Σε ανοδική πορεία η διείσδυση του internet

Το ποσοστό διείσδυσης έφθασε στις αρχές του 2009 στο 47% έναντι 43% που ήταν το φθινόπωρο του 2008. Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 7 έως 12 ετών που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο φθάνει στο εντυπωσιακό 37%, ενώ από εκεί και πάνω τα ποσοστά ανεβαίνουν κατακόρυφα: 83% στις ηλικίες 13-17 ετών, 79% στην ομάδα 18-24 ετών και 60% στους Έλληνες μεταξύ 25 και 34 ετών.
Οι περισσότεροι χρήστες κάνουν χρήση του Διαδικτύου για πληροφόρηση (97%), email (67%), ενώ οι μισοί εξ αυτών (50%) κατεβάζουν τραγούδια και το 34% ταινίες. Επίσης, αρκετά υψηλό είναι το 37% που ακούει ραδιόφωνο online, ενώ το ποσοστό εκείνων που συμμετέχουν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, φθάνει στο 31% και το ποσοστό αυτό παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Τέλος, μόλις το 21% χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τις αγορές του.

SingularLogic: Πετυχημένη η μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων μέσω κινητών

Αυτή ήταν η 24η εκλογική αναμέτρηση που έχει αναλάβει η εταιρεία από το 1981. Η SingularLogic εξασφάλισε έγκαιρα και έγκυρα την ενσωμάτωση του 25% των εκλογικών τμημάτων στις 22.30 σύμφωνα με τις προβλέψεις της, ενώ την ίδια ώρα έδωσε εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση  και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων ήταν συνολικά ταχύτερη κατά 10%, σε σχέση με το 2004.

Επίσης, με επιτυχία παρουσίασε η εφαρμογή της τεχνολογικής καινοτομίας  του νέου πιλοτικού συστήματος εναλλακτικής μετάδοσης SRT (Secure Result Transmission),  των αποτελεσμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, στην Β’ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Η νέα εναλλακτική μέθοδος που λειτούργησε  συμπληρωματικά και παράλληλα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία αποστολής των τηλεγραφημάτων, σε 496 εκλογικά τμήματα της εν λόγω περιφέρειας, ολοκλήρωσε τη διαδικασία της συλλογής των αποτελεσμάτων στις 22.00, 4 ώρες νωρίτερα από την κανονική επεξεργασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τις 20.29 (1.30 ώρα από το κλείσιμο της κάλπης ) είχε επιτευχθεί ενσωμάτωση του 50 % των εκλογικών τμημάτων. Τέλος, όσον αφορά στη μετάδοση των αποτελεσμάτων μέσω Διαδικτύου, η ιστοσελίδα δέχθηκε σε διάστημα 8 ωρών 103.000.000 hits (αριθμός αιτημάτων). 

To Solo Gateway και το Efront στο Growth Company Investor Show

Ο όμιλος Virtual Trip θα παρουσιάσει στο Investor Show που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Barbican Exhibition Halls, στη βρετανική πρωτεύουσα, τα δύο κορυφαία προϊόντα του, την πλατφόρμα e-Learning eFront και το Solo Gateway. Το Growth Company Investor Show αποτελεί κορυφαίο event στην Ευρώπη για τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια από ιδιωτικές τοποθετήσεις ή μέσω της εισαγωγής τους στις χρηματιστηριακές αγορές PLUS και ΑΙΜ του Λονδίνου. Τα προϊόντα Solo και eFront αποτελούν την αιχμή του δόρατος του ομίλου Virtual Trip, χάρη στην επέκτασή τους στη διεθνή αγορά. Σημειώνεται ότι τα δύο αυτά προϊόντα παρουσιάστηκαν με επιτυχία πρόσφατα στα συνέδρια Training & Development Conference 2009 και Telecommunications, Media and Technology 2009.

Ο Γρηγόρης Αναστασιάδης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της On Telecoms

Ο Γ. Αναστασιάδης πριν την ΟΝ Telecoms είχε διατελέσει CFO της ΔΕΗ για έξι χρόνια και σαν μέλος της Διοίκησης της Επιχείρησης συνέβαλε στην αναδιοργάνωσή της και είχε την ευθύνη της εισαγωγής των μετόχων της στα Χρηματιστήρια της Αθήνας και του Λονδίνου.

Προηγούμενα και για επτά χρόνια ο Γ. Αναστασιάδης  ήταν CFO της Vodafone/Panafon από την ίδρυσή της. Ο νέος CEO της εταιρείας αντικαθιστά τον Κάρολο Γκίκα, ο οποίος θα εξακολουθήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ΟΝ με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.

Oι Uni Systems & Planet ανέλαβαν έργο ανάπτυξης portal της Μ.Ο.Δ.

Το έργο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και ανάπτυξη λογισμικού τύπου portal για τις προγραμματικές περιόδους, σε υπηρεσίες υποστήριξης εξασφαλισμένου επιπέδου (SLA) καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το εν λόγω έργο έχει ως στόχο να καλύψει την ανάγκη ενσωμάτωσης σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα της εμπειρίας και των δοκιμασμένων πρακτικών που παρατηρήθηκαν για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών των Προγραμματικών Περιόδων.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το Ενοποιημένο Σύστημα Διαδικτυακής Υποστήριξης (ΕΣΔΥ), το οποίο θα υποστηρίξει την προώθηση των στόχων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και θα ενσωματώσει τα αποτελέσματα της 3ης ΠρΠ (2000-2006) σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Το ΕΣΔΥ αποτελείται από δύο κύρια υποσυστήματα: α) Το Διαδικτυακό ΕΣΔΥ, το οποίο αξιοποιεί το Διαδίκτυο και στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όλων των ομάδων ενδιαφέροντος, και β)Το Επιχειρησιακό ΕΣΔΥ, το οποίο αξιοποιεί το Εσωτερικό Δίκτυο και στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες των εργαζοµένων στους Φορείς Διαχείρισης αναφορικά με τις καθημερινές τους εργασίες.

Κεντρικά σηµεία εισόδου στο ΕΣΔΥ και τις εφαρμογές του θα είναι δύο σύγχρονες πύλες (portal), εκ των οποίων η πρώτη (Διαδικτυακή) θα είναι προσβάσιμη από το Διαδίκτυο και η δεύτερη (Επιχειρησιακή) οδηγεί στο Επιχειρησιακό ΕΣΔΥ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.350.833 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.