Έργο της ένωσης Exodus-Impetus-Top Vision στο λιμάνι της Πάτρας

Το έργο αυτό αποτελεί ένα σύστημα πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των φορέων διοίκησης των λιμένων για τη διαχείριση των λιμένων και την πληροφόρηση και ενημέρωση των επιβατών που ταξιδεύουν δια θαλάσσης στο εξωτερικό μέσω των λιμένων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), Ηπείρου (Ηγουμενίτσα), Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) και Πούλιας (Mπάρι, Μπρίντιζι) για θέματα συνδυασμένων μεταφορών. Με αυτό το έργο θα επιτευχθεί η ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής (εξοπλισμού και λογισμικού) για τη διάθεση ηλεκτρονικής πληροφόρησης και τη διάθεση αυτοματοποιημένων συναλλαγών μέσω διαδικτύου, στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και της ποιότητας αυτών προς τους επισκέπτες της χώρας μας.

Παράλληλα θα αναπτυχθούν υποσυστήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας επιβατών. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε 1.342.490 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και στο διαγωνισμό είχαν κατατεθεί άλλες 3 προσφορές.