκτιμάται στο 32% έναντι 46% στους άνδρες. Όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου από τις Ελληνίδες σε επίπεδο αστικότητας φαίνεται ότι οι γυναίκες που διαμένουν στα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας χρησιμοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις νέες τεχνολογίες (46% στην Αθήνα και 41% στη Θεσσαλονίκη) από ό,τι οι γυναίκες κάτοικοι αστικών και αγροτικών περιοχών (27% και 23% αντίστοιχα).

Η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη χρήση του Διαδικτύου μειώνεται σημαντικά στις νεαρότερες ηλικίες με την πάροδο των χρόνων. Σε ότι αφορά τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου, το 58% των γυναικών χρηστών χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά το Διαδίκτυο, σημειώνοντας την τετραετία 2005-2008 αύξηση της τάξεως των 12 περίπου ποσοστιαίων μονάδων.

Food Safety & Quality εφαρμογή του Trace Engine 3.0 από τη Lawson

Αποτέλεσμα αυτού είναι η απόλυτη  διαφάνεια αλλά και η πλήρης συμμόρφωση με τους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας.
Μέσα από την εφαρμογή αυτή οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείρισή τους, αλλά και την προστασία τους από πιθανούς κινδύνους που μπορεί να βλάψουν τον τελικό καταναλωτή. H Lawson εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Athentis Consulting.

Η Sony Ericsson αισιοδοξεί για τις πωλήσεις κινητών το 2009

Μάλιστα, έρευνα της GfΚ δείχνει ότι η συνολική αγορά των κινητών τηλεφώνων κινήθηκε ελαφρά ανοδικά με τον όγκο των πωλήσεων να αυξάνεται κατά 0,9% και την αξία κατά 1,3%. O συνολικός αριθμός των συσκευών που πωλήθηκαν την περασμένη χρονιά εκτιμώνται περίπου σε 4 εκατομμύρια.

Έξι προσφορές κατατέθηκαν στο διαγωνισμό τηλεκπαίδευσης του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τηλεκπαίδευσης διάρκειας 600 διδακτικών ωρών, με χρήση σχετικών εργαλείων αξιοποιώντας κατάλληλες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, αφορά στην ανάπτυξη και προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση των Εκπαιδευτικών Ενεργειών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. (Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεκπαίδευσης). Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω διαγωνισμός ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 16 Φεβρουαρίου αλλά αναβλήθηκε. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.100.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.