Μείωση τζίρου & κερδοφορίας για τη Dionic

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε οριακή μείωση 1,1% και διαμορφώθηκε σε 18,8 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του προϊοντικού μίγματος του Ομίλου αλλά και της ιδιαίτερα αυστηρής πιστωτικής του πολιτικής.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου μειώθηκαν κατά 4% στα 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 22,4% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 23,1% πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) υποχώρησαν σε 404 χιλ. ευρώ έναντι 608 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Στο δρόμο της κερδοφορίας ξανά η Intracom

Σημειώνεται ότι στα φετινά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται λογιστικό κέρδος 33,6 εκατ. ευρώ, που προέκυψε από τη μεταβολή του ποσοστού της Intracom Holdings στη θυγατρική εταιρεία hellas online, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, που ολοκληρώθηκε την 9/3/2008. Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 8% στα 121,5 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των νέων συμβάσεων διαμορφώθηκε στα 113,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40,5 εκατ. ευρώ από 5,4 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο και τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 20,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,3 εκατ. ευρώ.

Υποχώρησαν τα κέρδη της Intralot

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 256,0 εκατ. ευρώ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο του 2008. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 36,4% στα 46,1 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 27,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,5%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ.

7% μείωση του κύκλου εργασιών της Profile

Εν τούτοις, οι απαιτήσεις του συνεχιζόμενου μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγράμματος του ομίλου σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα συγκυρία οδήγησαν σε συγκυριακή μείωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) κατά 34% κυρίως ως συνέπεια της επένδυσης του ομίλου σε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, απαραίτητο για την διευρυνόμενη διείσδυση του σε νέους τομείς μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) του ομίλου, διαμορφώθηκαν στα 722 χιλ. ευρώ, εν συγκρίσει με 1,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008. Ταυτόχρονα, οι νέες αγορές του εξωτερικού με μεγαλύτερα έξοδα έρευνας και ο μικρός περιορισμός του περιθωρίου μεικτού κέρδους, λόγω των συνθηκών της αγοράς συνετέλεσαν στην εμφάνιση μειωμένης κερδοφορίας μετά φόρων από 556 χιλ. ευρώ το 2008, σε 232 χιλ. ευρώ το 2009. Επισημαίνεται ότι ο όμιλος διαθέτει σημαντικό ποσό ανεκτέλεστο έργων της τάξης των 13 εκατ. ευρώ αλλά και μεγάλα έργα προς ανάληψη και υλοποίηση.

Έξι σχήματα τελικά δεκτά στο διαγωνισμό πυροπροστασίας της Ν. Ηλείας

Οι ενώσεις εταιρειών 1) Impetus – DiMicro – Top Vision – Intraway, 2) Satways – Gigetron – Pylones, 3) Ειδησεοφωνική Ελλάς – Telenavis και οι εταιρείες, 1) Globo Technologies, 2) Onex Hellenic και 3) SingularLogic Integrator συνεχίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαγωνισμό με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Πυροπροστασίας & Πυρόσβεσης στην περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας”. Τελικά απορρίφθηκαν οι προσφορές των ενώσεων 1) Byte – National Observatory of Athens – SOL – Geoanalysis, 2) Data Concept – Geotech και 3) Ατέσε – Έψιλον International.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά είχαν γίνει δεκτές οι προσφορές των 1) Ειδησεοφωνική Ελλάς – Telenavis, 2) Ατέσε – Έψιλον International και 3) SingularLogic Integrator.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει τη συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών (δορυφορικών εικόνων, ορθοφωτοχαρτών, εφαρμογών γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος, μοντέλων προσομοίωσης εξέλιξης πυρκαγιάς, μετεωρολογικών δεδομένων και ψηφιακού τηλεματικού δικτύου ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών συνδεδεμένων στο Γεωγραφικό Σύστημα), καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας, ώστε να προστατευθεί η περιοχή από περαιτέρω φυσικές καταστροφές και ειδικά πυρκαγιές, εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη, την παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των προμηθειών είναι οκτώ (8) μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.500.055 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.