Κερδοφορία για την Profile παρά τις δυσμενείς συνθήκες

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο Όμιλος εμφανίζει κύκλο εργασιών 16,6 εκατ. ευρώ από 16,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε 3,4 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ., ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 17%. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώνονται σε 1,24 εκατ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 39%. Η μείωση στην κερδοφορία προέκυψε, σύμφωνα με την εταιρεία, κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα των αυξημένων αποσβέσεων και αναπτυξιακών δαπανών (επενδύσεις, πρόσληψη νέου προσωπικού, κ.ά.) καθώς και των προβλέψεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας Profile διαμορφώθηκε εντός του 2008 στα 14,3 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 0,3 εκατ. ευρώ,  ενώ το EBIDTA διαμορφώθηκε στα 2,2 εκατ ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η μείωση των μεγεθών της μητρικής εταιρείας οφείλεται αφενός στην πλήρη δραστηριοποίηση των θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες χειρίζονται πλέον σημαντικά έργα και αφετέρου σε αναπτυξιακές δαπάνες.

Το 2008 οι δύο κύριες επιχειρηματικές μονάδες της εταιρείας εμφάνισαν για πρώτη φορά σχεδόν ισομερή συμβολή στα έσοδα του Ομίλου με το Business Solutions Division να συμβάλλει σημαντικά μέσω πλέον των 10 έργων στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, το Financial Solutions Division συνέβαλε με την αύξηση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρες της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής.

Σε ότι αφορά την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση του Ομίλου της Profile εκτιμά ότι συγκεκριμένοι παράγοντες επιτρέπουν αισιοδοξία παρά την εκτεταμένη διεθνή κρίση. Ειδικότερα, η έως τώρα πορεία των εργασιών – και ιδιαίτερα των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό – καθώς και οι προοπτικές ανάληψης σημαντικών νέων έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της Profile.

H Fujitsu Siemens μετονομάζεται σε Fujitsu Technology Solutions

Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί από κοινού με την Fujitsu Services και κάτω από μία ενιαία διοίκηση υπό την ομπρέλα του brand Fujitsu. Και οι δύο εταιρείες διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα για εταιρικούς πελάτες στην περιοχή EMEA.

“Με τις δυνατότητες και την παγκόσμια προοπτική που φέρνει η Fujitsu Technology Solutions, θα έχουμε την δυνατότητα να μετασχηματίσουμε τον τρόπο που η Fujitsu λειτουργεί,” είπε ο κ. Kuniaki Nozoe, Πρόεδρος της Fujitsu Limited. “Μπορούμε να εφαρμόζουμε το μότο ‘Think Global’ με το λανσάρισμα νέων προϊόντων και έπειτα να υλοποιούμε το ‘Act Local’ εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών”.

Kοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων

Ειδικότερα το 2008, μετρήθηκε ότι το 96,6% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και 8 στις 10 διαθέτουν σύνδεση ευρείας ζώνης. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις επιχειρηματικές διαδικασίες κυμαίνεται σε συγκρίσιμα επίπεδα με την ΕΕ27. Ακόμα, περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, ενώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί πλέον δημοφιλή οικιακή συσκευή. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα χρήσης, 1 στους 3 Έλληνες χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο εβδομαδιαίως ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε στην καθημερινή χρήση του Διαδικτύου από τους Έλληνες χρήστες (66% το 2008).

Το iPhone θα υποστηρίζει το Microsoft Office

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της έκθεσης CTIA Wireless 2009. Η εφαρμογή θα δίνει δυνατότητα για διαμόρφωση κειμένου, αλλαγή γραμματοσειρών, αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση κειμένου στο Word,  ενώ στο Excel θα υποστηρίζονται μαθηματικές και στατιστικές συναρτήσεις, διαμόρφωση κελιών και αλλαγή μεγέθους στηλών και γραμμών.

Η Quickoffice, κατασκευάστρια της εφαρμογής, ανακοίνωσε ότι η τιμή διάθεσης θα είναι λιγότερο από 20 δολάρια.
Με την κίνηση αυτή το iPhone φέρνει ακόμα πιο κοντά τους business users, οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τα έγγραφα από τον υπολογιστή του γραφείου στο smartphone και κάνει ακόμα σκληρότερο τον ανταγωνισμό για τα Windows Mobile.

