Deloitte: Η μείωση του IT budget για το secutity κρύβει σημαντικούς κινδύνους

Πιο συγκεκριμένα, το 32% των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα μείωσαν τον προϋπολογισμό τους, ενώ έξι στα δέκα στελέχη ανέφεραν ότι η εταιρεία τους “βρίσκεται πίσω” ή “προσπαθεί να προλάβει” τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας.
Παράλληλα, μόλις 6% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι διαθέτουν 7% ή περισσότερο από το συνολικό προϋπολογισμό για την ασφάλεια των πληροφορικών συστημάτων, ποσοστό που παρουσιάζει εντυπωσιακή πτώση σε σχέση με το 2007 που ανερχόταν σε 36%. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η μείωση των επενδύσεων επιβραδύνει και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ασφάλειας, καθώς μόνο το 53% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επιχείρησή τους υιοθετεί γρήγορα τις νέες τεχνολογίες, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2007 (67%). Προτεραιότητα δίνεται πλέον στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογιών και όχι στις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες.

300% αύξηση κερδοφορίας για την IBM

Τα κέρδη της αυξήθηκαν από τα 6 εκατ. ευρώ στα 24 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 300%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από τα 5,7 εκατ. ευρώ, στα 23,7 εκατ. ευρώ, αύξηση 300%. Σύμφωνα με τον ισολογισμό, η εταιρεία μεταφέρει κέρδη προς διάθεση 18 εκατ. ευρώ, από 2,9 εκατ. ευρώ το 2007, αύξηση 520%.

Bing η νέα μηχανή αναζήτησης της Microsoft

Ο Steve Ballmer, CEO της Microsoft, αποκάλυψε το όνομα της φιλόδοξης και πολλά υποσχόμενης μηχανής αναζήτησης στο συνέδριο D7 που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. την Πέμπτη. “Bing” και “Kumo” ήταν τα ονόματα που η εταιρεία είχε υπόψιν της για την νέα μηχανή αναζήτησης με το πρώτο τελικά να επικρατεί.

Η Microsoft επισήμανε ότι σχεδίασε το Bing ως μία “μηχανή αποφάσεων” για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναζητούν στον Ιστό πιο έξυπνα και να απλοποιήσει τις καθημερινές αναζητήσεις τους όπως αυτές των διευθύνσεων, τονίζοντας ότι σκοπός του εργαλείου είναι να δώσει στο κοινό περισσότερους τρόπους για να οργανώνουν τα αποτελέσματα αναζήτησης, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

Η Microsoft επανασχεδίασε τη μηχανή αναζήτησης ελπίζοντας να μικρύνει το χάσμα με την Google, η οποία κατέχει το μερίδιο του λέοντος στις αναζητήσεις. Η Google κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 80% των online αναζητήσεων, ενώ η Microsoft μόλις το 6%.

Εκπαιδευτική εκδήλωση ελέγχου και ασφάλειας εφαρμογών SAP από ISACA

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα μέλη του Ινστιτούτου, ενώ υπάρχει ενδεικτικό κόστος συμμετοχής για τα μη μέλη που ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ. Εισηγητής θα είναι ο Γρηγόριος Θεμιστοκλέους, Senior Manager στην Ernst & Young. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Προχωρά η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ Wind & Tellas

Στο πλαίσιο του έργου που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2010 με προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, δημιουργείται για πρώτη φορά στον ελληνικό κλάδο τηλεπικοινωνιών μία ενιαία πλατφόρμα πληροφορικής για την υποστήριξη λειτουργιών και υπηρεσιών στην κινητή, τη σταθερή τηλεφωνία και το ευρυζωνικό Internet.

Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του έτους έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών για το Οικονομικό τμήμα της εταιρείας καθώς και το σύστημα τιμολόγησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής & διασύνδεσης (Wholesale/Interconnection Billing System).

Στις αμέσως επόμενες φάσεις υλοποίησης, περιλαμβάνονται τα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών, τιμολόγησης πελατών με τη δημιουργία ενός λογαριασμού ανά πελάτη, ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελάτη και τέλος η ενοποίηση των συστημάτων που υποστηρίζουν τις τεχνικές υποδομές της WIND.

Μείωση πωλήσεων & κερδοφορίας για την Inform Λύκος

Η μείωση αυτή οφείλεται στη συγκρατημένη ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών και στην καθυστέρηση έναρξης μεγάλων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, λόγω της παγκόσμιας  αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας, InformΠ. Λύκος, για το Α’ Τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν μείωση κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008 και ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου υποχώρησαν κατά 27,5% και έφθασαν τα 4 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.

Η Ένωση Γεωθεσία-Λαζαρίδης-Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών ανέλαβε έργο της Εθνικής Τράπεζας

Το Αντικείμενο των υπηρεσιών του έργου περιλαμβάνει τρία διακριτά αντικείμενα: Ανάπτυξη λογισμικού, Αναβάθμιση και επικαιροποίηση του υπάρχοντος (από την Β’ Φάση) Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) και Δημοσιοποίηση του έργου. Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην ομογενοποίηση της Βάσης Δεδομένων των διαχειριστικών στοιχείων και χρονοσειρών με την γεωγραφική Βάση Δεδομένων που συντηρείται για το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών.

Παράλληλα με την ομογενοποίηση των βάσεων δεδομένων απαιτείται και η δημιουργία κοινής πλατφόρμας λογισμικού η οποία θα λειτουργεί σαν το κεντρικό σημείο εισόδου σε όλες τις εφαρμογές της ΕΤΥΜΠ. Η ανάπτυξη μίας κοινής πλατφόρμας εφαρμογών θα βοηθήσει τον χρήστη στην εξοικείωση του με το σύστημα και θα προσφέρει ένα ενιαίο σύστημα λογισμικού το οποίο θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο και επεκτάσιμο στο μέλλον. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 839.836 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στις Φωτομετρική-ΝΑΜΑ-Digital Earth το GIS του Δ. Καρπενησίου

Το ΟΣΓΠ θα έχει ως βασικούς άξονες την κατασκευή του συστήματος και τη διάχυση των πληροφοριών του προς τους χρήστες. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση του λογισμικού εφαρμογών, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κατά τη διάρκεια της χρονικής ισχύος της δωρεάν εγγύησης, καθώς και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης σε στελέχη του Δήμου. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 340.569 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

H Top Vision ολοκλήρωσε έργο στην Οδική Σύνδεση Πειραιά-Δραπετσώνα-Κερατσίνι

Η εταιρεία τοποθέτησε Ηλεκτρονικούς Πίνακες Μεταβλητών Μηνυμάτων – VMS (Variable Message Signs), Πινακίδες Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας – LCS (Lane Control Signs), Πινακίδες Μεταβλητής Ένδειξης Ορίου Ταχύτητας – VSLS (Variable Speed Limit Sign) καθώς και πινακίδες Υπέρβασης Ορίου Ύψους. Τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν πλήρως διασυνδεδεμένα με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των οδηγών με σκοπό την διέλευσή τους από την σήραγγα με ασφάλεια. Όλα τα συστήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας πλήρως συμμορφούμενα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επτά προσφορές κατατέθηκαν στο διαγωνισμό της Βουλής

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης στην Υ.Ε.Ε.Π. (Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)”. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 404.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.