Νέο διοικητικό συμβούλιο για τον ΣΕΠΒΕ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συνδέσμου ξεκίνησε με την παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά στη σημασία που είχε η ενεργή συμμετοχή του ΣΕΠΒΕ σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών του με εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά workshops συμμετοχή σε εκθέσεις υψηλού κύρους και διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στο εξωτερικό. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής, η σύνθεση των οποίων, κατά σειρά προτίμησης έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Αναστάσιος Τζήκας
Αναστάσιος Μάνος
Ευάγγελος Κοσμίδης
Θεόφιλος Μυλωνάς
Κυριάκος Μαλλίνης
Αναστάσιος Μουτζούρης
Κωνσταντίνος Κεφαλάς

Πειθαρχική Επιτροπή
Δοξάκης Αναστασόπουλος
Αντώνιος Γιαλαμαΐδης
Χριστίνα Βοκολίδου
Σπύρος Παμπουκίδης
Γεώργιος Παπαγεωργίου

Εξελεγκτική Επιτροπή
Δημήτριος Τόλης
Νικόλαος Λάσκαρης
Γεώργιος Τρασανίδης

ΕΕΚΤ: Αρνητικές οι επιπτώσεις της νέας φορολογίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με μελέτη της ICAP και του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΕΚΤ, προκύπτουν τα εξής: Τη στιγμή που σε 74 χώρες στον κόσμο ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 17,5%, στην Ελλάδα η εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων στην πράξη θα αυξήσει τον έμμεσο φόρο από το 19% του ΦΠΑ στα επίπεδα του 32% έως ~40%.

Επιπρόσθετα, στον ίδιο τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας και τις εταιρείες, οι επιπτώσεις από την αύξηση του φόρου θα οδηγήσουν την αγορά, για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε πτωτική πορεία. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η φορολογική επιβάρυνση του κόστους χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, αναπόφευκτα θα ανατρέψει τόσο την εμπορική πολιτική, όσο και τη σχέση των εταιριών με τους πελάτες τους, δημιουργώντας αντικίνητρο χρήσης.

Τέλος, η φορολογία, όπως συμπεραίνει η έρευνα, θα επηρεάσει αρνητικά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ενώ παράλληλα θα οδηγήσει στον αναγκαστικό περιορισμό των επενδύσεων του κλάδου.

Έξυπνα συνδεδεμένα κτίρια από την Cisco

Οι Έξυπνες και Συνδεδεμένες Κοινότητες αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, προσφέροντας ένα πρότυπο βασιζόμενο στο δίκτυο για τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος οι οποίες θα “τρέχουν” με δικτυακά δεδομένα. Η λύση βασίζεται στη δικτυακή πλατφόρμα της Cisco που χρησιμοποιεί το δίκτυο για να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα, να δημιουργήσει νέα εργαλεία για ενεργειακά σωστή διαχείριση της ζωής στην πόλη, ενώ θα προσφέρει οικονομικές ευκαιρίες και ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Ως βασικό στοιχείο για να επιτύχει το όραμα των Έξυπνων και Συνδεδεμένων Κοινοτήτων, η Cisco παρουσίασε το Cisco Network Building Mediator, μία έξυπνη λύση συνδεδεμένων κτιρίων που διασυνδέει και δίνει τη δυνατότητα σε δομικά συστήματα, όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός και η ψύξη, ο φωτισμός, ο ηλεκτρισμός, η ασφάλεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω δικτύου IP, να δημιουργήσουν έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στο μέλλον.

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Scicom & της KXEN

Με το προϊόν KXEN της ομώνυμης εταιρείας, η Scicom είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις σε διάφορα πεδία εφαρμογής, όπως Ανάλυσης Ρίσκου, Fraud and Risk Reduction, Ανάλυσης Αγοράς, Market and Customers Analytics και Social Network Analysis. Η εταιρεία λογισμικού KXEN εξειδικεύεται από το 1998 στην παροχή λύσεων εξόρυξης δεδομένων για επιχειρήσεις. Με ένα προϊόν το οποίο βασίζεται σε πρωτοποριακή μαθηματική θεωρία και στηρίζεται από μια έγκυρη επιστημονική επιτροπή, προσφέρει αξιόπιστες προβλέψεις για την επίτευξη των κρίσιμων επιχειρηματικών στόχων.

Δύο έργα μηχανογρά- φησης υλοποίησε η Sunsoft

Η συνεργασία με τα Far East έχει ξεκινήσει από το 1996 και η Sunsoft έχει υλοποιήσει τη μηχανογράφηση 11 συνολικά καταστημάτων. Ακόμα, η Sunsoft ολοκλήρωσε τη μηχανοργάνωση των 15 καταστημάτων της γνωστής αλυσίδας La Pasteria. Τα καταστήματα χρησιμοποιούν τη σειρά εφαρμογών “αλεξανδρος αμβροσία” αλλά και τα σχετικά περιφερειακά προγράμματα όπως την ασύρματη παραγγελιοληψία (με Orderman). Τα τελευταία εννέα καταστήματα μηχανογραφήθηκαν τους προηγούμενους πέντε μήνες και τώρα η μητρική εταιρεία προχωράει στην υλοποίηση της εγκατάστασης του κεντρικού συστήματος για το F&B Management.

HP: Απλοποιείται η συμμετοχή στο πρόγραμμα Preferred Partner 2010

Το πρόγραμμα του 2010 είναι αρκετά παρόμοιο με το υπάρχον πρόγραμμα για το 2009, ωστόσο το νέο πρόγραμμα αναγνωρίζει τα διαπιστευτήρια που διαθέτουν ήδη οι συνεργάτες, μειώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τους υπάρχοντες Preferred Partners και εξοικονομώντας τους αρκετό χρόνο από τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του 2010. Επίσης, η ΗΡ δημιουργεί ένα ενιαίο πρόγραμμα Imaging & Printing (Ι&Ρ) που θα βοηθήσει τους συνεργάτες να αυξήσουν τις πωλήσεις τους με έναν πιο απλό και κερδοφόρο τρόπο:

Οι συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από μπόνους που αφορούν τις πωλήσεις και ειδικές τιμές για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών Ι&Ρ. Επιπρόσθετα, οι συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα επιχειρηματικής ανάπτυξης σχεδιασμένα να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες επέκτασης της αγοράς, όπως συμβόλαια Pay Per Use και λύσεις Large Format Printing.

Τέλος, θα παρέχεται ένα σημείο επικοινωνίας με την ΗΡ, το οποίο θα καθιστά πιο αποτελεσματική την επικοινωνία και θα παρέχει αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διαχείριση λογαριασμών. Το πρόγραμμα Preferred Partner 2010 της ΗΡ θα τεθεί σε εφαρμογή την 1 Νοεμβρίου 2009.

Αναβλήθηκε εκ νέου ο διαγωνισμός για τα καταγραφικά της ΔΕΗ

Ο διαγωνισμός αναβλήθηκε προσωρινά γιατί έγινε μια προσθήκη στις τεχνικές προδιαγραφές του. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο διαγωνισμός είχε αναβληθεί λόγω της συμμετοχής μόλις δύο εταιρειών ενώ ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ήταν τρεις. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού ορίστηκε η 15/07/09. Ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει άγνωστος μέχρι σήμερα.