Το πρώτο ρολόι ανέπαφων πληρωμών από την Austria Card, θυγατρική της Λύκος

Το εν λόγω ρολόι είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία PayPass της MasterCard. Το ρολόι κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την LAKS, αυστριακή εταιρεία κατασκευής ρολογιών και την Austria Card, προμηθευτής smart cards και προσωποποιημένων υπηρεσιών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η Inform Λύκος είναι ο κύριος μέτοχος της Austria Card αφού κατέχει το 85% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι καταναλωτές απλά τοποθετούν το ρολόι πάνω στα τερματικά που φέρουν την τεχνολογία PayPass που βρίσκονται στα σημεία πώλησης και πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους.

Για συναλλαγές μέχρι 100 ντιρχάμ, το νόμισμα των Αραβικών Εμιράτων, δεν απαιτείται κάποιο pin ή υπογραφή, κάτι που όμως συμβαίνει σε συναλλαγές άνω των 100 ντιρχάμ, για λόγους ασφάλειας.

Στρατηγική αλλαγή για την Apple

Η εν λόγω κίνηση αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων στρατηγικών αλλαγών της Apple, η οποία ελπίζει με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσει αποκλειστικές δυνατότητες για τους υπολογιστές και τα gadget ενώ παράλληλα να προστατεύσει τη δουλειά της από τους ανταγωνιστές. Μία από τις βασικότερες ενδείξεις του συγκεκριμένου σχεδίου της Apple είναι η πρόσληψη του Raja Koduri, ο οποίος προηγουμένως κατείχε τη θέση του Chief Technology Officer στην AMD.

Ανώτατα στελέχη στο πάνελ ομιλητών του SAP Forum ’09

Αναλυτικότερα, στο πάνελ συμμετέχουν οι Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, Χαράλαμπος Μαζαράκης, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Τιτάν, Στέλιος Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Piscines Ideales. Οι διακεκριμένοι ομιλητές του SAP Forum 09, θα παρουσιάσουν την άποψη τους για το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, καθώς επίσης και για το πώς η τεχνολογία τις βοηθά να θέσουν σε εφαρμογή τα επιχειρηματικά τους πλάνα και να βελτιστοποιήσουν απαραίτητες για την επιχειρησιακή συνέχεια και επιτυχία, διαδικασίες.

Σε διαβούλευση για την προκήρυξη έργου ευρυζωνικών υπηρεσιών ο Δ. Καβάλας

Ο Δ. Καβάλας έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών, τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο και την ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών της.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανάπτυξη μίας Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (ΔΠΗΣ) που θα αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες των ΤΠΕ και θα συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη συμμετοχή και επικοινωνία των πολιτών με τον Δήμο Καβάλας, ενδυναμώνοντας την τοπική κοινότητα. Το έργο στοχεύει στην προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων (wi-fi hot spots).

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 “Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης”, Κατηγορία Πράξης 3: “Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών”, του Ε.Π. “ΚτΠ” και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 235.858 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αναβλήθηκε ο διαγωνισμός του έργου διαχείρισης περιβάλλοντος Ευβοίας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Το συγκεκριμένο έργο φορά την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων. Το σύστημα θα αποτελείται από πληροφοριακές υποδομές, υπόβαθρα γεωγραφικών δεδομένων, σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, επιχειρησιακών πόρων, και ροής δεδομένων πεδίου, καθώς και από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης – πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 686.555 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στρατηγική συνεργασία μεταξύ MD5 και Fortinet

Στόχος της συνεργασίας είναι να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση για ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας που θα προστατεύουν τα δίκτυα και τα δεδομένα των εταιρειών.

Η Fortinet επελέγη από την MD5 λόγω του δημοφιλούς εμπορικού της ονόματος, του μεγάλου μεριδίου που έχει στην αγορά προϊόντων UTM, καθώς και λόγω της ευρείας γκάμας προϊόντων, που προσφέρουν κεντρική και ελεγχόμενη ασφάλεια (granular security) με υψηλό επίπεδο απόδοσης δικτύου, χαρακτηριστικά εξαιρετικά σημαντικά για το δίκτυο μεταπωλητών της MD5.

Στην Ερατοσθένης το G.I.S. του Δ. Περιστερίου

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών του Δήμου Περιστερίου, αξιοποιώντας το ήδη υπάρχον υπόβαθρο, για: α) τη διαχείριση των χωροταξικών και πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου, των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του, β) τη διαχείριση του στόλου οχημάτων και του προσωπικού εξωτερικών εργασιών, γ) τη διαχείριση αντιμετώπισης κρίσεων με στόχο αφ’ ενός την ανατροπή απαρχαιωμένων μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και την δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού εργασιακού περιβάλλοντος, με την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών, για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους.

Αφετέρου, το ενιαίο και ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών του Δήμου να αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας και διάχυσης δεδομένων με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Νομού και ευρύτερα την δημόσια διοίκηση.  Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που μπορούν να απεικονιστούν στον χώρο, θα απεικονίζονται στους ψηφιακούς χάρτες του Δήμου (σημιεακά-γραμμικά ή πολυγωνικά), με πραγματική γεωγραφική ακρίβεια χ/ψ. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 325.726 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τρεις προσφορές κατατέθηκαν στον έξυπνο οικοσμό του Δ. Αρχανών

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία ενός “Έξυπνου Οικισμού” (e-Archanes) στο Δήμο Αρχανών της Περιφέρειας Κρήτης. Βασικός σκοπός του Έργου είναι να συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών που διαμένουν, δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται τον Δήμο Αρχανών, να τους εξοικειώσει με τις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας μέσω των ΤΠΕ αφενός βελτιωμένες ποιοτικά υπάρχουσες υπηρεσίες, αφετέρου νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: η αύξηση του ποσοστού χρήσης του Διαδικτύου και των υπηρεσιών που παρέχει, από τους δημότες του Δήμου Αρχανών, η ενίσχυση του βαθμού ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας δίνοντας βάρος στους βαθμούς προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και ενημέρωσης των ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίηση και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η άρση της ψηφιακής απομόνωσης των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των “απομακρυσμένων” και ορεινών περιοχών και η δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκής αποδοχής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των ανέργων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.980.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.