H PC Systems επιστρέφει στην κερδοφορία σημειώνοντας αύξηση 36%

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) της εταιρείας ανήλθαν στα 3,092,186 ευρώ το 2008, έναντι 2,267,318 ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 36%. Τα κέρδη προ φόρων για το 2008 διαμορφώθηκαν στα 1,359,281 ευρώ , από 829,513 Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή αύξηση 63%. Σύμφωνα πάντα με τις επίσημες Λογιστικές Καταστάσεις, τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 764,997 Ευρώ, έναντι ζημιών 1,269,551 ευρώ για το 2007.

Νέο κεφάλαιο για την Altec

Το σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της ALTEC περιλαμβάνει τα εξής:
1. Απόσχιση της δραστηριότητας τυποποιημένου λογισμικού και συστημάτων E.R.P. επιχειρήσεων (“Software”) και της δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων για τον Δημόσιο, Τραπεζικό και Ιδιωτικό Τομέα (“Ιntegration”) και εισφορά τους σε 100% θυγατρικές του Ομίλου. Ο εν λόγω μετασχηματισμός αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ομίλου για επικέντρωση στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού και των εφαρμογών ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, στους οποίους κατέχει ηγετική θέση, και αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάδειξη των διακριτών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
2. Πώληση των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας με σκοπό την άμεση μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων της Altec.
3.  Πώληση συμμετοχών της Εταιρείας με σκοπό τη χρηματοδότηση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας και την άμεση ενίσχυση της ρευστότητας της.
4.  Καθολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, η οποία θα περιλαμβάνει μεταφορά δανεισμού στις δραστηριότητες software και integration, και αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με την έκδοση [μακροχρόνιων] ομολογιακών δανείων, καθώς και συμμετοχή των Τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο της ALTEC.

Αύξηση τζίρου 23,9% για τη Scan

Ειδικότερα, ο τομέας ScanHR παρουσίασε αύξηση τζίρου 20% σε σχέση με το 2007, σημειώνοντας σημαντική αύξηση εγκαταστάσεων σε νέους πελάτες. Για το 2009 αναμένεται αύξηση τζίρου της τάξης του 5,4% στον τομέα, ο οποίος προβλέπεται να φτάσει στο 53% του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Ο τομέας ScanParking παρουσίασε αύξηση τζίρου της τάξης του 43% ενώ ο τομέας ScanAccess παρέμεινε σταθερός με μικρή αύξηση της τάξης του 1,3%.

Απάντηση της Info-Quest στη χθεσινή επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Ολοκληρώθηκε ο νομικός και οικονομικός έλεγχος της Rainbow για τα στοιχεία της εταιρείας μέχρι την 31/12/2008, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις που να διαφοροποιούν το προσφερθέν τμήμα των ευρώ 1,46 ανά μετοχή.
2. Υπεβλήθη, προς διαπραγμάτευση, σχέδιο σύμβασης προς το βασικό μέτοχο της εταιρείας για την αγορά των μετοχών του, στο οποίο περιέχονται και όροι για την ανάληψη διαφόρων εγγυήσεων εκ μέρους του.
3. Δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η συμφωνία με την Apple για τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα και Κύπρο, με 3ετή τουλάχιστον διάρκεια. Η συμφωνία αυτή αποτελεί, μεταξύ των άλλων, βασικό όρο στη μη δεσμευτική προσφορά μας, η οποία ισχύει μέχρι την 15η Μαΐου 2009.

Συνεργασία μεταξύ Rainbow και System Graph Technologies

Έτσι από σήμερα, η System Graph Technologies θα αποτελεί επίσημο μέλος του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Μεταπωλητών της Rainbow για τα προϊόντα της Apple (Apple Authorized Reseller). H System Graph Technologies δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών, με εξειδίκευση στη διάθεση και την υποστήριξη Apple προϊόντων. Η εταιρεία διαθέτει έκθεση στην λεωφόρο Μεσογείων και τον δικτυακό τόπο www.systemgraph.gr.

H On Telecom συζητά την εξαγορά των Argonet – Net One

Οι μέτοχοι των Argonet – Net One μεταξύ των οποίων είναι η επενδυτική εταιρεία Sciens Capital και ο σαουδαραβικός όμιλος Olayan θα συμμετάσχουν στη συνέχεια στη νέα εταιρεία συνεισφέροντας κεφάλαια με την ευκαιρία νέας αύξησης κεφαλαίου. Παράλληλα οι μέτοχοι της On διεξάγουν και διαπραγματεύσεις με τους μετόχους της Vivodi με την προοπτική και η τελευταία να συμμετάσχει στο παραπάνω νέο σχήμα.