Πρωτοβουλίες εκμάθησης Η/Υ από Microsoft & Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού

Πρόκειται για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου “Απεριόριστες Δυνατότητες” στο Δήμο Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη και την πρωτοβουλία “Μάθε Τεχνολογία”. Μέσω της πρωτοβουλίας “Απεριόριστες Δυνατότητες”, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Φορέα Πιστοποίησης ECDL Ελλάς, παρέχεται σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες, η δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και πιστοποίησης των γνώσεων αυτών δωρεάν. Η διάρκεια των κύκλων των μαθημάτων είναι 56 διδακτικές ώρες. Το πρόγραμμα στο Δήμο Πολίχνης υπολογίζεται να διαρκέσει μέχρι το 2010 και εκτιμάται συνολικά να επιμορφωθούν περίπου 100 άτομα.

ΥΠΟΙΟ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία βελτίωσης Ε9

Η νέα Υπηρεσία απευθύνεται στους πολίτες, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η δήλωση ή οι δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) που υπέβαλαν κατά τα έτη 2005 έως 2008 εμφανίζουν λάθη και παραλείψεις ως προς τα στοιχεία του Πίνακα 1. Τα συγκεκριμένα προβλήματα καθιστούν αδύνατη, τη σύνθεση της εικόνας της περιουσιακής τους κατάστασης, όπως αυτή ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2008 και, κατ’ επέκταση την επεξεργασία και την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ. Προϋπόθεση για τη χρήση της νέας υπηρεσίας είναι η παραλαβή του σχετικού Ειδοποιητηρίου, στο οποίο περιγράφονται τα συγκεκριμένα λάθη ή παραλείψεις και ο ειδικός κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή.

ΟΤΕ: Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας

Συγκεκριμένα, όπως έκρινε το ΣΕΕ, (απόφαση Α/3961/10.04.2009), με αφορμή διαφημιστική επικοινωνία εναλλακτικού παρόχου για πακέτο σταθερής τηλεφωνίας, “η χρησιμοποίηση του εμπορικού σήματος του ΟΤΕ ως σημείο αναφοράς για το ύψος της χρέωσης του διαφημιζόμενου προϊόντος, χωρίς μάλιστα την άδεια ή συναίνεσή του, συνιστά παράβαση του άρθρου 1 των Βασικών Αρχών του ΕΚΔ-Ε, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη τήρησης των αρχών του θεμιτού ανταγωνισμού”.

Στην απόφαση τονίζεται χαρακτηριστικά ότι “η διατύπωση “χωρίς πάγιο ΟΤΕ”, αποτελεί μέτρο δυσμενούς σύγκρισης εις βάρος του Οργανισμού, γιατί εύλογα δημιουργείται -τουλάχιστον σε μερίδα του κοινού- η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα των εναλλακτικών παρόχων τηλεφωνίας συνήθως δε βαρύνονται με τέτοιου είδους πάγιες χρεώσεις, γεγονός που δεν είναι ακριβές”.

H Multirama ο πρώτος Solo Gateway Plainum Partner της Virtual Trip

Το Solo Gateway αποτελεί λύση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας (Unified Communication) ικανή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της κάθε επιχείρησης.

H Business Effect υλοποίησε έργο RFID στη Διακίνησις

Πρόκειται για μία από τις αποθήκες που ανήκουν στη Διακίνησις συνολικής επιφάνειας 25.000 τ.μ., στην οποία αποθηκεύονται και διακινούνται τα προϊόντα πολυεθνικής εταιρείας τροφίμων.

Εν αντιθέσει με τους γνωστούς γραμμωτούς κωδικούς (barcodes), η τεχνολογία RFID επιτρέπει τη μαζική αναγνώριση αντικειμένων χωρίς οπτική επαφή και ανθρώπινους χειρισμούς και συνεπώς εξασφαλίζει την απόλυτη ακρίβεια αναγνώρισης, τον εκμηδενισμό των τυχαίων ή μη σφαλμάτων και την υποχρεωτική τήρηση των διαδικασιών της επιχείρησης.

Η λύση της Business Effect περιλαμβάνει τη σήμανση των παλετών και των παλετοθέσεων με ειδικές ετικέτες RFID, τον εξοπλισμό των περονοφόρων με φορητά τερματικά και αναγνώστες RFID, καθώς και την εγκατάσταση πυλών RFID (Portals) στις ράμπες φόρτωσης των μεταφορικών μέσων.

Η Ένωση Πλέγμα & Επιτροπή Ερευνών Παν. Θεσσαλίας ανέλαβε έργο G.I.S. του Υπ. Εσ.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 545.579 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.