Ericsson και DT δοκιμάζουν οπτική μετάδοση υψηλότερου εύρους ζώνης

Εκτός άλλων κοινών δραστηριοτήτων τους, η Ericsson και η DT ασχολούνται με το έργο Ε&Α δημόσιας χρηματοδότησης 100GET, στο πλαίσιο του οποίου έγινε η δοκιμή. Η νέα τεχνολογία (που παρασχέθηκε σε αυτήν τη δοκιμή από την πλατφόρμα Marconi MHL 3000 WDM) θα εξυπηρετήσει τις σταθερά αυξανόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες πελατών σε σταθερά και κινητά ευρυζωνικά δίκτυα. Με τη σημαντική επαύξηση των χωρητικοτήτων ήδη υπαρχόντων δικτύων οπτικών ινών, το σύστημα οπτικής μεταφοράς βοηθά τους παρόχους δικτύου να κλιμακώνουν τις δραστηριότητές τους, με αυξανόμενη κεφαλαιακή δαπάνη, και να μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας ανά bit και κατά συνέπεια και το κόστος.

H Dell και η Ελμηsystems συνάπτυν συμφωνία συνεργασίας

Η Ελμηsystems μέσω της εισόδου της στο πρόγραμμα Dell PartnerDirect αποκτά πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell σχεδιάζοντας προηγμένες λύσεις για τους πελάτες της.

Experian: Μειώνεται η καταναλωτική δαπάνη στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δαπάνες των καταναλωτών θα συνεχίσουν να μειώνονται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έως το 2010. Στην Ευρωζώνη αναμένεται να δούμε μείωση στις δαπάνες των νοικοκυριών της τάξης του 1% για το 2009, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να εμφανίζονται στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι οικονομικοί αναλυτές της Experian αναμένουν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα καθυστερήσουν τις αγορές για καταναλωτικά αγαθά διαρκείας, έως και 2 έτη.

Συμφωνία Google – epa για φιλοξενία περιεχομένου στο Google News

Βάσει της νέας συνεργασίας οι χρήστες του Google News θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, πρωτότυπες φωτογραφίες και άρθρα από τις διαδικτυακές υπηρεσίες των οκτώ από τα έντεκα μετοχικά πρακτορεία της epa, μεταξύ των οποίων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

H Exodus παρουσιάζει δύο νέες λύσεις στον τραπεζικό τομέα

Στο Forum ο CTO της Exodus, Μάνος Μαργαρίτης, θα κάνει παρουσίαση με θέμα “Ο ρόλος της πληροφορικής σε περίοδο κρίσης: Ρευστότητα & Μείωση Κόστους”. Κατά τη διάρκεια του Forum οι σύνεδροι θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δύο νέες λύσεις της εταιρείας: το σύστημα αυτοματοποίησης των διαδικασιών των Μονάδων Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) iComply και το  Σύστημα Διαχείρισης Τιτλοποιημένων Χαρτοφυλακίων, Securitize.

H Cisco παρουσιάζει λύσεις Virtualiziation μέσω Unified Computing

Η Cisco, με την εν λόγω αρχιτεκτονική, εκπληρώνει την υπόσχεση για λύσεις virtualization μέσω Ενοποιημένων Υπολογιστικών Συστημάτων (Unified Computing). Το κλειδί στην προσέγγιση της Cisco είναι το Ενοποιημένο Υπολογιστικό Σύστημα, το οποίο ενοποιεί την πρόσβαση στις υποδομές πληροφορικής, δικτύου και αποθήκευσης, καθώς και τις λύσεις virtualization σε ένα μοναδικό σε επάρκεια ενέργειας σύστημα, το οποίο μπορεί να μειώσει τις δαπάνες για υπολογιστικές υποδομές και την πολυπλοκότητα, να συμβάλλει στην αύξηση των κεφαλαίων αλλά και στη βελτίωση της επιχειρησιακής ευελιξίας στο μέλλον.

H Terra ανέλαβε έργο G.I.S. για τους Δήμους των Ιονίων Νησιών

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού περιβάλλοντος για την υποστήριξη και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Εκτός από την Terra, αρχικά είχε καταθέσει προσφορά και η Talent. Ο χρόνος υλοποίησης και παράδοσης του έργου προσδιορίζεται στα τέλη Απριλίου 2009. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 307.605 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ολοκληρωμένο έργο ECM της Intelli για την Citibank

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί την επεξεργασία και ηλεκτρονική διαχείριση των τιμολογίων της εταιρείας ενώ προβλέπεται να επεκταθεί και σε άλλα έγγραφα όπως  νομικά έγγραφα, παραγγελίες, δελτία συντηρήσεως κλπ. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας προσφέρονται υπό το μοντέλο SaaS (Software as a Service) και περιέχει modules document management, workflow και collaboration.

Παράλληλα έλαβε χώρα η έναρξη της ολοκληρωμένη υπηρεσίας  βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας πελατών για την τράπεζα από την ομάδα της Intelli Solutions κάνοντας χρήση της υπηρεσίας taxis phone του Υπουργείου Οικονομικών.  Η διαδικασία επανασχεδιάστηκε κεντρικά και πλέον επιβεβαιώνονται εκατοντάδες ΑΦΜ ημερησίως εξασφαλίζοντας για την τράπεζα την φορολογική εγκυρότητα των πελατών της.

Τέλος, ενοποιήθηκε η λύση Advance Fax Server Solution με τις πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου (ECM) για την ελαχιστοποίηση του κόστους και την βελτίωση της αποδοτικότητας και της εξυπηρέτησης του πελάτη.
Η Advance Fax Server Solution είναι μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης και ταξινόμησης εγγράφων fax που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αυτόματης δρομολόγησης ή ταξινόμησης των εγγράφων με βάση το περιεχόμενο ή τον αποστολέα.