ΕΕΤΤ: Απαραίτητο το ψηφιακό μέρισμα για την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία συμβούλων Aegis Spectrum Engineering. Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης, συνοψίζονται ως εξής: 1) Προτείνεται η διάθεση ψηφιακού μερίσματος  στην “εναρμονισμένη”  ζώνη συχνοτήτων 790-862 MHz και 2) προσδιορίζεται δεύτερο τμήμα φάσματος στην περιοχή των καναλιών 28-32 που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δικτύων που παρέχουν, υποστηρικτικές στη ραδιοτηλεόραση υπηρεσίες για κάλυψη πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων γεγονότων, τηλεοπτικά προγράμματα υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και για υπηρεσίες ασφαλείας κλπ.

Σύμφωνα με δήλωση του  Προέδρου της ΕΕΤΤ Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη: “Η Εθνική “Ψηφιακή Στρατηγική” (Πρόγραμμα “Ψηφιακής Σύγκλισης”), για να γεφυρώσει το “εθνικό ψηφιακό χάσμα” που υπάρχει μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας, έχει ανάγκη την παροχή οικονομικής ασύρματης ευρυζωνικότητας στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές της χώρας. Δίχως όμως αυτό το “ψηφιακό μέρισμα”, δεν θα υπάρχουν αρκετές συχνότητες για να καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα και να εξαπλωθεί η ευρυζωνικότητα ακόμα περισσότερο. Συνεπώς, δεν είναι καθόλου νωρίς να ασχοληθεί από τώρα η Πολιτεία με το θέμα του “ψηφιακού μερίσματος”.

Καινοτομία & οικολογία “δείχνουν” οι νέοι επιχειρηματίες

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματικών (ΟΕΣΥΝΕ) εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη σύνοδο,οργανώνοντας ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρόεδρός της, Δημήτρης Τσίγκος. Το σχέδιο ανάκαμψης που καταθέτουν οι νέοι επιχειρηματίες αφορά σε τέσσερις βασικούς άξονες δράσης.

Πρώτον, συνεργασία με τις κυβερνήσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας καινοτόμου επιχειρηματικής στρατηγικής. Δεύτερον, οι νέοι επιχειρηματίες υπογράμμισαν τη σημασία της τεχνολογίας που δημιουργεί μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη. Τρίτον, σχετικά με την κοινωνική καινοτομία, οι νέοι επιχειρηματίες ενθαρρύνουν τη λογική της κοινωνικής υπευθυνότητας, προκειμένου να υιοθετηθεί από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Τέλος, θεωρούν την πράσινη καινοτομία ως ευκαιρία ανάπτυξης και καλούν τις κυβερνήσεις να δημιουργήσουν κίνητρα, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν νέες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες.

Στόχος της ΕΔΕΤ είναι η ψηφιακή σύγκλιση και όχι η εμπλοκή σε άσκοπες αντιπαραθέσεις

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διευκρινίζει τα εξής:

1) αποτελεί τον κρατικό φορέα που αναπτύσσει και λειτουργεί το δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ, με το οποίο διασυνδέονται, με υπερυψηλές ταχύτητες, οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας με το Διαδίκτυο.
2) Η ευθύνη της ΕΔΕΤ περιορίζεται μέχρι τη φυσική διασύνδεση κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος στο δίκτυο κορμού, και δεν περιλαμβάνει την διαμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και των δικτυακών υπηρεσιών στο εσωτερικό κάθε ιδρύματος. Επομένως, η ΕΔΕΤ δεν έχει καμία αρμοδιότητα να κρίνει ή να αξιολογεί το εσωτερικό δίκτυο και το ψηφιακό περιεχόμενο σε κάθε εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα.
3) Οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ ΟΤΕ-ΕΔΕΤ προβλέπουν την μη εμπορική χρήση των υποδομών του δικτύου κορμού ΕΔΕΤ, από τους 100 περίπου δημόσιους εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς φορείς της χώρας.
4) Είναι πρακτικώς και νομικώς ανέφικτη η εμπλοκή της ΕΔΕΤ σε διαδικασία αξιολόγησης του ψηφιακού περιεχομένου για οποιονδήποτε δημόσιο εκπαιδευτικό/ερευνητικό φορέα. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει, υπό προϋποθέσεις, στο οικείο ακαδημαϊκό Ίδρυμα και στις αντίστοιχες δημόσιες Αρχές, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε όλες τις άλλες σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες.
5) Το κείμενο της Εξώδικης Δήλωσης της ΟΤΕ για την ιστοσελίδα “Athens Indymedia” έχει ήδη διαβιβαστεί στο ΕΜΠ, ως αρμόδιο να αποφανθεί επί των καταγγελλομένων.

Και καταλήγει η ΕΔΕΤ πως δεν ανήκει στις προθέσεις της η εμπλοκή σε άκαιρες και άσκοπες αντιπαραθέσεις που αποπροσανατολίζουν από τον σοβαρότατο εθνικό στόχο της ψηφιακής σύγκλισης, στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο. Θέματα ελευθερίας της έκφρασης μέσω διαδικτύου δεν πρέπει να εμπλέκουν σε καμία περίπτωση φορείς όπως την ΕΔΕΤ, που εξυπηρετούν με την παροχή της υποδομής δικτύου κορμού, με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο, τεράστιο αριθμό πολιτών. 
Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία των θέσεων της ΕΔΕΤ είναι εκτός πραγματικότητας.

O Rainer Rathgeber νέο μέλος στο Δ.Σ. της Cosmote

Ο R. Rathgeber γεννήθηκε το 1964 και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Deutsche Telekom από το 2002. Σήμερα, ο R. Rathgeber είναι Διευθύνων Σύμβουλος της T-Mobile Hrvatski, καθώς επίσης COO του τομέα κινητής τηλεφωνίας στο Συμβούλιο της Telekom Hrvatski. Πριν ενταχθεί στον Όμιλο, είχε αναλάβει σειρά θέσεων ευθύνης σε εταιρείες Συμβούλων, όπως η A.T. Kearney και η Roland Berger στη Γερμανία και τη Λατινική Αμερική. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Passau.

Συμβάσεις αξίας 60 εκατ. ευρώ για την Intrasoft International

Η πρώτη σύμβαση της κοινοπραξίας Intrasoft International, Sword Luxembourg και Cronos Belgium αφορά στις υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσει του χρόνου και των μέσων. Η δεύτερη σύμβαση της κοινοπραξίας Intrasoft International και Sword Luxembourg αφορά στις υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού με τη μορφή σταθερής τιμής.

Η τρίτη σύμβαση περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υποστήριξης τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και ανατέθηκε στην κοινοπραξία Intrasoft International και IBM. Η αξία του  μεριδίου της Intrasoft International για τις τρεις αυτές συμβάσεις ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ.

Τρείς προσφορές κατατέθηκαν για το ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο του Δήμου Κομοτηνής

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα αναπτυχθούν στο Δήμο Κομοτηνής. Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος του Δήμου Κομοτηνής παρέχοντας ένα σύστημα ηλεκτρονικής ξενάγησης με πληροφορίες αξιοθέατων, διαδρομών, ψυχαγωγίας, καταλυμάτων κ.α.

Επίσης θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν καινοτόμες τεχνικές για την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών δημοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των υπαλλήλων του δήμου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων. Το Έργο εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το μέτρο 4.2 του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις  236.750 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.