Συνέδριο Profitability Focused Performance Management από την SAS

Βασικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο Gary Cokins, Γκουρού της SAS στον τομέα της Διαχείρισης Απόδοσης και συγγραφέας πολλών best selling βιβλίων ειδικών για το συγκεκριμένο τομέα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται σε CEOs, Οικονομικούς Διευθυντές και στελέχη του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα(CFOs, Finance Directors, Financial Controllers, κ.λπ.), Διευθυντές Marketing, Διευθυντές ΙΤ, και γενικά σε υψηλόβαθμα στελέχη που μετέχουν στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Συνεργασία Otesat – Maritel και Fortune Technologies

Με την αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και της τεχνογνωσίας της Otesat-Maritel σε θέματα δορυφορικών ναυτιλιακών επικοινωνιών, καθώς και της εξειδίκευσης της Fortune Technologies στο τομέα της πληροφορικής και των ναυτιλιακών ERP συστημάτων, όπως το Navision της Microsoft, οι εταιρείες στοχεύουν στη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών, για υπηρεσίες/δραστηριότητες η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική από τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας, που ισχύουν για τη ποντοπόρο ναυτιλία.

Υπεγράφη η σύμβαση συνεργασίας AVMap – DigitalGlobe

Η συμφωνία καθιστά την AVMap partner και άμεσο μεταπωλητή της DigitalGlobe για την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που Ελληνική εταιρεία αποκτά απευθείας πρόσβαση στους δορυφόρους QuickBird WorldView-1 WorldView-2. Έως σήμερα, όλες οι εταιρείες, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, έπρεπε να απευθύνονται σε Ευρωπαϊκούς οίκους για την προμήθεια των εικόνων, αυξάνοντας σημαντικά και το κόστος και τον χρόνο παράδοσης.

Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον πελάτη να προμηθεύεται δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας με ιδιαίτερα μικρό χρόνο παράδοσης (4 έως 48 ώρες). Εκτός της ταχύτητας εκτέλεσης των παραγγελιών, η συμφωνία προβλέπει προνομιακές τιμές, ευελιξία στον προγραμματισμό των δορυφόρων για εξειδικευμένες λήψεις, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του προσωπικού της AVMap στις εγκαταστάσεις της DigitalGlobe.

Εκδήλωση της Uni Systems για φαρμακευτικές εταιρείεςμε τίτλο “eCTD for Pharma”

Το θέμα αφορά σε υποχρεωτική συμμόρφωση ως προς τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με το ηλεκτρονικό πρότυπο (eCTD – electronic Common Technical Document), σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η δομή του φακέλου που κατατίθεται στην αρμόδια αρχή (Ε.Ο.Φ.) της κάθε χώρας, προκειμένου ένα συγκεκριμένο σκεύασμα να εγκριθεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά. Ήδη, έχουν προσαρμοσθεί σε αυτό τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε., ενώ η καταληκτική ημερομηνία είναι τα τέλη Δεκεμβρίου 2009.

Για τη συμμόρφωση των φαρμακευτικών εταιρειών ως προς το πρότυπο αυτό, απαιτούνται, εκτός από το κατάλληλο λογισμικό, εσωτερικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας προετοιμασίας του φακέλου. Η Uni Systems προσφέρει το λογισμικό eCTD Manager της εταιρείας Extedo και το λογισμικό Documentum της EMC, ενώ συνδυάζει τις υπηρεσίες της εταιρείας Pharos, η οποία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συμβούλους Φαρμακευτικών Εταιρειών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

H Cosmos Enterprise Partner της VMWare

Η Cosmos εγκαθιστά λύσεις βασισμένες σε προϊόντα της VMware, τα τελευταία τρία χρόνια και ήδη μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται πολλές Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Τα προϊόντα της VMware απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις servers και data centers μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αύξηση της χρήσης των συστημάτων, βελτιώνεται η απόδοση και η διαχείριση, ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος όγκος και αριθμός των συστημάτων, μειώνεται δραστικά το down-time, και εν τέλει αυξάνεται η απόδοση με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

Printec: Νέα θυγατρική στην Τσεχία

Η ίδρυση της νέας θυγατρικής ανακοινώθηκε ήδη την 20η Μαΐου, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Czech Bank Card
Association, φορέα για την προώθηση των τραπεζικών καρτών στη χώρα. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε  στην πόλη Pisek, της Τσεχίας & ο Γενικός Διευθυντής της Printec Czech Republic, Jan Podolsky, παρουσίασε τη νέα εταιρεία,  η οποία θα παρέχει στην τοπική αγορά, τα υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. “Με την ίδρυση της νέας θυγατρικής μας στην Τσεχία σηματοδοτείται η είσοδός μας σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η κίνησή μας αυτή, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη”, δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χάρης Κωνσταντίνου.

Mόνο η AVMap GIS κατέθεσε προσφορά στο διαγωνισμό για το GIS της Ευβοιας

Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 30/04/2009 και δεν είχε αναβληθεί όπως αρχικά είχε δημοσιευθεί στο NetFax στις 4/05/2009. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους. Το συγκεκριμένο έργο φορά την ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων.

Το σύστημα θα αποτελείται από πληροφοριακές υποδομές, υπόβαθρα γεωγραφικών δεδομένων, σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων, επιχειρησιακών πόρων, και ροής δεδομένων πεδίου, καθώς και από ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης – πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών και πλημμύρων. Η AVMap GIS ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 686.555 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.