Αύξηση κερδοφορίας & τζίρου για την Centric το α’ τρίμηνο του 2009

Η δυναμική ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου, SEE Sports Ltd (100%) και ECN Ltd (51%), που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας, συνέβαλαν στην αύξηση του Ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών κατά 48%, για το πρώτο τρίμηνο του 2009 που ανήλθε σε 205,40 εκατ. ευρώ, έναντι 138,80 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αντίστοιχα, τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 5,62 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009, έναντι 3,84 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 46,5%. Το περιθώριο Μικτού Κέρδους διατηρήθηκε σταθερό στο 2,7% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μέγεθος που υπερβαίνει τον μέσο όρο του κλάδου.

Άνοδος & Conceptum προμήθευσαν με λογισμικό Adobe 405 σχολεία πανελλαδικά

Η προμήθεια αυτή, έγινε στο πλαίσιο ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, που εξήγγειλε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο “Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή”. Η Conceptum παρέδωσε στα ΕΠΑΛ και ΣΕΚ της χώρας, συνολικά 3276 άδειες λογισμικό Adobe Web Premium καθώς και 1584 άδειες Adobe Premiere Pro. Μαζί με τις άδειες τα σχολεία προμηθεύτηκαν και όλα τα απαραίτητα έντυπα τυπικής τεκμηρίωσης καθώς και το συνοδευτικό υλικό, όπως όριζε η προκήρυξη του διαγωνισμού. Το λογισμικό συνοδευόταν από το πρόγραμμα “Upgrade Plan”, βάσει του οποίου δικαιούνται όλες τις αναβαθμίσεις των προϊόντων που προμηθεύτηκαν, για τους επόμενους 12 μήνες από την αγορά. Τέλος, θα προσφερθούν εκπαιδευτικές ημερίδες για την επιμόρφωση των καθηγητών των σχολείων.

Collaboration in Motion από τη Cisco

Το Collaboration in Motion περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες των σειρών Cisco WebEx, Cisco Unified Communications, Cisco Unified Wireless Network και Cisco Advanced Services, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες συνεργασίας για το φορητό περιβάλλον εργασίας. Στόχος της στρατηγικής αυτής προσέγγισης είναι να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο ενσύρματο δίκτυο μίας εγκατάστασης, σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εκτός εγκατάστασης και σε ένα δίκτυο Wi-Fi υψηλής απόδοσης, δηλαδή συνεργασία σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας.

Διαβούλευση ανοικτού διαγωνισμού ΤΕΔΚ Ν. Άρτας

Το υποέργο προκηρύσσεται στο πλαίσιο του έργου “Διευρυμένο Ευρυζωνικό Δίκτυο Νέων Υπηρεσιών και Προβολής”, που είναι ενταγμένο στην Πρόσκληση 192, Μέτρο 4.2 “Ανάπτυξη Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης”, κατηγορία Πράξης 3 “Προώθηση της Ανάπτυξης Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών”, του Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση δέσμης νέων εφαρμογών διαχείρισης πόρων, τηλεπληροφόρησης, τουριστικής καθοδήγησης και προβολής, τηλεδιάσκεψης – τηλεσυνεργασίας.

Στο πλαίσιο του παρόντος θα γίνει: α) η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συνόλου των εφαρμογών του Διευρυμένου Δικτύου, β) νέες εφαρμογές θα αναπτυχθούν για τη διευκόλυνση της πρόσβασης με βάση τις ιδιαιτερότητες του Διευρυμένου Δικτύου και γ) η επεξεργασία και καταχώρηση υλικού προστιθέμενης αξίας για όλους τους φορείς της περιοχής. Το έργο αποτελείται από πέντε φάσεις:

Η πρώτη φάση του έργου, αφορά στην Εφαρμογή Διαχείρισης Πόρων, η δεύτερη φάση αφορά στην Ανάπτυξη Υποσυστήματος Τηλεπληροφόρησης Πολιτών, η τρίτη Φάση αφορά στην Ανάπτυξη υποσυστήματος τουριστικής καθοδήγησης και προβολής, η τέταρτη φάση αφορά στην Ανάπτυξη υποσυστήματος Διαχείρισης ψηφιακού υλικού και η πέμπτη φάση του Έργου αφορά στην Εγκατάσταση λογισμικού Τηλεδιάσκεψης αντίστοιχα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 104.033 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στρατηγική συνεργασία της Syntax με τη Zenulta

H κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη στρατηγικής ανάπτυξης για τη Zenulta, σαν μέρος του σχεδίου ανάπτυξης της σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες CIS, η Syntax θα προωθήσει την τεχνολογία της Zenulta, Zenulta Enterprise Event Proximity Correlation technology, η οποία παρέχει συσχέτιση αναφορών προβλημάτων για τα δίκτυα και την ασφάλεια υπηρεσιών. “Επενδύουμε σε έναν συνεργάτη, που ξέραμε πως θα ήταν καινοτόμος στην παροχή και διάδοση των λύσεων  της Zenulta”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Derek Johnson, Chief Operating Officer, Zenulta.

“Σαν συνεργάτες της Zenulta στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες CIS δεσμευόμαστε για την επιτυχία της επένδυσης. Η Zenulta διαθέτει τεχνολογία αιχμής, την οποία θα διαδώσουμε  στην αγορά. Η
Syntax έχει την εξειδίκευση και τις δεξιότητες να προωθήσει αυτή τη λύση, με τον ποιο αποδοτικό τρόπο προς όφελος των πελατών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε”, δήλωσε ο Αχιλλέας Φιλιππόπουλος, Διευθυντής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, της Syntax Πληροφορική.

Oι Cosmos & OTS ανέλαβαν έργο για την ΚτΠ

Το συγκεκριμένο έργο, που κατακυρώθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην ένωση των εταιρειών Cosmos Business Systems – OTS, έχει συνολικό ύψος προϋπολογισμού 1.679.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει τόσο έργα υποδομής (εξοπλισμός, δίκτυα) , όσο και εφαρμογές λογισμικού (Portal, content) καθώς και την προβολή του στις τοπικές κοινωνίες.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, οι πολίτες κάθε Περιφέρειας της χώρας, αποκτούν ένα σύγχρονο “εργαλείο” που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ιδίων  και των Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων πόρων.

Η ένωση Cosmos – OTS  θα παρουσιάσει τη λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης, μέσα από την διοργάνωση 13 ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα στις πρωτεύουσες των 13 Περιφερειών της Ελλάδος. Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα στις 25 Μαΐου 2009.